Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa PS. Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa PS. Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa PS

2 Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

3 Dyrektywa PS Counsil directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsydiaries of different Member States Counsil directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsydiaries of different Member States

4 Dyrektywa PS Zmiana : Zmiana : Dyrektywa 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (weszła w życie od 2005 r.) Dyrektywa 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (weszła w życie od 2005 r.)

5 Dyrektywa PS Cel Cel Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania przy transferze dywidend pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich w sensie prawnym i w sensie ekonomicznym Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania przy transferze dywidend pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich w sensie prawnym i w sensie ekonomicznym

6 Dyrektywa PS Państwo członkowskie, w którym ma siedzibę spółka wypłacająca dywidendy nie może pobrać podatku u źródła od wypłaconych dywidend Państwo członkowskie, w którym ma siedzibę spółka wypłacająca dywidendy nie może pobrać podatku u źródła od wypłaconych dywidend

7 Dyrektywa PS Państwo siedziby spółki dominującej musi wybrać jedną z następujących metod podatkowego traktowania dywidend wypłaconych przez spółkę zależną (nie dotyczy zysków wypłacanych z tytułu likwidacji): Państwo siedziby spółki dominującej musi wybrać jedną z następujących metod podatkowego traktowania dywidend wypłaconych przez spółkę zależną (nie dotyczy zysków wypłacanych z tytułu likwidacji): Exemtion method Exemtion method Tax credit method Tax credit method

8 Dyrektywa PS Podstawowe pojęcia : Podstawowe pojęcia : Spółka Państwa Członkowskiego (ang. company of a Member State) Spółka Państwa Członkowskiego (ang. company of a Member State) Spółka dominująca (ang.parent company) Spółka dominująca (ang.parent company) Spółka zależna (ang.subsidiary) Spółka zależna (ang.subsidiary) Stały zakład (ang. permanent establishment) Stały zakład (ang. permanent establishment) Wypłata zysków (ang.distribution of profits) oraz zyski wypłacone (ang. distributed profis) Wypłata zysków (ang.distribution of profits) oraz zyski wypłacone (ang. distributed profis)

9 Dyrektywa PS Spółka dominująca, to każda spółka Państwa Członkowskiego, która posiada udział w kapitale spółki innego Państwa Członkowskiego w wysokości co najmniej : Spółka dominująca, to każda spółka Państwa Członkowskiego, która posiada udział w kapitale spółki innego Państwa Członkowskiego w wysokości co najmniej :

10 Dyrektywa PS W pierwotnym tekście dyrektywy 25 % W pierwotnym tekście dyrektywy 25 % 2005 - 2006 – 20 % 2005 - 2006 – 20 % 2007 –2009 r. - 15 % 2007 –2009 r. - 15 % od 2009 r. – 10 % od 2009 r. – 10 %

11 Dyrektywa PS Spółka zależna to spółka, w której kapitale inna spółka posiada wymieniony wyżej udział. Spółka zależna to spółka, w której kapitale inna spółka posiada wymieniony wyżej udział.

12 Dyrektywa PS Udział pośredni czy udział bezpośredni ? Udział pośredni czy udział bezpośredni ?

13 Dyrektywa PS Definicja stałego zakładu Definicja stałego zakładu

14 Schemat nr 1 Spółka X Spółka Y udziały wypłata dywidendy Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y

15 Schemat nr 2 Państwo członkowskie Y Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Z spółka dominująca spółka zależna zakład spółki dominującej dywidenda

16 Schemat nr 1 Spółka dominująca Spółka zależna Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y zakład spółki dominującej

17 Schemat nr 1 Spółka dominująca Spółka zależna Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y zakład spółki dominującej

18 Dyrektywa PS W sytuacjach gdy stały zakład i spółka zależna położone są w tym samym Państwie Członkowskim, mogą być traktowane na podstawie krajowego ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, bez uszczerbku dla stosowania zasad traktatu W sytuacjach gdy stały zakład i spółka zależna położone są w tym samym Państwie Członkowskim, mogą być traktowane na podstawie krajowego ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, bez uszczerbku dla stosowania zasad traktatu

19 Dyrektywa PS Nie są objęte zakresem dyrektywy również te sytuacje, gdy spółka dominująca, spółka zależna lub zakład są usytuowane w państwie trzecim Nie są objęte zakresem dyrektywy również te sytuacje, gdy spółka dominująca, spółka zależna lub zakład są usytuowane w państwie trzecim

20 Dyrektywa PS Okres posiadania udziału – 2 lata Okres posiadania udziału – 2 lata

21 Dyrektywa PS Zyski podzielone Zyski podzielone Spółka dominująca na mocy powiązania ze spółką zależną (ang. by virtue of the association of the parent company with its subsidiary ), otrzymuje zyski podzielone Spółka dominująca na mocy powiązania ze spółką zależną (ang. by virtue of the association of the parent company with its subsidiary ), otrzymuje zyski podzielone

22 Dyrektywa PS Skutki podatkowe w państwie siedziby spółki dominującej Skutki podatkowe w państwie siedziby spółki dominującej Exemption method Exemption method Tax credit method Tax credit method

23 Dyrektywa PS Koszty (straty) związane z udziałem w spółce zależnej Koszty (straty) związane z udziałem w spółce zależnej

24 Dyrektywa PS Skutki podatkowe w państwie siedziby spółki zależnej Skutki podatkowe w państwie siedziby spółki zależnej

25 Dyrektywa PS Zwolnienie z podatku u źródła Zwolnienie z podatku u źródła Brak w dyrektywie definicji podatku u źródła Brak w dyrektywie definicji podatku u źródła

26 Dyrektywa PS Skutki podatkowe związane z włączeniem zakładu Skutki podatkowe związane z włączeniem zakładu

27 Dyrektywa PS Przeciwdziałanie nadużyciu prawa Przeciwdziałanie nadużyciu prawa

28 Dyrektywa PS Dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub postanowień opartych na umowach mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom (fraud or abuse). Dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub postanowień opartych na umowach mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom (fraud or abuse).

29 Dyrektywa PS klauzule przeciwko obejściu prawa (general anti-avoidance rule) klauzule przeciwko obejściu prawa (general anti-avoidance rule) klauzule szczególne (np. przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFCs) klauzule szczególne (np. przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFCs) anti-treaty shopping rule, switch over clause, subject to tax clause) anti-treaty shopping rule, switch over clause, subject to tax clause)

30 Dyrektywa PS C-196/04, Cadbury Schweppes C-196/04, Cadbury Schweppes ETS stwierdził, że przepisy o CFC mogą mieć zastosowanie tylko przy tworzeniu całkowicie sztucznych tworów prawnych, bez uzasadnienia gospodarczego, a zatem gdzie można udowodnić nadużycie prawa. ETS stwierdził, że przepisy o CFC mogą mieć zastosowanie tylko przy tworzeniu całkowicie sztucznych tworów prawnych, bez uzasadnienia gospodarczego, a zatem gdzie można udowodnić nadużycie prawa.

31 Dyrektywa PS Orzecznictwo ETS Orzecznictwo ETS

32 Dyrektywa PS Orzeczenie w połączonych sprawach : C- 283/94, C-291/94 i C-292/94 Denkavit, VITIC i Voormeer. Orzeczenie w połączonych sprawach : C- 283/94, C-291/94 i C-292/94 Denkavit, VITIC i Voormeer.

33 Dyrektywa PS Orzeczenie w sprawie Epson Europe BV C- 375/98 Orzeczenie w sprawie Epson Europe BV C- 375/98

34 Dyrektywa PS Orzeczenie w sprawie Athinaiki Zithopiia A C-294/99 Orzeczenie w sprawie Athinaiki Zithopiia A C-294/99

35 Dyrektywa PS Orzeczenie w sprawie Bosal Holding BV C- 168/01 Orzeczenie w sprawie Bosal Holding BV C- 168/01

36 Dyrektywa PS Orzeczenie w sprawie Les Verges C- 48/07 Orzeczenie w sprawie Les Verges C- 48/07

37 Dyrektywa PS Les Verges S.A.– użytkownik udziałów w Les Verges S.A.– użytkownik udziałów w Narda S.A. Narda S.A. BEPA S.A. – właściciel udziałów w Narda S.A. Dywidendy wypłacane przez Narda S.A. otrzymuje Les Verges S.A.

38 Dyrektywa PS Orzeczenie w sprawie Cobelfret C-138/07 Orzeczenie w sprawie Cobelfret C-138/07

39 Dyrektywa PS Implementacja Dyrektywy PS Implementacja Dyrektywy PS

40 Dyrektywa PS Art. 20 i 22 u.p.d.o.p. Art. 20 i 22 u.p.d.o.p.

41 Dyrektywa PS Terminologia Terminologia Odpowiednikiem definicji spółka państwa członkowskiego jest sformułowanie Odpowiednikiem definicji spółka państwa członkowskiego jest sformułowanie spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

42 Dyrektywa PS W art.20 ust.14 i art.22 ust. 6 u.p.d.o.p. odesłanie do załącznika nr 4 ze wskazaniem, że przepisy implementujące dyrektywę stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w tym załączniku. W art.20 ust.14 i art.22 ust. 6 u.p.d.o.p. odesłanie do załącznika nr 4 ze wskazaniem, że przepisy implementujące dyrektywę stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w tym załączniku.

43 Dyrektywa PS Brak pojęć spółka dominująca i spółka zależna Brak pojęć spółka dominująca i spółka zależna Warunkiem powstania takiej zależności jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej. Warunkiem powstania takiej zależności jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej.

44 Dyrektywa PS 2 –letni okres posiadania udziałów 2 –letni okres posiadania udziałów

45 Dyrektywa PS Jeżeli spółka RP nie pobierze podatku przy wypłacie dywidendy, a warunek nie zostanie dotrzymany, Jeżeli spółka RP nie pobierze podatku przy wypłacie dywidendy, a warunek nie zostanie dotrzymany, spółka otrzymująca dywidendę obowiązana jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. spółka otrzymująca dywidendę obowiązana jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b u.p.d.o.p.) Odsetki nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b u.p.d.o.p.)

46 Dyrektywa PS Jeżeli natomiast spółka RP jako otrzymująca dywidendę skorzysta ze zwolnienia i nie dotrzyma warunku okresu posiadania udziału, wówczas jest zobowiązana do złożenia korekty zeznania rocznego za lata podatkowe, w których skorzystała ze zwolnienia (art. 20 ust. 10 u.p.d.o.p.). Jeżeli natomiast spółka RP jako otrzymująca dywidendę skorzysta ze zwolnienia i nie dotrzyma warunku okresu posiadania udziału, wówczas jest zobowiązana do złożenia korekty zeznania rocznego za lata podatkowe, w których skorzystała ze zwolnienia (art. 20 ust. 10 u.p.d.o.p.).

47 Dyrektywa PS Definicja Zakładu Definicja Zakładu art. 4 a pkt 11 art. 4 a pkt 11

48 Dyrektywa PS Zyski wypłacone – dywidenda oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych Zyski wypłacone – dywidenda oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych Wyłączenie wypłaty z tytułu likwidacji (art.20 ust.11 ) Wyłączenie wypłaty z tytułu likwidacji (art.20 ust.11 )

49 Dyrektywa PS Spółka RP jako spółka dominująca Spółka RP jako spółka dominująca

50 Dyrektywa PS Od 1.01 2007 r. Polska zrezygnowała ze stosowania przy implementacji uregulowań dyrektywy PS z metody kredytu podatkowego i zastąpiła ją metodą zwolnienia. Od 1.01 2007 r. Polska zrezygnowała ze stosowania przy implementacji uregulowań dyrektywy PS z metody kredytu podatkowego i zastąpiła ją metodą zwolnienia.

51 Dyrektywa PS Przykład zastosowania metody kredytu podatkowego przed 1.01. 2007 Przykład zastosowania metody kredytu podatkowego przed 1.01. 2007

52 Przykłady Spółka RP ma 25 % udziałów w spółce UE; spółka UE dzieli cały zysk netto pomiędzy wspólników. Spółka RP ma 25 % udziałów w spółce UE; spółka UE dzieli cały zysk netto pomiędzy wspólników. zysk brutto spółki UE 100 j.p. zysk brutto spółki UE 100 j.p. podatek (stawka np. 28%) 28 j.p podatek (stawka np. 28%) 28 j.p zysk netto 72 j.p. zysk netto 72 j.p. Dywidenda wypłacona spółce RP: Dywidenda wypłacona spółce RP: ¼ od 72 j.p. = 18 j.p. ¼ od 72 j.p. = 18 j.p.

53 Przykłady Podatek przypadający na wypłaconą dywidendę : Podatek przypadający na wypłaconą dywidendę : ¼ od 28 j.p. = 7 j.p. ¼ od 28 j.p. = 7 j.p. Dochód krajowy spółki RP wynosi 0 j.p. Dochód krajowy spółki RP wynosi 0 j.p. Podatek należny od dochodu spółki RP Podatek należny od dochodu spółki RP 18 x 19 % = 3,4, j.p 18 x 19 % = 3,4, j.p Zagraniczny podatek od dywidendy (7 j.p.) może być odliczony tylko do wysokości podatku krajowego : 3,4, j.p. Zagraniczny podatek od dywidendy (7 j.p.) może być odliczony tylko do wysokości podatku krajowego : 3,4, j.p.

54 Dyrektywa PS Dlaczego Polska zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania dywidend ? Dlaczego Polska zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania dywidend ?

55 Opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Komisja Europejska – polski system opodatkowania dywidend dyskryminuje spółki z siedzibą za granicą, w tym spółki UE w porównaniu ze spółkami RP. Komisja Europejska – polski system opodatkowania dywidend dyskryminuje spółki z siedzibą za granicą, w tym spółki UE w porównaniu ze spółkami RP.

56 Dyrektywa PS Spółka RP jako spółka zależna Spółka RP jako spółka zależna

57 Dyrektywa PS Zwolnienie z podatku u źródła – art.22 ust.4 Zwolnienie z podatku u źródła – art.22 ust.4

58 Dyrektywa PS Jeżeli wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka RP, a uzyskującym jest spółka UE, spełniająca wymogi spółki dominującej lub jej zakład, wówczas te dochody (przychody) są zwolnione od opodatkowania. Jeżeli wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka RP, a uzyskującym jest spółka UE, spełniająca wymogi spółki dominującej lub jej zakład, wówczas te dochody (przychody) są zwolnione od opodatkowania.

59 Dyrektywa PS Warunek formalny – certyfikat rezydencji Warunek formalny – certyfikat rezydencji lub zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu lub zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu

60 Dyrektywa PS Koszty uzyskania przychodu związane z udziałem w spółce zależnej Koszty uzyskania przychodu związane z udziałem w spółce zależnej

61 Dyrektywa PS Zasady opodatkowania dywidend od 2007 r. Zasady opodatkowania dywidend od 2007 r.

62 Dyrektywa PS Podstawowym kryterium zróżnicowania opodatkowania dywidend dla spółek RP oraz UE/EOG nie jest miejsce siedziby, lecz fakt spełnienia lub niespełnienia warunków dotyczących : Podstawowym kryterium zróżnicowania opodatkowania dywidend dla spółek RP oraz UE/EOG nie jest miejsce siedziby, lecz fakt spełnienia lub niespełnienia warunków dotyczących : A. wysokości bezpośredniego udziału A. wysokości bezpośredniego udziału B. okresu jego posiadania. B. okresu jego posiadania.

63 Dyrektywa PS Udział powinien wynosić nie mniej niż 15% w latach 2007 2008 i nie mniej niż 10%, począwszy od 2009 r. (Konfederacja Szwajcarska 25 %) Udział powinien wynosić nie mniej niż 15% w latach 2007 2008 i nie mniej niż 10%, począwszy od 2009 r. (Konfederacja Szwajcarska 25 %) Okres posiadania – 2 lata Okres posiadania – 2 lata

64 Dyrektywa PS Sytuacja I Sytuacja I Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP, spółce UE/EOG i spółce Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków dotyczących udziału i okresu posiadania Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP, spółce UE/EOG i spółce Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków dotyczących udziału i okresu posiadania Dywidendy są zwolnione z opodatkowania. Odbiorcą dywidend może być zarówno uprawniona spółka, jak i jej zagraniczny zakład. Dywidendy są zwolnione z opodatkowania. Odbiorcą dywidend może być zarówno uprawniona spółka, jak i jej zagraniczny zakład.

65 Dyrektywa PS Formalne warunki zwolnienia : Formalne warunki zwolnienia : udokumentowanie przez spółkę – jeśli to ona jest odbiorcą dywidendy- jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji udokumentowanie przez spółkę – jeśli to ona jest odbiorcą dywidendy- jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji Udokumentowanie istnienia zagranicznego zakładu- jeśli to zakład jest odbiorcą dywidendy- zaświadczeniem Udokumentowanie istnienia zagranicznego zakładu- jeśli to zakład jest odbiorcą dywidendy- zaświadczeniem

66 Dyrektywa PS Sytuacja II Sytuacja II Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP (brak spełnienia warunków) Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP (brak spełnienia warunków) Spółka wypłacająca dywidendy jest obowiązana pobrać 19 % podatku - spółka otrzymująca dywidendy nie ma prawa do odliczenia tego podatku na skutek uchylenia art. 23 u.p.d.o.p. Spółka wypłacająca dywidendy jest obowiązana pobrać 19 % podatku - spółka otrzymująca dywidendy nie ma prawa do odliczenia tego podatku na skutek uchylenia art. 23 u.p.d.o.p.

67 Dyrektywa PS Sytuacja III Sytuacja III Spółka RP wypłaca dywidendę spółce UE/EOG lub spółce Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółce mającej siedzibę na terytorium państw trzecich Spółka RP wypłaca dywidendę spółce UE/EOG lub spółce Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółce mającej siedzibę na terytorium państw trzecich Dywidendy są opodatkowane według zasad wynikających z tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Dotyczy to także wypłaty dywidendy za pośrednictwem zakładu. Jeżeli brak jest umowy – stawka opodatkowania dywidend wynosi 19%. Dywidendy są opodatkowane według zasad wynikających z tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Dotyczy to także wypłaty dywidendy za pośrednictwem zakładu. Jeżeli brak jest umowy – stawka opodatkowania dywidend wynosi 19%.

68 Dyrektywa PS Sytuacja IV Sytuacja IV Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki RP, spółki UE/EOG i spółki Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki RP, spółki UE/EOG i spółki Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków Dywidendy są zwolnione od opodatkowania; Dywidendy są zwolnione od opodatkowania; Wyjątek : Wyjątek : Ze zwolnienia nie mogą korzystać dywidendy wypłacane spółkom RP z tytułu likwidacji spółki dokonującej wypłaty(art.20 ust.11 u.p.d.o.p.) Ze zwolnienia nie mogą korzystać dywidendy wypłacane spółkom RP z tytułu likwidacji spółki dokonującej wypłaty(art.20 ust.11 u.p.d.o.p.)

69 Dyrektywa PS Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółek państw trzecich Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółek państw trzecich

70 Dyrektywa PS Jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej dywidendy są łączone z krajowym dochodem podatnika i opodatkowane, a zagraniczny podatek jest odliczany (szczególne zasady są przewidziane dla spółek-córek państw trzecich, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w których spółka RP posiada nie mniej niż 75% udziałów); Jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej dywidendy są łączone z krajowym dochodem podatnika i opodatkowane, a zagraniczny podatek jest odliczany (szczególne zasady są przewidziane dla spółek-córek państw trzecich, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w których spółka RP posiada nie mniej niż 75% udziałów);

71 Dyrektywa PS W przypadku gdy dywidendy są łączone z dochodem krajowym i przysługuje odliczenie podatku zagranicznego, kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (art.20 ust.6 u.p.d.o.p.) W przypadku gdy dywidendy są łączone z dochodem krajowym i przysługuje odliczenie podatku zagranicznego, kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (art.20 ust.6 u.p.d.o.p.)

72 Dyrektywa PS Sytuacja VII Sytuacja VII Zagraniczny zakład spółki UE/EOG położony na terytorium RP jest odbiorcą dywidend Zagraniczny zakład spółki UE/EOG położony na terytorium RP jest odbiorcą dywidend

73 Dyrektywa PS Gdy odbiorcą dywidend jest zakład spółki UE/EOG przysługuje zwolnienie od opodatkowania lub ma miejsce opodatkowanie dywidend i odliczenie podatku zagranicznego w zależności od spełnienia lub niespełnienia warunków przez spółkę, do której zakład należy Gdy odbiorcą dywidend jest zakład spółki UE/EOG przysługuje zwolnienie od opodatkowania lub ma miejsce opodatkowanie dywidend i odliczenie podatku zagranicznego w zależności od spełnienia lub niespełnienia warunków przez spółkę, do której zakład należy


Pobierz ppt "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa PS. Dyrektywa 90/435/EWG z dnia 23 lipca w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google