Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katyń kiedyś i dziś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katyń kiedyś i dziś."— Zapis prezentacji:

1 Katyń kiedyś i dziś

2 Menu: Historia: Współczesność: Masowe groby. Kto to zrobił?
Co to jest zbrodnia katyńska? Masowe groby. Kto to zrobił? Jednak NKWD! To co pozostało… Polski cmentarz wojskowy. r. Zdjęcia

3 Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

4 Masowe groby Miejsce masowych grobów w Katyniu zostało odkryte przez polskich robotników przymusowych z Bauzugu nr 2005 latem 1942 r. na podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej. Dokonali oni poszukiwań, i po odkopaniu dwóch zwłok w polskim mundurze powiadomili władze niemieckie, które początkowo nie wykazały zainteresowania, ale powróciły do sprawy pod koniec zimy 1942/1943 r. Prace ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego, i do 13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok polskich oficerów.

5 Masowy grób – ekshumacja 1943

6 Masowy grób – ekshumacja 1943

7 Węzeł katyński-ręce związane na plecach ofiary

8 Oficerowie brytyjscy, belgijscy i amerykańscy (jeńcy) przywiezieni do Katynia na oględziny ekshumacji

9 Kto to zrobił ? W odpowiedzi na komunikat radia berlińskiego radio moskiewskie (15 kwietnia 1943) i dziennik "Prawda" (17 kwietnia) podały stanowisko rządu radzieckiego obwiniające o zbrodnię Niemców,  argumentowane rozwiniętym pomysłem Stalina z marca 1942 r. – polscy oficerowie z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska mieli być na wiosnę 1940 r. przemieszczeni bez prawa do korespondencji do trzech obozów pracy nr 1-ON, 2-ON, 3-ON (specjalnego przeznaczenia) w rejonie Smoleńska, a po przejęciu przez Niemców w 1941 r. zamordowani przez nich jesienią.

10 Jednak NKWD! Stalinowska wersja była utrzymywana w propagandzie zarówno ZSRR jak i PRL praktycznie do 1990 r. W związku z pierestrojką w 1987 r. utworzono w porozumieniu z ówczesnym przywódcą ZSRR Michaiłem Gorbaczowem mieszaną polsko-radziecką komisję do wyjaśnienia białych plam w historii wspólnych stosunków. Pomimo nazwy celem prac było ujawnienie sprawców zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1990 podczas wizyty Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając że zbrodni dokonało NKWD.

11 Polskie banknoty i epolety znalezione w badanych mogiłach

12 Wejście na polski cmentarz wojskowy

13 Bratnie mogiły

14 Groby gen. Bohatyrewicza i Smorawińskiego

15 r. Tego dnia, o godzinie 8:41 (czasu środkowoeuropejskiego) doszło do katastrofy polskiego samolotu wojskowego, na którego pokładzie byli Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką i wiele innych ważnych osób państwa polskiego. Łącznie na pokładzie było 96 osób. Samolot zderzył się z ziemią na terenach Smoleńska.

16

17

18


Pobierz ppt "Katyń kiedyś i dziś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google