Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2012/2013 XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2012/2013 XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2012/2013 XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

2 ZASADY KWALIFIKACJI Podstawą kwalifikacji kandydata jest: świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;

3 TERMINARZ Złożenie kwestionariusza w szkole pierwszego wyboru 14 maja od godz. 10:00 - 25 maja do godz. 13:00 Możliwość zmiany wyboru szkoły 22 czerwca godz. 10:00-26 czerwca do godz. 16:00 Sprawdzian predyspozycji językowych 29 maja o godz. 12:00

4 TERMINARZ Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 12 czerwca godz. 15:00 Złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 29 czerwca od godz. 11:00 do 2 lipca do godz. 14:00

5 PUNKTACJA 200 pkt. – maksymalna liczba punktów 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z jęz. polskiego i trzech wybranych zajęć obowiązkowych, odpowiednich do poszczególnych klas:

6 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 0 AN i 0 AH - jęz. polski, jęz. obcy, historia, geografia 1B i 1B - jęz. polski, jęz. obcy, historia, biologia 1C i 1C - jęz. polski, jęz. obcy, historia, wos 1 D - jęz. polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka 1 F - jęz. polski, jęz. obcy, historia, wos

7 KLASY DWUJĘZYCZNE 0 AN I 0 AH 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian uzdolnień językowych Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień językowych w terminie określonym w harmonogramie (29 maja o godz. 12:00)

8 Zasada przeliczania ocen na punkty Oceny Punkty celujący 18 pkt. bardzo dobry 14 pkt. dobry 10 pkt. dostateczny 6 pkt. dopuszczający 2 pkt.

9 PUNKTY DODATKOWE 13 pkt. – za tytuł finalisty w konkursie, którego program obejmuje w całości treści podstawy programowej, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty; 3 pkt. – za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, lecz co najmniej na szczeblu wojewódzkim

10 PUNKTACJA 2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu; 2 pkt. – za świadectwo z wyróżnieniem; …… O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

11 ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE W przypadku uzyskania równorzędnych wyników pierwszeństwo przysługuje: sierotom, osobom przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osobom umieszczone w rodzinach zastępczych; kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenie ze względu na stan zdrowia; kandydatom o ukierunkowanych zdolnościach, potwierdzonych dokumentacją.

12 ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 5 lipca 2012 r. godz. 14:00 Przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 5 lipca godz. 14:00 do 9 lipca godz. 14:30

13 INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 znajdują się na stronie szkoły www.czarniecki.edu.pl zakładce REKRUTACJA

14 ZAKOŃCZENIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2012/2013 XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google