Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce
Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu

2 Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie
Plan prezentacji Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie Konsekwencje dla rynku pracy od strony podażowej od strony popytowej Podsumowanie i wnioski

3 Uwarunkowania demograficzne
spadek dzietności podwyższenie średniego wieku urodzenia dziecka spadek umieralności wydłużanie się przeciętnego trwania życia wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji ludności

4 Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 1960-2010
Źródło: GUS.

5 Wykres 2. Dzietność kobiet w Polsce w latach (urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej grupie) Źródło: GUS.

6 Tabela 1. Oczekiwane lata życia osób w wieku 65 lat w Polsce i w krajach OECD w 2009 roku
kobiety mężczyźni OECD 20,5 17,2 Polska 19,1 14,7 Źródło: OECD: Health at a Glance OECD Indicators. OECD Publishing, Paryż, 2011, s. 161.

7 Wykres 3. Udział osób starszych w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach (w%) Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 6.

8 Wykres 4. Udział osób starszych w wieku 80 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach (w%) Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 7.

9 Konsekwencje dla rynku pracy
POPYT NA PRACĘ PODAŻ PRACY RYNEK PRACY

10 Konsekwencje dla podaży pracy
mniejsze zasoby pracy „starsze” zasoby pracy większe zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze

11 Wykres 5. Struktura ludności w Polsce według wieku w latach 1990-2010 (w %)
Źródło: GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach , Warszawa 2011, s. 16.

12 Środki zaradcze lepsze dopasowania kwalifikacyjne i regionalne
wzrost wydajności pracy imigracja wzrost aktywności zawodowej równowaga praca-życie

13 Konsekwencje dla popytu na pracę
zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego wzrost zatrudnienia w sektorze usług (w tym m.in. ochrona zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi)

14 Obszary przyszłościowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy
technologia informacyjna biotechnologia automatyka i robotyka budownictwo i inżynieria lądowa usługi opiekuńcze i jakość życia usługi okołobiznesowe turystyka, rekreacja i czas wolny technologia żywienia i przemysł spożywczy logistyka i inżynieria transportu inżynieria środowiskowa Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (2009).

15 Podsumowanie uwarunkowania demograficzne jako ważna determinanta sytuacji na rynku pracy ważna nie tylko ilość, ale też i jakość zasobów pracy rozwój sektora usług skierowanych do seniorów

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google