Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzecznik Praw Dziecka w Polsce Marek Michalak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzecznik Praw Dziecka w Polsce Marek Michalak"— Zapis prezentacji:

1 Rzecznik Praw Dziecka w Polsce Marek Michalak

2 Czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka?
Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: - prawa do życia i ochrony zdrowia, - prawa do wychowania w rodzinie, - prawa do godziwych warunków socjalnych, - prawa do nauki.

3 Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
- Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.

4 BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Telefon Informacyjno - Interwencyjny Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji. Oto adres: Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Śniadeckich Warszawa telefon: fax: Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach Adres poczty elektronicznej:

5 Marek Michalak urodził się 27 lipca 1971 roku w Świdnicy. Jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, Jest pomysłodawcą i członkiem wielu organizacji działających na rzecz dzieci. Pracę społeczną na rzecz dzieci rozpoczął już jako nastolatek. W 1987 roku wybrany został przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE" w Świdnicy, Był też członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw dzieci, był twórcą „Centrum Przyjaźni Dziecięcej" -. W latach kierował Zespołem Dziecięcym „SERDUSZKA", tworzonym przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Grupa nagrała w tym czasie 2 płyty CD oraz kilka teledysków, zrealizowanych przez TVP; dała szereg koncertów.

6 Marek Michalak Michalak podczas posiedzenia komisji deklarował, że jego priorytetami jako Rzecznika Praw Dziecka będą: walka z biedą wśród dzieci, z przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej - W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej - mówił Michalak. Zapowiedział również, że zamierza współpracować z mediami i nieustannie promować prawa dziecka.

7 Marek Michalak mówi: Chciałbym, żeby dzieci mówiły: to jest nasz rzecznik - tak istotę swej przyszłej działalności widzi nowo wybrany rzecznik praw dziecka (RPD) Marek Michalak. Zależy mu na współpracy z organizacjami pozarządowymi, chce też odbudować zaufanie społeczeństwa do swojego urzędu.

8 Serduszka SERDUSZKA są terapeutycznym zespołem dziecięco-młodzieżowym, powstałym 10 września 1993 r. w Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Wtedy to 22-letni działacz społeczny i zarazem prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci chorych "SERCE" Marek Michalak rozpoczął zajęcia artystyczne z 15-osobową gromadką dzieci, które 23 października 1993 roku zakończyły się nagrodą GRAND PRIX na II Festiwalu Piosenki Turystycznej w Świdnicy.

9 Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce„ w Świdnicy
Statuetka Dziecięcej Nagrody SERCA przyznawanej corocznie przez dzieci ze Stowarzyszenia

10 Kanclerz Kapituły „Orderu Uśmiechu”
W roku 1994 w wieku 23 lat, Marek Michalak - w odpowiedzi na wiele dziecięcych listów - został najmłodszym w historii Kawalerem Orderu Uśmiechu. a w styczniu 2007 roku stanął na czele Kapituły jako Kanclerz.

11 Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
Telefon Zaufania Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli: - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie; - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie; - masz problemy w relacjach z rówieśnikami; - masz trudności w nauce; - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc. Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy


Pobierz ppt "Rzecznik Praw Dziecka w Polsce Marek Michalak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google