Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informator dla osób doznających przemocy w Gminie Łużna. Łużna 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informator dla osób doznających przemocy w Gminie Łużna. Łużna 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Informator dla osób doznających przemocy w Gminie Łużna. Łużna 2012 r.
Przemoc w rodzinie. Informator dla osób doznających przemocy w Gminie Łużna. Łużna 2012 r.

2 Informator dla osób doznających przemocy został opracowany w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łużnej. Celem informatora jest dostarczanie wiedzy na temat instytucji i form pomocy osobom krzywdzonym.

3 Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych!
Nie w każdej rodzinie panuje miłość, przyjaźń, zrozumienie. Może gdzieś obok rozgrywa się dramat bitej matki , żony, dziecka. Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych! Przemoc wobec rodziny jest przestępstwem, a sprawca ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

4 Definicja przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie ( domowa ) to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc  w rodzinie (domowa) ma różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej.

5 Rodzaje przemocy. Przemoc fizyczna - to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc psychiczna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie, grożenie, wyzywanie, nadużycia emocjonalne, nieokazywanie uczuć, lekceważenie emocjonalne. Przemoc ekonomiczna – (zaniedbywanie ) odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Przemoc seksualna - każde umyślne działanie sprawcy, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb seksualnych, podjęte wbrew woli ofiary.

6 Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
W Gminie Łużna powstał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który tworzy grupa profesjonalistów: policjant, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy służby zdrowia, kurator zawodowy. Mamy wspólny cel: pomoc osobom, które doznają przemocy w rodzinie.

7 Telefon informacyjny:
Pod numerem , który jest czynny: wtorek, czwartek w godz.: 17:00 – 19:00 oraz sobota w godz.: 16:00- 19:00 możesz uzyskać informację o instytucjach osobach, które pomagaja w razie przemocy. Dyżury pełnią członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łużnej.

8 Dodatkowo możesz uzyskać informację, pomoc:
Posterunek Policji w Łużnej tel: (18) 35 43 007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej czynny: poniedziałek od: 8:00 -16:00 , wtorek – piątek od: 7:00 – 15:00, tel: (18) 3543 041. Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżur w każdy wtorek od 8:00 – 12:00, tel: (18) wew. 410

9 Punkt informacyjno – konsultacyjny
Telefon: ; Punkt czynny: poniedziałek , środa , piątek 900– 1100 biuro Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Gminy w Łużnej. W punkcie porad udzielają: pracownicy socjalni w godzinach pracy oraz w godzinach działania punktu, psycholog pełniący dyżur w dwa poniedziałki w miesiącu od ,

10 Nie bądź obojętny na przemoc!
Skorzystaj z pomocy osób które chcą Tobie pomóc.


Pobierz ppt "Informator dla osób doznających przemocy w Gminie Łużna. Łużna 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google