Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa dziecka w „Elementarzu Przedszkolaka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa dziecka w „Elementarzu Przedszkolaka”"— Zapis prezentacji:

1 Prawa dziecka w „Elementarzu Przedszkolaka”

2 PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka to „podstawowe, powszechne i przyrodzone prawa przysługujące jednostce ludzkiej w jej relacji z władzą publiczną.” Prawa człowieka – zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania … itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, tj. życie, godność, wolność, swobodny rozwój.”

3 PRAWA CZŁOWIEKA-DZIECKA
Fundamentalne prawa człowieka dotyczą każdego, a zatem i dzieci, Fakt, że dziecko jest człowiekiem, a więc posiada takie same prawa jak człowiek dorosły,

4 PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Najważniejszymi dokumentami określającym prawa dziecka jest: Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach Dziecka, obowiązująca w naszym kraju od roku, - Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 527. Konwencja obejmuje prawa i wolności osobiste, prawa socjalne, prawa kulturalne w tym prawo do nauki (art. 28, 29 i 30) i prawa polityczne.

5 PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania, art. 70. gwarantuje bezpłatność i powszechność szkolnictwa publicznego oraz wyznacza obowiązek nauki do 18 roku życia, gwarantuje również rodzicom wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne art. 72. zapewnia min. ochronę praw dziecka oraz powołanie Rzecznika Praw Dziecka

6 PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (ustawa z dnia r. Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) art. 93. stwierdza, że „władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom” Kodeks reguluje także sytuację dziecka umieszczonego poza rodziną

7 Status prawny dziecka w szkole bądź placówce reguluje:
PRAWA DZIECKA W AKTACH PRAWNYCH Status prawny dziecka w szkole bądź placówce reguluje: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr.256, poz z późn. zm.) art.1. stwierdza, że system oświaty zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju…

8 Biuro Rzecznika Praw Dziecka Telefon: 0 22 696 55 45 Fax: 0 22 629 60 79
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 0  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach – Adres poczty elektronicznej:

9 KSIĄŻECZKA „TWOJE PRAWA”
dostępna jest na stronie internetowej Książeczka „Twoje Prawa” to przekazana w sposób przystępny wiedza o Konwencji o Prawach Dziecka

10 PRAWA DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
PRAWA PRZEDSZKOLAKA Prawo do zabawy : mogę bawić się zabawkami, które lubię, mogę bawić się w ogrodzie przedszkolnym, w piaskownicy, mogę bawić się z każdym dzieckiem. Prawo do odpoczynku : jeśli jestem zmęczony – mogę położyć się na leżaku lub kocyku, gdy źle się czuję – nie muszę uczestniczyć w zajęciach lecz mogę odpoczywać. Prawo szacunku do moich potrzeb : jeśli potrzebuję pomocy, bo nie jestem samodzielny – mogę ją otrzymać, gdy nie potrafię czegoś wykonać – mogę liczyć na pomoc mojej Pani.

11 PRAWA DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
Prawo do nienaruszalności cielesnej : nie wolno mnie bić, szarpać, popychać, należy życzliwie mnie traktować nawet, gdy jestem niegrzeczny. Prawo do poszanowania mojej własności : mogę mieć swoje „skarby” i bawić się nimi w czasie zabaw, nie wolno przetrzymywać moich zabawek. Prawo do podejmowania decyzji i możliwości wyboru : mogę swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, mogę wybrać zabawkę, którą chcę się pobawić, mogę bawić się z kim mam ochotę.

12 PRAWA DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
Prawo do rozmowy na każdy temat : mogę rozmawiać z Panią o wszystkich moich ważnych sprawach – o tych wesołych i tych smutnych, mogę pytać moją Panią o wszystko, czego nie wiem, mogę dzielić się swoimi przeżyciami z dziećmi. Prawo do korzystania z dóbr kultury : mogę uczestniczyć w koncertach, chodzić na wystawy i do teatru, mogę uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi i sławnymi ludźmi. Prawo do nauki : mam prawo do rozwoju i indywidualnego tempa tego procesu, mam prawo do poznawania otaczającego mnie świata nauki i przyrody oraz życia ludzi całego świata.

13 PRAWA DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka’
Prawo do tajemnicy : mogę mieć swoje tajemnice osobiste, rodzinne, koleżeńskie, mam prawo być smutny i nie muszę mówić, dlaczego. Prawo do swobody wyznania : mogę wyznawać swoją wiarę.

14 OBOWIĄZKI DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
Niestwarzanie niebezpiecznych sytuacji: nie wolno mi bić i popychać innych dzieci, nie wolno mi rzucać w nikogo zabawkami, kamieniami, muszę grzecznie i ostrożnie bawić się w sali i w ogrodzie, nie mogę robić rzeczy, o których Pani wcześniej powiedziała, że są niebezpieczne Nieniszczenie cudzej własności : nie wolno mi psuć pracy i własności innych dzieci, nie wolno mi niszczyć zabawek, nie mogę niszczyć rzeczy potrzebnych mi do pracy,

15 OBOWIĄZKI DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
Nieprzeszkadzanie innym w pracy i zabawie : uważnie słucham, gdy mówią Panie lub inne dzieci, nie przeszkadzam dzieciom w ich pracy lub zabawie. Przestrzeganie zawartych umów : staram się dbać o porządek w trakcie i po zakończeniu pracy lub zabawy, przestrzegam zawartych z Panią umów dotyczących tego, jak się bawimy i jak pracujemy.

16 OBOWIĄZKI DZIECKA w „Elementarzu Przedszkolaka”
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i poprawnego odnoszenia się do innych : znam i mówię „trzy magiczne” słowa: proszę, przepraszam, dziękuję, wiem, że należy mówić: dzień dobry i do widzenia, staram się o nich nie zapominać, nie wolno mi obrażać i przezywać dorosłych ani dzieci, staram się ładnie zachowywać przy posiłkach, nie wolno mi używać brzydkich słów.

17 Prawa dziecka Dziękujemy


Pobierz ppt "Prawa dziecka w „Elementarzu Przedszkolaka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google