Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popyt, podaż, rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popyt, podaż, rynek."— Zapis prezentacji:

1 Popyt, podaż, rynek

2 Plan prezentacji Pojęcie rynku, jego rodzaje Popyt Podaż Równowaga
Interwencja państwa na rynku Podsumowanie

3 Rynek: Transakcje zawierane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi
Mechanizm, za pomocą którego konsumenci i producenci ustalają ilość sprzedanych dóbr Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami a nabywcami

4 Rodzaje rynku Ze względu na zasięg terytorialny:
lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy Ze względu na przedmiot obrotu: Np. Samochodowy, pracy, dóbr i usług, towarowy, pieniężny, itp.

5 Rodzaje rynku Ze względu na swobodę dokonywania transakcji na rynku:
rynek wolny – swoboda obrotu, podjęcia działalności, minimalizacja ograniczeń dostępu do poszczególnych rynków międzynarodowych. rynek reglamentowany szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. czarny rynek - obrót wartościami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest także obrót tymi wartościami.

6 Rodzaje rynku Ze względu na skalę lub wielkość transakcji hurtowy
detaliczny

7 Popyt Ilość dóbr, jaką chcą i mogą kupić konsumenci w danym czasie, przy różnych poziomach ceny i przy założeniu ceteris paribus

8 Popyt Cena (P) Ilość (D)

9 Prawo popytu Wraz ze wzrostem ceny ilość nabywana spada. I odwrotnie.
Uwaga! Są wyjątki!

10 Wyjątki od prawa popytu
Dobra podstawowe w trudnych okresach Efekt snoba

11 Determinanty popytu Moda Dochód (d): Ceny innych dóbr:
Dobra normalne d D Dobra niższego rzędu d  D Ceny innych dóbr: Dobra substytucyjne Px  Dy Dobra komplementarne Px  Dy

12 Determinanty popytu Wiek, płeć Klimat, pora roku Oczekiwane zmiany cen
Sytuacja gospodarza I inne!

13 Popyt a wielkość popytu
Popyt – ilość, jaką kupią konsumenci przy różnych poziomach ceny Wielkość popytu – ilość, jaką kupią konsumenci przy jednej, konkretnej cenie Zmiana popytu Zmiana wielkości popytu

14 Podaż Ilość dóbr zaoferowanych przez producentów przy różnych poziomach ceny przy założeniu ceteris paribus

15 Prawo podaży Wraz ze wzrostem ceny ilość zaoferowana rośnie
Wyjątków nie ma.

16 Krzywa podaży Cena (P) Ilość (D)

17 Determinanty podaży Ceny surowców Technologia Liczba producentów
Wyczerpywanie się zapasów

18 Podaż a wielkość podaży
Podaż – ilość zaoferowanych dóbr przy różnych poziomach ceny Wielkość podaży – ilość zaoferowanych dóbr przy jednej, konkretnej cenie Zmiany podaży a zmiany wielkości podaży

19 Pojęcia Ilość dóbr, jaką chcą i mogą zaoferować producenci przy różnych poziomach ceny Ilość dóbr, jaką chcą i mogą kupić konsumenci przy danej cenie Ilość dóbr, jaka chcą i mogą kupić konsumenci przy różnych poziomach ceny Ilość dóbr, jaką chcą i mogą zaoferować producenci przy danej cenie

20 Równowaga rynkowa

21 Cena maksymalna i minimalna
Cena maksymalna – najwyższa, jaką można ustalić, chroni interesy konsumentów, Cena minimalna – najniższa, jaką można ustalić, chroni interesy producentów.

22 Podsumowanie Film!


Pobierz ppt "Popyt, podaż, rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google