Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuski Regionalny Program Operacyjny PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Gorzów Wlkp., 4 marca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuski Regionalny Program Operacyjny PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Gorzów Wlkp., 4 marca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Lubuski Regionalny Program Operacyjny PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Gorzów Wlkp., 4 marca 2013 r.

2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Realizacja programu Liczba podpisanych umów w ramach LRPO na lata 2007-2013821

3 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Realizacja programu c.d. Zakontraktowanie 1 718 656 388,47* co stanowi niemal 83% realizacji zobowiązań UE Przekazane środki 1 373 557 466,78 PLN* na rzecz beneficjentów Certyfikacja 1 814 522 765,24 PLN* * uwzględniono Pomoc Techniczną

4 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Projekty nakierowane na rozwój szkolnictwa wyższego realizowane są głównie w ramach: Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

5 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Wartość inwestycji z zakresu szkolnictwa wyższego wynosi ponad 270 milionów PLN, z czego prawie 200 milionów PLN pochodzi z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Pieniądze te pozwoliły zrealizować wiele znaczących inwestycji wydatnie poprawiając funkcjonowanie uczelni wyższych w regionie.

6 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA W ramach Priorytetu II Działanie 2.4 wsparcie otrzymały projekty nakierowane na: zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT, budowę/tworzenie lub rozbudowę parków technologicznych, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów. Kontynuacja działań w nowej perspektywie możliwa będzie w ramach celu tematycznego 1. i 3.

7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA W ramach Priorytetu III Działanie 3.2 wsparcie otrzymały projekty nakierowane na: termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, lokalne systemy zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz energię cieplną instalację i modernizację urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych, budowę instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Kontynuacja działań w nowej perspektywie możliwa będzie w ramach celu tematycznego 4.

8 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA W ramach Priorytetu IV Działanie 4.2.1 wsparcie otrzymały projekty nakierowane na: budowę lub modernizację infrastruktury szkół wyższych, budowę lub modernizację infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego wyposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny oraz naukowo- badawczy, pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe, budowę lub modernizację infrastruktury placówek edukacyjnych (w tym termomodernizacja), wyposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe Kontynuacja działań w nowej perspektywie możliwa będzie w ramach celu tematycznego 10.

9 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Lubuskie realizacje

10 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku Całkowita wartość projektu 41 593 588,59 PLN Kwota dofinansowania 35 209 086,79 PLN

11 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii Całkowita wartość projektu 15 003 745,75PLN Kwota dofinansowania 12 597 000,00 PLN

12 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Uniwersytet Zielonogórski Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Całkowita wartość projektu 60 404 554,99 PLN Kwota dofinansowania 50 946 680,11 PLN

13 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Uniwersytet Zielonogórski Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Całkowita wartość projektu 6 526 848,65 PLN Kwota dofinansowania 5 419 918,83 PLN

14 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach Termomodernizacja budynku ŁWSH przy ul. Pszennej 2 w Żarach Całkowita wartość projektu 1 796 688,59 PLN Kwota dofinansowania 1 525 388,61 PLN

15 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Zielonogórsko - Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie Paradyżu Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na hybrydowy skojarzony układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii Całkowita wartość projektu 5 798 536,94 PLN Kwota dofinansowania 4 928 756,39 PLN

16 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25 Całkowita wartość projektu 8 087 170,22 PLN Kwota dofinansowania 3 851 090,15 PLN

17 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pokoszarowych nr 7 dla potrzeb edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Chopina 52 Całkowita wartość projektu 4 037 722,17 PLN Kwota dofinansowania 1 836 048,23 PLN

18 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 Całkowita wartość projektu 14 493 491,55 PLN Kwota dofinansowania 6 723 838,99 PLN

19 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim (etap II) Całkowita wartość projektu 2 738 491,37 PLN Kwota dofinansowania 1 807 678,15 PLN

20 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Zielonogórski Zakup wyposażenia dla prac naukowo – badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim Całkowita wartość projektu 620 023,85 PLN Kwota dofinansowania 527 020,26 PLN

21 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Zielonogórski Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego Całkowita wartość projektu 30 157 022,15 PLN Kwota dofinansowania 24 731 934,23 PLN

22 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Zielonogórski Przebudowa bazy dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby kierunków technicznych Całkowita wartość projektu 17 480 000,00 PLN Kwota dofinansowania 14 203 652,57 PLN

23 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Zielonogórski Przebudowa Domu studenta "Wcześniak" w Zielonej Górze Całkowita wartość projektu 14 748 885,81 PLN Kwota dofinansowania 11 799 108,64 PLN

24 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Orląt Lwowskich 4-6 Całkowita wartość projektu 27 535 453,15 PLN Kwota dofinansowania 13 767 726,57 PLN

25 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Przebudowa, adaptacja i doposażenie budynku ZWSHiFM przy Pl. Słowiańskim nr 9 w Zielonej Górze Całkowita wartość projektu 3 344 830,61 PLN Kwota dofinansowania 1 949 969,21 PLN

26 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Nieprawidłowości w realizacji projektów z zakresu edukacji: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa, naruszenie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem ustawowych przesłanek

27 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Nieprawidłowości w realizacji projektów z zakresu edukacji c.d.: Ponadto stwierdzano: naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp poprzez żądanie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu od wszystkich konsorcjantów, naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp poprzez określenie nadmiernych warunków udziału w postępowaniu, nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia, naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert bez ich precyzyjnego opisania.

28 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Nieprawidłowości specyficzne w realizacji projektów z zakresu edukacji: Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków, które nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych (art.16 ust.2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006). Obok sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, dotyczącej świadczeń usług edukacyjnych występuje sprzedaż opodatkowana dotycząca np. wynajmu pomieszczeń i sprzedaży książek. Jako koszt kwalifikowalny ujmowano pełny podatek VAT, gdy w rzeczywistości można odliczyć podatek VAT naliczony od należnego, gdyż udział procentowy sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem przekracza 2 % w kilku okresach poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

29 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Nieprawidłowości w rozliczaniu projektów z zakresu edukacji: naruszenie art. 189 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - rozliczenie dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki następowało po terminie 3 miesięcy, naruszenie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - problemy z wykonawcami, sprowadzające się do sporządzenia inwentaryzacji i występowanie nadpłat za wykonane prace, co oznacza pobranie dofinansowania w nadmiernej wysokości, brak wystarczających środków finansowych zabezpieczonych przez Beneficjenta na realizację projektu.

30 Dziękuję za uwagę Paweł Sługocki Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego


Pobierz ppt "Lubuski Regionalny Program Operacyjny PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Gorzów Wlkp., 4 marca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google