Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKA Pewien sposób wykonywania zadania ruchowego. Jest to ściśle określony ruch człowieka, którego celem jest najefektywniejsze rozwiązanie zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKA Pewien sposób wykonywania zadania ruchowego. Jest to ściśle określony ruch człowieka, którego celem jest najefektywniejsze rozwiązanie zadania."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKA Pewien sposób wykonywania zadania ruchowego. Jest to ściśle określony ruch człowieka, którego celem jest najefektywniejsze rozwiązanie zadania ruchowego w ramach obowiązujących przepisów sportowych.

2 Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumie się najczęściej „aktualną możliwość wykonywania czynności ruchowych wymagających zaangażowania siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej (zwinności), gibkości.

3 TEORIA – zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania

4 TEORIA REKREACJI - zespół twierdzeń wyjaśniających rekreację jako dziedzinę kultury fizycznej oraz mechanizmy jej przekształcania - ogół nagromadzonej wiedzy o rekreacji - zbiór uporządkowanych i niesprzecznych twierdzeń dotyczących zjawiska rekreacji

5 WARUNKI TEORII REKREACJI JAKO NAUKI -- posiada przedmiot badań -- metody badań -- narzędzia badań

6 Teoria rekreacji jako subdyscyplina naukowa w nauce o kulturze fizycznej korzysta z osiągnięć: - nauk humanistycznych - przyrodniczo - przestrzennych - ekonomiczno - prawnych

7 PRZEDMIOT BADAŃ NAUKI O REKREACJI: ~ rekreacja jako zespół zachowań w czasie wolnym ~ rekreacja jako proces odpoczynku ~ rekreacja jako zjawisko społeczno-kulturowe

8 ZAKRES BADAŃ : ▪ Rekreacyjne zachowanie się, jego cechy, treść, struktura i mechanizm ▪ Biologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnego zachowania się ▪ Wpływ zachowań rekreacyjnych na organizm i osobowość człowieka oraz ich znaczenie w jego rozwoju fizycznym i społeczno-kulturowym (efekty) ▪ Skutki zachowań rekreacyjnych w środowisku zewnętrznym człowieka (wpływ na ekologię i ekonomię)

9 METODY BADAWCZE W TEORII REKREACJI

10 → obserwacje • zewnętrzne • uczestniczące

11 → wywiady • kwestionariuszowe (ankietowe) zamknięte, otwarte • swobodne

12 → analiza wtórna • analizowanie już istniejących danych (informacji)

13 → eksperyment – zbieranie danych w warunkach kontrolowanych • terenowy • laboratoryjny

14 ANKIETOWANIE jako technika zbierania danych to sposób kontaktowania się z podmiotem badania i gromadzenia informacji pierwotnych. Kwestionariusz to narzędzie badań.


Pobierz ppt "TECHNIKA Pewien sposób wykonywania zadania ruchowego. Jest to ściśle określony ruch człowieka, którego celem jest najefektywniejsze rozwiązanie zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google