Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet Self-Help and Support Group:The Pros and Cons of Text-Based Mutual Aid Autorzy: Storm A. King oraz Danielle Moreggi Książka: Psychology and the.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet Self-Help and Support Group:The Pros and Cons of Text-Based Mutual Aid Autorzy: Storm A. King oraz Danielle Moreggi Książka: Psychology and the."— Zapis prezentacji:

1 Internet Self-Help and Support Group:The Pros and Cons of Text-Based Mutual Aid Autorzy: Storm A. King oraz Danielle Moreggi Książka: Psychology and the Internet. Intrapersonal, interpersonal and transpersonal implications. Referent: Mateusz Pawłowski

2 O czym ten tekst jest O zapośredniczonej przez komputer komunikacji (Computer Mediated Communication) O komunikacji asynchronicznej opartej przede wszystkim na tekście O psychologii relacji opartych na komunikacji tekstowej Wreszcie o grupach wsparcia (i podobnych) i ich specyficznych właściwościach

3 CMC Internet i korzystanie z internetu jako pojęcia nieprzydatne w analizie Psychologia komunikacji synchronicznej i asynchronicznej jako odrębne kategorie Tekst mający naturę konwersacyjną to względnie nowe zjawisko

4 Grupy wsparcia bada się od dawna 25 lat temu Ed Madara opublikował jeden z pierwszych raportów dotyczących grup wsparcia korzystających z komputerów. Wtedy też napisał o wrażeniach uczestników konferencji, iż z pewnością odczuwaliby oni wstyd gdyby przyszło im rozmawiać o poruszanych tam kwestiach

5 Definicja grupy terapeutycznej Jacobs i Goodman (1989) wspólne cechy grup t: - samozarządzanie - homogeniczność zaburzenia - demokratyczność i działanie non-profit Najważniejsze jednak, w grupach online: + Doświadczenie natychmiastowej i bezwarunkowej akceptacji

6 Dlaczego ludzie tworzą grupy wsparcia? Znajdują ludzi o podobnych zainteresowaniach Posiadają wspólną im cechę stygmatyzującą Nie wnoszą do komunikacji informacji o swoim statusie społecznym Mniejsze ryzyko interpersonalne, logistyczne i społeczne Regulatywna rola reakcji otoczenia jest mniejsza

7 Dlaczego ludzie tworzą grupy wsparcia? (2) Odwrócony ostracyzm – do grupy wchodzi się przez posiadanie cechy nieporządanej Wsparcie towarzyszy niedoli i praktyczne informacje Tendencja obserwowana także w innych sferach życia, poszukiwanie bardziej intensywnego kontaktu z innymi ludźmi

8 Porcja danych 6 mln dorosłych rocznie ma kontakt z grupami wsparcia Badanie Davidson (2000) - wśród grup f2f największą kategorię stanowią kluby AA - Im bardziej wstydliwe zaburzenie tym większa aktywność online

9 Badania Większość wiadomości umieszczanych przez uczestników grup t. to w. o treści wspierającej W porównaniu z grupami f2f uczestnicy otwierają się bardziej i w większej ilości, sam proces komunikacji jest mniej formalny, a różnice płciowe zacierają się

10 Badania (2) Wypracowywanie statusu w grupie: - w grupie f2f przez oferowanie wsparcia i użyteczne rady - w grupach online większą rolę odgrywa staż w grupie - nowicjusze uzyskują uznanie wskutek zadawania istotnych, z pkt. widzenia omawianego problemu, pytań

11 Badania (3) Ważna uwaga metodologiczna: - część osób wypada, co sprawia że oceny działania grup są przeważnie zdecydowanie pozytywne Osoby które cenią sobie uczestnictwo w ramach grup online to często osoby łączące je z terapią w ramach standardowych grup

12 Plusy i minusy grup internetowych vs grupy f2f Członkowie grup najbardziej sobie cenią dostęp do osób z podobnym problemem (w obu typach grup) G. internetowe są dostępne dla większej liczby osób Grupy normalizują stygmatyzowane wcześniej zaburzenia, zachowania

13 Unikalne zalety grup internetowych Łatwy dostęp, kontakt z różnymi ludźmi Niepotrzebna jest umiejętność mówienia Poręczność, niezależność od miejsca i czasu Możliwość niezauważalnego szeptania do innych uczestników

14 Wady obu grup Trudno ocenić wartość terapeutyczną uczestnictwa w takiej grupie Możliwość uzyskania niepełnej, nieprawdziwej informacji

15 Wady unikalne dla grup internetowych Nadmiar informacji Nieporozumienia związane ze specyficznymi właściwościami CMC Kwestie technologiczne Zachowanie prywatnośći

16 Terapia grupowa w ramach grupy online Nieuczciwość dostarczycieli takich usług, nieświadomość klientów Zalety przeważają nad wadami jeżeli grupa jest mała i właściwie moderowana. Może też stanowić uzupełnienie normalnej terapii. Nikt nie wie że ich badamy – efekt ankietera

17 Do czego ten tekst się sprowadza Osoby uczestniczące w grupach wsparcia uzyskują korzyści jakich nie oferują grupy f2f: + bycie w niestygmatyzowanym środowisku + dyskretne dzielenie się ważnym problemem + rozwijanie relacji z osobą której przypisujemy cechy w sposób życzeniowy + najwięcej zyskują ci którzy i tak mają wsparcie w świecie rzeczywistym

18 Serdecznie dziękuję za uwagę Referent: Mateusz Pawłowski


Pobierz ppt "Internet Self-Help and Support Group:The Pros and Cons of Text-Based Mutual Aid Autorzy: Storm A. King oraz Danielle Moreggi Książka: Psychology and the."

Podobne prezentacje


Reklamy Google