Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Projekt jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Projekt jest."— Zapis prezentacji:

1 Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2 Czym jest projekt Przystań… ? Projekt Przystań... służy prowadzeniu szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wieku 7-16 lat. Zajęcia prowadzone są na terenie Pragi Północ, ale obejmują swoim zasięgiem dzieci i młodzież z Warszawy i ościennych miejscowości. Rehabilitacja oferowana w ramach projektu Przystań polega na wspieraniu rozwoju psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością oraz pomocy w przezwyciężaniu deficytów poznawczych i komunikacyjnych. Założeniem projektu jest dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb dzieci rozpoznanych w procesie diagnozy. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu są nieodpłatne. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3 Zakładane rezultaty : wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością, wzrost ich zdolności interpersonalnych, redukcja objawów nieprzystosowania społecznego, poprawa kompetencji społecznych, zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez pracę konsultacyjną z ich rodzicami, zwiększenie szans edukacyjnych poprzez regularną pracę nad wyrównywaniem deficytów poznawczych i logopedycznych oraz doradztwo w zakresie doboru drogi kształcenia. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4 Dla kogo? Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat posiadające orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wystarczą) Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5 OFERTA ZAJĘĆ: grupy integracyjne – małe grupy kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego grupy pracy z ciałem dla dzieci (zajęcia z choreoterapii i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne) konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci diagnoza i terapia logopedyczna terapia pedagogiczna zajęcia reedukacyjne doradztwo zawodowe Projekt jest współf inansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6 Oferta zajęć (1): Grupy integracyjne – małe grupy kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego. Dzieci spotykają się raz w tygodniu, bawią razem i rozmawiają. Mają szansę zebrać nowe doświadczenia i zrozumieć przeszkody, utrudniające im bycie z innymi. Skład grup jest dobierany na podstawie konsultacji tak aby poziom funkcjonowania ich uczestnik ó w był zbliżony. Kilka grup przeznaczonych jest dla dzieci z autyzmem. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7 Oferta zajęć (2): G rupy pracy z ciałem dla dzieci (zajęcia z choreoterapii i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne). Uczestnicy mają szansę poruszać się i pobyć z innymi a przez to budować bardziej pozytywny obraz własnego ciała. Te zajęcia są szczeg ó lnie ważne dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, kt ó rych ciało czasami odmawia posłuszeństwa, stanowi źr ó dło b ó lu lub wstydu. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8 Oferta zajęć (3): Konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci. Szansa na poznanie dzieci i rodzic ó w po to by trafnie rozpoznać ich możliwości i potrzeby oraz zaproponować odpowiednie zajęcia. Uzupełnienie innych form pomocy poprzez możliwość porozmawiania o specyficznych problemach wynikających z zaburzeń rozwoju. Szczeg ó lny akcent kładziemy na wspieranie rodzic ó w w zezwalaniu na autonomię ich niepełnosprawnych dzieci. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9 Oferta zajęć (4): Diagnoza i terapia logopedyczna. Regularna praca nad wyr ó wnywaniem deficyt ó w w zakresie wymowy a także wspieranie zdolności komunikowania się. Logopedzi pracują także z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem). Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10 Oferta zajęć (5): Terapia pedagogiczna. Poprzedzona diagnozą cykliczna praca nad problemami w funkcjonowaniu poznawczym. Możliwość przepracowywania trudności pojawiających się w sytuacjach zadaniowych. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11 Oferta zajęć (6): Zajęcia reedukacyjne. Praca indywidualna lub w małych grupach – wsparcie w trudnościach szkolnych. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12 Oferta zajęć (7): Doradztwo zawodowe. Diagnoza zainteresowań i możliwości dziecka. Wsp ó lne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru drogi kształcenia. Dostępne jest także poradnictwo dla rodzic ó w, dotyczące przyszłości edukacyjnej i zawodowej ich niepełnosprawnych dzieci. Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13 Jak można się zapisać? Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, osobiście lub przez internet. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA ul Targowa 66 m. 23 (022) 618-34-06 godz.: 9:00-16:00 Przed konsultacją należy wypełnić wstępną ankietę dostępną na stronie www.spoza.org.pl i przesłać na adres biura biuro@spoza.org.pl lub wypełnić ją osobiście w siedzibie S towarzyszenia. www.spoza.org.plbiuro@spoza.org.pl Projekt jest współ finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Projekt jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google