Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora Warszawa,19 października 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora Warszawa,19 października 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora Warszawa,19 października 2005 r.

2 Plan prezentacji 1. 1. Prezentacja sektora pozarządowego 2. 2. Omówienie problemów i potrzeb sektora 3. 3. Program operacyjny społeczeństwo obywatelskie – odpowiedzią na potrzeby NGO

3 PODSTAWOWE FAKTY O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Dane statystyczne użyte w prezentacji pochodzą z raportu z badania przeprowadzonego w 2004 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor

4 Zarejestrowanych obecnie jest ponad 45 tys. stowarzyszeń i 7 tys. fundacji: - 14.000 ochotniczych straży pożarnych - 3.524 organizacji społecznych - 15.244 jednostek Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych - 5.515 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego - mniej liczne grupy związków pracodawców i partii politycznych co druga ma siedzibę w dużym mieście Prezentacja sektora

5 38,6% działa w obszarze sport, turystyka, rekreacja i hobby 11,6% - kultura i sztuka 10,3% - edukacja i wychowanie 10% - usługi socjalne i pomoc społeczna 8,2% - ochrona zdrowia Prezentacja sektora - obszar działania

6 Prezentacja sektora - miejsce działania 18,7 organizacji na 100 tys. mieszkańców w województwie mazowieckim 10,7 organizacji na 10 tys. mieszkańców w województwie opolskim 50% działa na na terenie nie większym niż powiat 28% ma zasięg ogólnokrajowy 10% ma zasięg regionu 11% - przynależy do międzynarodowych organizacji lub porozumień

7 Prezentacja sektora - wolontariusze łączna liczba członków organizacji w 2004 roku to prawie 8 mln łączna liczba wolontariuszy 1 mln 61% wolontariuszy nie ukończyło 30 lat 13% wolontariuszy poniżej 30 roku życia jest w zarządach organizacji osoby pracujące na rzecz organizacji są dobrze wykształcone

8 Prezentacja sektora - pracownicy 2/3 organizacji nie zatrudnia stałego, płatnego personelu na pełnych etatach w organizacjach jest 64 tys. ludzi w 1/2 organizacji średnia płaca nie przekracza 1000 zł brutto płaca maksymalna wynosi przeciętnie 1 600 zł brutto

9 Prezentacja sektora - aktywność 20,3% dorosłych obywateli w Polsce deklaruje przynależność do organizacji 30% wszystkich członków stowarzyszeń jest całkowicie biernych- nie płaci składek, nie pojawia się na spotkaniach 30% wszystkich aktywnie włącza się w życie organizacji 40% ogranicza się do płacenia składek

10 Źródła finansowania sektora składki członkowskie - 60% samorządy - 45% darowizny od osób fizycznych - 40% darowizny od instytucji i firm - 39% środki publiczne (samorządowe i rządowe) - 30% sumy przychodów działalność gospodarcza - 16%

11 Prezentacja sektora - księgowość 18,4% - nie prowadzi księgowości 19% - zleca księgowość na zewnątrz 30% - zatrudnia księgowego z uprawnieniami 30% - księgowość prowadzona bez uprawnień

12 Prezentacja sektora - działalność gospodarcza 16% prowadzi działalność gospodarczą 65% prowadzona działalność związana bezpośrednio z celami statutowymi 22% częściowo związana z działalnością statutową 10% działalność statutowa i działalność gospodarcza są rozdzielne

13 Prezentacja sektora - majątek 3/4 organizacji nie posiada majątku 7% ma lokal lub inna nieruchomość 7% posiada grunt 5% posiada środek transportu 12% posiada majątek w postaci sprzętu, mebli, wyposażenia

14 Prezentacja sektora - aplikacja o środki brak doświadczeń związanych z aplikacją o środki pomocowych w ostatnich 4 latach tylko 14% wystąpiło o te środki

15 Problemy sektora niezrozumienie zapisów ustawy o DPP przez instytucje, samorządy brak osób w instytucjach państwowych i samorządowych współpracujących z sektorem problemy z reprezentatywnością sektora na forum samorządu i państwa brak rozwiązań systemowych do propozycji zgłaszanych przez NGO ciągłe zmiany w obowiązującym prawie

16 Problemy sektora brak wolontariuszy rozbudowana biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy trudności w zdobywaniu funduszy małe zainteresowanie samorządów w budowaniu projektów partnerskich działaniami kierują środki a nie cele brak organizacji regrantingowych

17 Problemy sektora brak łatwo dostępnej informacji o możliwościach pozyskiwania środków brak przygotowanej kadry do pozyskiwania i rozliczania środków proporcjonalnie zbyt małe środki z realizowanych zadań z możliwością przeznaczenia na wzmocnienie instytucjonalne organizacji

18 Potrzeby sektora stabilizacja prawa dotyczącego działalności sektora uproszczenie procedur rejestracji organizacji uproszczenie zasad związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na działalność szkolenia kadry zarządzającej szkolenia kadry finansowej wzmocnienie instytucjonalne

19 Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie Cel - wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot - tworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego

20 Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie Założenia - osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - ilościowy i jakościowy rozwój społeczeństwa obywatelskiego - stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa

21 Przeżyj swe życie na czynieniu czegoś, co będzie trwało dłużej niż samo życie. William James Dziękuję za uwagę. Teresa Hernik Współprzewodnicząca RDPP Zastępczyni Naczelnika ZHP


Pobierz ppt "Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora Warszawa,19 października 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google