Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Austria, Niemcy, Irlandia, Holandia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Austria, Niemcy, Irlandia, Holandia)"— Zapis prezentacji:

1 (Austria, Niemcy, Irlandia, Holandia)
Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i obywateli RP w krajach UE (Austria, Niemcy, Irlandia, Holandia)

2 Od 1 maja 2004 roku polski przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w każdym z 25 krajów członkowskich UE. Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej gwarantuje Traktat ustanawiający WE.

3 TWE stwierdza, iż: Prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek przysługuje każdemu obywatelowi państwa członkowskiego Prawo do zakładania spółek i przedsiębiorstw przysługuje osobom fizycznym i prawnym

4 Bariery: Wiele „starych” krajów Unii wprowadza rozmaite bariery administracyjne dla swobodnego prowadzenia działalności, wiąże się to głównie z : obawą przed otwarciem nowych rynków pracy obawą związaną z konkurencją nowych „tanich” firm z nowych krajów UE !!! Najwięcej takich barier widocznych jest w Austrii.

5 Podstawowe zasady dotyczące swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujące na terenie UE: 1.Prawo wejścia i pobytu 2. Prawo do wolnego wyboru miejsca formy działania 3.Prawo do nabycia na własność nieruchomości 4.Zakaz dyskryminacji 5. Prawo zatrudnienia personelu kluczowego

6 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w UE:
1.samozatrudnienia ( na własny rachunek) 2.jako spółka – córka (przedsiębiorstwo podległe) 3.oddział 4.przedstawicielstwo Po pierwszym maja 2004 roku nie ma ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności. Można otworzyć zakład kosmetyczny, bądź też produkować stylowe meble ogrodowe itp.

7 Austria Od 1 maja 2004 r. Polacy mają prawo bezwizowego wyjazdu i pobytu w danym kraju UE, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Polak może podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, jeśli: jego kwalifikacje zostaną uznane przez miejscowe władze uzyskane dochody pozwolą mu na utrzymanie będzie opłacać składki społeczne nie będzie korzystać z opieki społecznej

8 Austriacka ustawa o działalności gospodarczej wymienia 4 warunki jakie trzeba spełniać podejmując jednoosobową działalność gospodarczą: Niekaralność Pełnoletniość Posiadanie odpowiedniego miejsca lokalizacji działalności Posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych dla działalności reglamentowanej

9 Prawo austriackie wymienia następujące formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka cywilna Spółdzielnia Stowarzyszenie Jednoosobowa działalność na własny rachunek

10 Spółka z.o.o w Austrii WADY ZALETY
Wysokie koszty założenia spółki, ma na to wpływ wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego Obowiązek prowadzenia podwójnej księgowości i sporządzenia bilansu rocznego ksiąg handlowych Konieczność odprowadzenia minimalnego podatku od osób prawnych w wysokości 1750 euro Bilans roczny musi być zgłoszony do Sądu Rejestrowego ZALETY Duża swoboda w tworzeniu spółki Duży zakres swobody w przypadku odstępowania i nabywania udziałów w spółce , które nie mają wpływu na przedsiębiorstwo ani na stan spółki Szeroki zakres możliwości płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych, stawka ubezpieczeniowa wynosi 34% od podlegającego opodatkowaniu zysku

11 W prawie austriackim wyróżnione są 3 rodzaje samodzielnej działalności gospodarczej:
Działalność niepodlegająca żadnym dodatkowym ograniczeniom (około 1000 różnego rodzaju zawodów: wykonuje ją około 90% wszystkich prowadzących samodzielną działalność Działalność reglamentacyjna, obejmuje ona 82 rodzaje działalności. Na jej prowadzenie otrzymuje się z danego urzędu dzielnicowego odpowiednią decyzję. Działalność rzemieślnicza, której prowadzenie jest uzależnione od zdania egzaminu mistrzowskiego.

12 Niemcy W Niemczech obowiązuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich. Działalność taka w Niemczech nadzorowana jest przez specjalne wydziały policji krajowej, urząd ochrony pracy i bezpieczeństwa, a także wydziały sanitarne poszczególnych urzędów ( Co ważne, do urzędników tych należy decyzja czy działalność prowadzona przez polskiego obywatela czy też przedsiębiorcę będzie służyć interesom Niemiec). Należy zgłosić się na komisariacie policji w celu podania adresu zamieszkania Należy zgłosić fakt założenia działalności do Urzędu gospodarczego oraz podać adres siedziby firmy

13 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech:
Przedsiębiorstwo jednoosobowe Spółka z o.o. Spółka cywilna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka akcyjna

14 Podobnie jak w innych krajach UE , również w Niemczech najpopularniejszą formą firmy jest spółka z o.o. Należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego Umowa musi zostać zawarta przez wszystkich wspólników Nazwa i siedziba Przedmiot działalności i kapitał zakładowy Kwoty udziału wspólników Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki wynosi euro Minimalna wartość jednego udziału 100 euro

15 Holandia Zniesiono obowiązek wizowy oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt Utrzymano pozwolenia na pracę Przed założeniem firmy należy skonsultować się z miejscowym prawnikiem W Holenderskim Centrum Weryfikacji Kwalifikacji należy zgłosić celem uznania kwalifikacji

16 Formy prawne w Holandii:
Spółka akcyjna Spółka z o. o. Oddział lub filia Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka partnerska Jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek

17 Rejestracja filii - wymagane dokumenty:
Wypełnione formularze prezentujące w szczegółach firmę, jej zarząd oraz inne dane, m.in. Wysokość planowanych nakładów na uruchomienie filii Zaświadczenie o rejestracji firmy (w Polsce), potwierdzające prawo do określonej działalności Bilans z ostatniego roku kalendarzowego Pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej firmę Statut filii, określający zakres jej działania, nazwę handlową oraz jej adres Umowę na dzierżawę pomieszczenia, przeznaczonego na siedzibę biura w Holandii Zezwolenie na pobyt w Holandii dla osoby upoważnionej do reprezentowania interesów firmy

18 Irlandia W celu założeni firmy na terenie Irlandii polski przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków: Wybór i rejestracja struktury formalnej Wybór i rejestracja nazwy firmy Rejestracja w Urzędzie Podatkowym Dobór systemów rachunkowych Otwarcie konta bankowego

19 W celu założenia firmy na terenie Irlandii należy spełnić kilka następujących warunków:
Wybór i rejestracja struktury formalnej firmy Wybór i rejestracja nazwy firmy Rejestracja w Urzędzie Podatkowym Dóbr systemów rachunkowych Upewnienie się, że firma spełnia wszystkie wymagane dla danej branży standardy jakości Otwarcie konta bankowego Załatwienie właściwego ubezpieczenia

20 Obywateli polskich i nasze
Podsumowanie Obywateli polskich i nasze przedsiębiorstwa, chcące założyć firmę na terytorium jednego z państw członkowskich UE obowiązują przepisy prawa tego państwa Unii oraz postanowienia wynikające ze zobowiązań Układu Europejskiego

21 W przypadku obywateli RP
dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze UE oznacza prawo do podejmowania i prowadzenia tej działalności na zasadzie samozatrudnienia oraz do tworzenia i kierowania przedsięwzięciami, w tym również tymi, które obywatele efektywnie kontrolują.

22 Dla podmiotów gospodarczych
„zakładanie przedsiębiorstw” oznacza prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w drodze zakładania i kierowania przedsiębiorstwami podległymi, oddziałami i agendami.

23 Prezentację przygotowały: Paluszkiewicz Barbara Papierz Agnieszka
Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały: Paluszkiewicz Barbara Papierz Agnieszka


Pobierz ppt "(Austria, Niemcy, Irlandia, Holandia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google