Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółki."— Zapis prezentacji:

1 Spółki

2 Co to jest spółka? Spółka jest to umowny związek osób (wspólników, akcjonariuszy) i ich wkładów kapitałowych w celu prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa.

3 Cechy spółki: Umowa między wspólnikami
Wspólnicy wnoszą wkłady kapitałowe Głównym przedmiotem działalności jest działalność gospodarcza Wspólnicy mają wytyczony cel Wspólnicy uzyskują zysk od wniesionego kapitału

4 Spółki Spółka cywilna

5 Spółka cywilna Spółka cywilna podlega kodeksu cywilnemu i nie ma osobowości prawnej. Nawiązują umownie 2 osoby wnosząc układy pieniężne – udziały lub układy niepieniężne aporty (maszyny, budynki, itp.)

6 Do założenia spółki wystarczy umowa
Do założenia spółki wystarczy umowa. Spółka zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. Spółka nie jest zbyt korzystna, ponieważ za zobowiązania wobec osób trzecich, wspólnicy odpowiadają całym majątkiem firmy i osobiście.

7 Spółka osobowa Spółki osobowe we własnym imieniu mogą prowadzić przedsiębiorstwo, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być do niego pozywane. Postawą ich istnienia jest wspólne działanie osób uczestniczących w spółce.

8 Spółka kapitałowa Osobowość prawna, uzyskana po wpisaniu do rejestru przedsiębiorstw. Założyć może 1 lub więcej osób. Podstawą ich działania jest zgromadzony przez wspólników lub akcjonariuszy kapitał. Członkowie spółki kapitałowej muszą powoływać odpowiednie organy, które nią zarządzają i ja reprezentują.

9 Spółka jawna Do jej założenia nie ma wymaganego przez prawo limitu kapitałowego, wystarczy pisemna umowa. Każdy wspólnik odpowiada bez ograniczeń swoim majątkiem wraz ze spółką i na takich samych warunkach uczestniczy w zyskach ( 5% odsetek/rok). Sprawami spółki zajmuje się jeden lub więcej wspólników (jak w umowie).

10 Spółka partnerska Tworzona jest w celu wykonania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą są osoby fizyczne uprawnione do wykonywania określonego zawodu (adwokaci, pielęgniarki, lekarze). Partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Partnerzy maja prawo do swych zysków po uwzględnieniu wspólnych kosztów spółki.

11 Spółka komandytowa Jest spółką osobową. Powstaje w chwili wpisu do krajowego rejestru sądowego w formie aktu notarialnego. W nazwie spółki powinno znajdować się nazwisko co najmniej jednego wspólnika. Spółce reprezentują komplementariusze lub komandytariusze i zarabiają proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

12 Spółka komandytowo-akcyjna
Jest to spółka osobowa, w której wspólnikami w tej spółce są komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania, oraz akcjonariusze, którzy są właścicielami w spółce. Musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w formie aktu notarialnego. W spółce może działać wolne zgromadzenie i rada nadzorcza. Zarobek zależy od wkładu do spółki chyba, że umowa mówi inaczej.

13 Spółka akcyjna Aby założyć spółkę należy zapisać statut w formie aktu notarialnego. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka i akcjonariusz. Zysk jest proporcjonalny do wniesionego kapitału. Organami spółki są: Wolne Zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, zarząd.

14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa zawarta jest w formie aktu notarialnego. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka i wspólnicy. Wspólnicy maja prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału; spółka może wypłacić zaliczkę. Zgromadzeni wspólników, zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna są konieczne przy wyższej kwocie niż zł. i liczbie 25 osób.

15 Koniec Urszula Balicka IIp


Pobierz ppt "Spółki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google