Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaangażowanie wielu jednostek Studium Języków Obcych Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Wieloetapowość prac Tworzenie treści Obróbka metodyczna Obróka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaangażowanie wielu jednostek Studium Języków Obcych Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Wieloetapowość prac Tworzenie treści Obróbka metodyczna Obróka."— Zapis prezentacji:

1

2 Zaangażowanie wielu jednostek Studium Języków Obcych Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Wieloetapowość prac Tworzenie treści Obróbka metodyczna Obróka graficzna Zamieszczanie Korekta Ewaluacja Zasady przygotowania kursów zadalnych

3 Etapy prac ETAP I: PRZYGOTOWANIE PRAC ETAP II: OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ETAP III: ZAMIESZCZENIE MATERIAŁÓW ETAP IV: EWALUACJA

4 Decyzje podejmowane przez SJO : dyrektora oraz koordynatorów poszczególnych języków Wybór zespołu autorów oraz koordynaora projektu Wybór kursów do opracowanie Decyzje podejmowane przez ONTE : dyrektora oraz metodyka Opracowanie wytycznych dotyczacych danego kursu, harmonogramu, zasad pracy oraz sposobów komunikacji i dostarczania materiałów Decyzje wspólne Opracowanie treści umowy ETAP I: Przygotowanie prac

5 Dererminanty wyboru autora kursu wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dyspozycyjność – zaangażowanie w projekt to ok. 6 miesięcy umiejętność pracy z edytorem tekstu typu word, dostęp do komputera, poczty elektronicznej oraz Internetu odbyte szkolenia z zakresu przygotowania zajęć zdalnych zobowiązanie się do dostarczania materiałów zgodnie z standardem ETAP I: Przygotowanie prac

6 Dererminanty wyboru koordynatora kursu ogólna wiedza z zakresu e–kształcenia doświadczenie w nauczaniu języka obcego umiejętność pracy w grupie niezależność asertywność ETAP I: Przygotowanie prac

7 Umowy w kursach językowych Kształtowana przepisami prawa cywilnego Umowa nazwana – dzieło Przeniesienie praw autorskich majątkowych do dzieła Obowiązki aktualizacyjno–modyfikacyjne ETAP I: Przygotowanie prac

8 Elementy umowy Określenie stron: autor – osoba reprezntująca WSG Przedmiot umowy: opracowanie senariusza zajęć oraz materiałów dydaktycznych (w wymaganym zakresie) Treść umowy: wzajemne prawa i obowiązki stron Pozostałe elementy: termin(y) wykonania, wynagrodzenie, kary za niedotrzymanie zobowiązań ETAP I: Przygotowanie prac

9 Opracowanie wytycznych metodycznych Należy pamiętać, iż z punktu uzytkownia kurs powinien stanowić jedną całość Informacje dotyczące kursu, polecenia, zasady oceniania powinny być jednolite Układ treści oraz ćwiczone umiejetności, a także ich kolejnosć również powinny być ustalone przed rozpoczęciem prac ETAP I: Przygotowanie prac

10 Korekta językowa - koordynatora ETAP II: Opracowanie materiałów Przygotowanie materiałów przez autora Korekta metodyczna - metodyk Poprawki autora Zamieszczeni ostatecznej wersji Współraca koordynatora i metodyka Obróbka graficzna

11 Musi być zgodne z przyjętym początkowo schematem Zadanie to jest wykonywane przez ONTE Autor ma obowiązek sprawdzenia poprawności językowej zamieszczonych materiałów (w praktyce: bardziej celowe jeśli sprawdza materiał współautora, a nie własny) Po sprawdzeniu przez autora materiały są ponownie sprawdzane przez ONTE pod względem technicznym ETAP III: Zamieszczenie materiałów

12 Obszar konsultacji prowadzących zamieszczanie najważniejszych dokumentów (ankiety, wytyczne, inne) komunikacja (metodycy–prowadzący–koordynatorzy) wymiana poglądów zamieszczanie informacji o trudnościach i ewentualnych błędach ETAP IV: Ewaluacja

13 Brak komunikacji między autorami jednego kursu Nieumiejętność pracy w grupie Niewielekie umiejętności obsługi komputera i niechęć do ich przezwyciężenia Skupienie na problemach nie na rozwiązaniach Niewłaściwa konstrukcja umowy oraz niedokładne sporządzenie załącznika(ów) Potencjalne trudności

14 Praca grupowa powinna być starannie przemyślana i zaplanowana Standardy powinny być jednolite Praca z grupą autorów podnosi jakość kursów – bo wzajemna kontrola Większa kreatywność Zwiększona konkurencja (element rywalizacji) Mniejsza ilość błędów Przy własiwie skonstruowanej umowie brak problemów z przypisaniem odpowiedzialności Wnioski


Pobierz ppt "Zaangażowanie wielu jednostek Studium Języków Obcych Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Wieloetapowość prac Tworzenie treści Obróbka metodyczna Obróka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google