Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZSM w Świnoujściu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZSA w Rogoźnie Wlkp. im. Dezyderego Chłapowskiego ID grupy: 97/80_P_G1 ID grupy: 97/77_P_G1 Opiekun: p. Maria Paluszkiewicz Opiekun: p. Barbara Ptaszyńska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Projektowanie firmy Semestr/rok szkolny: semestr: I rok: 2010/2011

3 PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE FIRMY
OD POMYSŁU DO REALIZACJI

4 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jej zarobkowy charakter oraz fakt, że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Źródło:

5 PRZEDSIĘBIORCA Przedsiębiorca – to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może być osobą fizyczną, osobą prawną, a także nie mającą osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Źródło:

6 PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

7 BIZNESPLAN Przyszły przedsiębiorca, aby przekonać się, czy zaplanowane przez niego przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, a następnie czy odniesie sukces, powinien je odpowiednio zaplanować. Podstawowym narzędziem planowania jest dokument zwany BIZNESPLANEM. Biznesplan to dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Źródło:

8 BIZNESPLAN POWINIEN ZAWIERAĆ
- Szczegóły dotyczące firmy - Cel działalności - Rynek, na którym zamierza działać firma - Produkt (usługa), który zamierza firma zaoferować - Planowaną strategię marketingową - Program sprzedaży

9 KROKI PROWADZĄCE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

10 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ Źródła pomysłu: - Techniki twórczego myślenia
- Analiza rynku - Wykształcenie - Doświadczenie zawodowe - Zainteresowania - Nowości

11 Rejestracja firmy Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zawierać ono musi: - imię i nazwisko przedsiębiorcy Formularz zgłoszenia - nazwę firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy - adres zamieszkania przedsiębiorcy - adres siedziby firmy - rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - miejsce/a wykonywania działalności - datę rozpoczęcia działalności

12 Rejestracja firmy Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Potrzebne formularze: RG-1 W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. REGON - formularz

13 Rejestracja firmy Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka
Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania. Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać: - oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) - dane teleadresowe siedziby firmy - numer NIP - numer REGON

14 Rejestracja firmy Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania Potrzebne formularze: NIP-1 Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu. Wybrać też musisz formę opodatkowania: Formularz NIP zasady ogólne - ryczałt przychodów ewidencjonowanych - kartę podatkową - 19% podatek dochodowy - podatek od towarów i usług (VAT)

15 Rejestracja firmy Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS
Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu - rentowemu - wypadkowemu - zdrowotnemu - dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy - dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz: - składki ZUS dla pracowników - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

16 Rejestracja firmy Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS (c.d.) Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: - ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy - ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej) - ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie - ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

17 Rejestracja firmy Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy: Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy. Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

18 Dalej… Po pomyślnej rejestracji rozpoczynamy pracę z naszą nową działalnością (przygotowywujemy miejsce pracy po czym zakupujemy niezbędny sprzęt i towary)

19 Oto przykład strony internetowej kafejki internetowej
To dopiero początek Gdy sprawy formalne mamy za sobą, a nasza firma jest gotowa do zarabiania pieniędzy, to najwyższy czas na zareklamowanie swojej działalności tzn. rozpoczynamy kampanię reklamową. Oto przykład strony internetowej kafejki internetowej

20 Czas na podsumowanie… Od początku
1. Pomysł na firmę  (Jaką firmę otworzyć najlepiej? Jakie mam szanse na sukces?)  2. Wybór formy działalności  (Jaka forma prawna działalności dla firmy? Porównanie samozatrudnienia, spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych.) 3. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta/Gminy  (Potrzebne dokumenty, koszty i czas rejestracji.) 4. Rejestracja firmy w Urzędzie Statystycznym  (CO zrobić aby otrzymać numer REGON.) 5. Przygotowanie pieczątki firmowej (Co powinno znajdować się na pieczątce firmowej? Ile kosztuje pieczątka?)

21 Czas na podsumowanie 6. Firmowe konto (Ile kosztuje firmowe konto? Z oferty którego banku najlepiej skorzystać? - ranking kont firmowych.) 7. Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym (Składanie druku NIP-1, zgłoszenia rejestracyjne VAT.) 8. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie przedsiębiorcy i pracowników do ubezpieczenia.) 9. Pozostałe urzędy związane z rejestracją firmy (Sanepid, inspekcja pracy itp.) 10.Firmowe logo i strona internetowa (Co wyróżnia dobre logo? Po co firmie strona internetowa?)

22


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google