Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 OTWARTA FIRMA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 OTWARTA FIRMA."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 OTWARTA FIRMA

2 12-18 listopada 2012

3 OTWARTA FIRMA Honorowi patroni Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2012: Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni Komisja Europejska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

4 OTWARTA FIRMA Projekt składa się z czterech modułów, dostosowanych do kolejnych etapów edukacji: Szkoła podstawowa, klasy I-III – Poznajemy zawody w miejscu pracy Szkoła podstawowa, klasy IV-VI – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy Gimnazjum – Zawody w mojej okolicy Szkoła ponadgimnazjalna – Biznes przy tablicy

5 OTWARTA FIRMA Szkoła podstawowa klasy I-III

6 OTWARTA FIRMA Otwarta firma – poznajemy zawody w miejscu pracy Projekt zakłada udział w wycieczce do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły, podczas której dzieci: poznają kilka zawodów (1-3), dowiadują się od osób wykonujących dany zawód, na czym polega ich praca, dowiadują się, jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc wykonywać ten zawód.

7 OTWARTA FIRMA Realizując projekt przekazujesz następujące treści nauczania z obszarów: 1.Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi (klasa I szkoły podstawowej): uczeń ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę (pkt.5.4), wie, czym zajmuje się policjant, strażak, lekarz, weterynarz i jak się do nich zwrócić o pomoc (pkt.5.7). 2.Edukacja społeczna (klasa III szkoły podstawowej): uczeń zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty (…) (pkt.5.6), wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz (pkt.5.8).

8 OTWARTA FIRMA Szkoła podstawowa klasy IV-VI

9 OTWARTA FIRMA Projekt zakłada udział w wycieczce do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły, podczas której dzieci: otrzymują podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania. Otwarta firma – poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy

10 OTWARTA FIRMA Realizując projekt przekazujesz następujące treści nauczania w ramach przedmiotu Historia i społeczeństwo: 1.Mała Ojczyzna Uczeń opisuje swoją małą Ojczyznę, uwzględniając (…) problemy społeczno-gospodarcze (pkt.2.1). 2.Społeczeństwo Uczeń wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział (pkt.5.1). 3.Problemy ludzkości Uczeń opisuje i ocenia na przykładach wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowieka (pkt. 7.2).

11 OTWARTA FIRMA Organizując wycieczkę w ramach projektu: pomagasz uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotowujesz do dalszej edukacji, kształtujesz u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: ciekawość poznawczą, szacunek dla innych ludzi, przedsiębiorczość czy podejmowanie inicjatyw, kształtujesz u uczniów pozytywny stosunek do nauki oraz rozwijasz ich ciekawość w poznawaniu otaczającego świata, rozwijasz u uczniów poczucie przynależności do środowiska lokalnego, zapoznajesz uczniów z zawodami i przedsiębiorstwami w pobliżu miejsca zamieszkania, zapoznajesz uczniów z podstawową terminologią typową dla poznawanych zawodów.

12 OTWARTA FIRMA Gimnazjum

13 OTWARTA FIRMA Otwarta firma – zawody w naszej okolicy Projekt zakłada około dwugodzinne wycieczki dla uczniów gimnazjów do przedsiębiorstw funkcjonujących w danej miejscowości lub jej najbliższej okolicy, mające na celu: zapoznanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy, zapoznanie uczniów ze specyfiką wykonywanych zawodów, zachęcenie uczniów do planowania swojego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

14 OTWARTA FIRMA Realizując projekt przekazujesz następujące treści nauczania w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w obszarach: 1.Współczesne społeczeństwo polskie. 2.Praca i przedsiębiorczość. 3.Gospodarka rynkowa. 4.Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. 5.Wybór szkoły i zawodu. 6.Etyka w życiu gospodarczym.

15 OTWARTA FIRMA Szkoła ponadgimnazjalna

16 OTWARTA FIRMA Otwarta firma – Biznes przy tablicy Projekt zakłada około dwugodzinne spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane na terenie szkoły. Proponowana tematyka spotkań: 1.Pracownik i pracodawca 2.Własna firma 3.Marketing firmy 4.Etyczny biznes 5.Konsument 6.Finanse

17 OTWARTA FIRMA Szkoła uczestnicząca w projekcie: tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem, przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomaga uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotowuje do dalszej edukacji, kształtuje pozytywny stosunek do nauki oraz rozwija ich ciekawość w poznawaniu otaczającego świata, rozwija w młodych ludziach poczucie przynależności do środowiska lokalnego.

18 OTWARTA FIRMA Zadania nauczyciela w ramach projektu Otwarta firma: rejestracja szkoły na stronie www.otwarta-firma.junior.org.pl (wszyscywww.otwarta-firma.junior.org.pl nauczyciele mogą korzystać z jednego hasła dostępu, wpisując tylko swoje nazwisko przy zgłaszaniu wycieczki bądź spotkania), nawiązanie kontaktu z firmą i ustalenie terminu wizyty, zorganizowanie wycieczki/ spotkania, zapoznanie uczniów z ich zadaniami, wydrukowanie podziękowania dla firmy (do pobrania ze strony internetowej projektu), wręczenie podziękowania przedstawicielowi firmy po zakończeniu wycieczki/ spotkania, podsumowanie.

19 OTWARTA FIRMA Materiały dydaktyczne Wszystkie poniższe materiały są dostępne w formacie pdf na stronie internetowej projektu. Informacja dla firmy Informacja dla rodziców Program wycieczki Scenariusz zajęć Karta pracy ucznia Projekt a zadania szkoły – wskazanie zgodności zadań realizowanych w projekcie z zadaniami szkoły zawartymi w podstawie programowej

20 OTWARTA FIRMA www.otwarta-firma.junior.org.pl

21 OTWARTA FIRMA Rejestracja szkoły Zgłoszenie szkołyFormularz zgłoszeniowy Aktywacja konta przez nauczyciela po otrzymaniu maila Wydrukowanie potwierdzenia i przesłanie do FMP (faksem po otrzymaniu maila) Aktywacja konta przez administratoraLogowanieDodawanie wycieczkiw firmie z bazyw firmie zgłoszonej przez szkołę

22 OTWARTA FIRMA Potwierdzenie udziału

23 OTWARTA FIRMA Rezultaty 4. edycji 395 szkół 81 141 uczniów 3 120 klas 1 223 firmy i instytucje

24 OTWARTA FIRMA Uhonorowanie Najaktywniejszych Szkół Otwartej firmy 2010

25 OTWARTA FIRMA Kontakt Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/ 1 02-504 Warszawa tel. 22 845 08 76, faks 22 899 29 86 e-mail: joanna.mrozek@junior.org.pl lub junior@junior.org.pljoanna.mrozek@junior.org.pl junior@junior.org.pl www.otwarta-firma.junior.org.pl


Pobierz ppt "ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 OTWARTA FIRMA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google