Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA „ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA „ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY”"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA „ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY”
Moderatorzy: Janina Mierzejewska-Majcherek Magda Jabłońska Krzysztof Pikulski

2 KILKA SŁÓW O DEBACIE Debata jest efektem finalnym projektu
„20 lat wspólnie – dobry początek” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 CELE PROJEKTU I DEBATY przybliżenie młodym ludziom idei samorządności
zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz społeczności lokalnej konfrontacja opinii i pomysłów młodych ludzi oraz dorosłych i stworzenie planów przyszłych wspólnych działań

4 PROGRAM DEBATY Uczniowie ZSP nr 4 zaprezentują wnioski i rekomendacje z badań w obszarze: komunikacja społeczna, komunikacja miejska, rozrywka i jej bezpieczeństwo, infrastruktura miasta Komentarze ekspertów i decydentów Pytania i komentarze gości Odpowiedzi przedstawicieli władz

5 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Jest procesem wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami oddziałujących na siebie podmiotów.

6 FUNKCJE KOMUNIKACJI SPOŁ.
informacyjna – polega na pozyskiwaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, które regulują interakcje społeczne i osiąganie celów, motywacyjna – ma na celu przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów, kontrolna – treści komunikowania społ. zawierają informacje o sferze powinności, obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie, emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokojenie potrzeb psychospołecznych.

7 PRZEDMIOT I KRYTERIA ANALIZY
Oficjalny portal miejski: (w tym Biuletyn Informacji Publicznej), Oficjalny portal Powiatu Łowickiego: (w tym Biuletyn Informacji Publicznej), czy spełnia 4 wyżej wymienione funkcje.

8 WNIOSKI Z ANALIZY PORTALU MIEJSKIEGO
przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców, turystów i inwestorów, informacja jest rzetelna, dokładna, kompletna, aktualna i zrozumiała, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych oraz planowanych i odbytych imprezach, jest zakładka „Oceń naszą stronę” oraz sondy na różne tematy, jest możliwość kontaktu z Panem Burmistrzem i Wiceburmistrzem, są dane teleadresowe UM, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych oraz ich zadania, jest wyszukiwarka, widoczna usterka to błąd w adresie kina, możliwości korzystania z newslettera.

9 WNIOSKI Z ANALIZY PORTALU POWIATU
przejrzysta struktura informacji dla mieszkańców i turystów, informacja jest rzetelna, dokładna, aktualna i zrozumiała, zawiera kwestie ważne dla młodzieży, np. o stypendiach oraz planowanych i odbytych imprezach, jest zakładka „Czy podoba Ci się nasz serwis” (80% na tak), jest możliwość zapisu do newslettera, jest możliwość kontaktu z Panem Starostą, Wicestarostą i członkami Zarządu, są dane teleadresowe Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz wydziałów w Starostwie i ich zadania, jest wyszukiwarka, są linki do gmin, brak informacji dla inwestorów i sond dla mieszkańców.

10 KOMUNIKACJA MIEJSKA – WNIOSKI Z ANALIZY I OBSERWACJI
na oficjalnym portalu miasta jest aktualna informacja o MZK i możliwość kontaktu telefonicznego oraz , jest też aktualny rozkład jazdy linii 1, 2 i 3, brak dla linii nr 5, małe autobusy są ciasne, spóźniają się, nieczytelne rozkłady jazdy (patrz z r.), zły stan techniczny pojazdów.

11 REKOMENDACJE poprawić czytelność rozkładów jazdy,
na rozkładzie jazdy podać bezpośredni kontakt do MZK, większe autobusy w godzinach szczytu, zakupić autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

12 Z ostatniej chwili jest realizowana dostawa 6 niskopodłogowych autobusów typu Urbino 10 przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 DZIĘKUJEMY WŁADZOM MIASTA I POWIATU ZA:
ROZRYWKA I REKREACJA DZIĘKUJEMY WŁADZOM MIASTA I POWIATU ZA: cykliczne imprezy kulturalne: Łowickie Kolędowanie i Choinkę miejską, Och Film Festiwal, Dzień Europejski, Łowicki Maraton Rockowy, Dni Łowicza, Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim, „Jarmark Łowicki”, Międzynarodowy Festiwal Organowy „J. S. Bach”, „Księżackie Jadło”, Biesiadę Łowicką, Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty z cyklu „Burmistrz Miasta Zaprasza” i „Kolory Polski”, Biesiadę Kasztelańską, Dzień Papieski, Drugi Obieg Art Festiwal, Festiwal Piosenki Integracyjnej,

14 ROZRYWKA I REKREACJA wystawy okolicznościowe w Muzeum,
rekonstrukcje historyczne, szereg propozycji filmowych w ŁOK i DKF „Bez nazwy” oraz spektakli teatralnych, pierwszy na ziemi łowickiej szlak rowerowy (Szlak Książęcy), promocję młodych talentów, nowoczesny OSiR oraz liczne imprezy sportowe, boiska Orlik.

15 W ROLI DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH
ZASTOSOWANE METODY DIAGNOZOWANIA ŚRODOWISKA LOKALNEGO: obserwacja ukierunkowana, analiza danych zastanych (oficjalne portale), sondaż (wykorzystaliśmy naszą ankietę i sondy na

16 WYNIKI BADAŃ I ANALIZ Łowicz kojarzy się przede wszystkim z Nowym Rynkiem i Błoniami, badani najchętniej spędzają wolny czas na Błoniach, Nowym Rynku, Galerii Łowickiej, pubach i kinie, Starym Rynku, Mało respondentów wskazało pływalnię, muzeum i STS,

17 OCENA ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ
supermarkety i STS, puby, kino „Fenix”, Nowy Rynek, Galeria Łowicka i Stary Rynek, Błonia, osiedla.

18 OCENA ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PRZEZ ŁOWICZAN (średnia wieku: 32 lata)
Katedra, osiedla i ul. Zduńska, Muzeum i pływalnia, ŁOK i Galeria Łowicka, Błonia, puby i Stary Rynek, Nowy Rynek, Kino „Fenix”.

19 Z kim najczęściej przebywasz w tych miejscach?
z przyjaciółmi, samotnie, z rodziną, ze zwierzętami.

20 MIEJSCA UNIKANE osiedla, głównie tzw. Pekin i Tkaczew, ciemne ulice,
stacja PKS i PKP, Stary Rynek i Błonia nocą, Tomitex

21 Czego brakuje? dyskotek, lunaparku i aguaparku, boisk do gry,
większego kina i teatru oraz basenu, Skateparku, sezonowych miejsc rozrywki, np. lodowiska, siatkówki plażowej,

22 Rekomendacje do działań
organizacja sezonowych miejsc rozrywki, organizacja dyskotek i Skateparku, reklama miejsc rozrywki, np. na bilbordach, organizacja klubów sportowych dla kobiet i imprez sportowych dla amatorów, powstanie nowych sekcji sportowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (monitoring i straż miejska).

23 WNIOSKI Z ANALIZY INFRASTRUKTURY MIASTA
mała liczba parkingów przy instytucjach, np. bankach, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, nierówna nawierzchnia parkingów, brak publicznych toalet, brak parkingu miejskiego, nie wszędzie czysto.

24 Rekomendacje do działań
większa liczba darmowych i czystych toalet, budowa parkingu miejskiego i parkingu dla autokarów, zwiększenie kontroli stopnia czystości miasta, wydzielenie miejsc dla osób ze zwierzętami, więcej ławek w miejscach natężonego ruchu pieszych.

25 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ MŁODZIEŻY ZSP nr 4
powołanie Forum Łowickich Samorządów Szkolnych, akcja młodzieży „Zobacz, co tracisz”, nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, np. edukacja w zakresie praw konsumentów, zadłużania się itp.

26 MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE

27 PROSIMY O KOMENTARZE EKSPERTÓW I DECYDENTÓW
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PROSIMY O KOMENTARZE EKSPERTÓW I DECYDENTÓW


Pobierz ppt "DEBATA „ŁOWICZ – OKIEM MŁODZIEŻY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google