Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 26 listopada 2009

2 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

3 Wkład ze środków unijnych na oś I RPO – 288 640 033 EURO
Działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Wkład ze środków unijnych na oś I RPO – EURO

4 Alokacja finansowa na działania Osi priorytetowej I RPO WP w EURO (wkład wspólnotowy):

5 Informacja o realizowanych naborach wniosków oraz efektach naboru wniosków

6 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

7 Ogólne warunki konkursu:
szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu – 330 000 000 PLN, początkowo – PLN, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. maksymalny poziom dofinansowania projektów jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem - 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), 60% (średnie przedsiębiorstwa) zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalna kwota dofinansowania projektu 5,6 mln PLN (dla projektów o wysokim potencjale innowacyjnym),

8 W dniach 30 IX – 7 XI 2008 roku przeprowadzono pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne: Wpłynęło 730 wniosków, w tym: mikroprzedsiębiorstwa – 388 wniosków, małe przedsiębiorstwa – 237 wniosków, średnie przedsiębiorstwa – 100 wniosków.

9 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze standardowej 380 wniosków w ramach działania Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata – 2013. Powyższa decyzja podjęta została na podstawie opublikowanej wcześniej listy rankingowej ustalonej w wyniku oceny merytoryczno technicznej i jakościowej dokonanej przez Komisję konkursową.

10 Wnioski wybrane do dofinansowania 1.1 B wg powiatów
rzeszowski 60 m. Rzeszów 38 mielecki 36 dębicki 24 krośnieński 22 ropczycko- sędziszowski 19 jasielski 17 jarosławski 16 przeworski 14 kolbuszowski strzyżowski 13 stalowowolski 12 łańcucki 11 sanocki 10 m. Przemyśl 9 lubaczowski niżański leski 8 m. Tarnobrzeg brzozowski bieszczadzki 7 tarnobrzeski 6 leżajski 5 przemyski 3 m. Krosno 2

11

12 Do dnia 13 listopada 2009 r. podpisano 275 umów z beneficjentami w ramach Działania 1.1 Schemat B.
Do dnia 13 listopada 2009 r. złożone zostały 124 wnioski o płatność. Łączna kwota wypłacona beneficjentom wyniosła ,59 PLN.

13 Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu dla
Działania 1.1 Schemat B RPO WP na lata ( – ) Od 30 czerwca do 4 września 2009 roku przeprowadzono drugi nabór wniosków w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę PLN, z tego: -   mikroprzedsiębiorstwa – PLN, -   małe przedsiębiorstwa – PLN, -   średnie przedsiębiorstwa – PLN.

14 Do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w ramach drugiego konkursu wpłynęły 855 wnioski. Mikroprzedsiębiorcy złożyli – 446 wniosków, mali przedsiębiorcy – 295, natomiast średni – 112 wniosków, w jednym wniosku brak danych do określenia statusu MŚP oraz jeden wniosek został wycofany.

15 Projekty złożone w drugim konkursie w ramach osi I RPO WP
Działanie 1.1 Schemat B Całkowita wartość projektów w zł Kwota dofinansowania wnioskowana przez wnioskodawców w zł Kwota alokacji w zł (środki przeznaczone do podziału) mikroprzedsiębiorstwa ,80 ,59 ,00 małe przedsiębiorstwa ,78 ,97 ,00 średnie przedsiębiorstwa ,70 ,68 ,00 RAZEM ,28 ,24 ,00

16

17 Informacja na temat składanych wniosków przez MŚP w ramach
drugiego naboru wniosków z podziałem na podregiony i powiaty

18 podregion rzeszowski powiat Ilość złożonych wniosków kolbuszowski 21
łańcucki 36 m. Rzeszów 122 rzeszowski 102 ropczycko- sędziszowski 27 strzyżowski 23

19 podregion rzeszowski Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
powiat MŚP Ilość wniosków kolbuszowski Mikro 11 Mali 9 Średni 1 łańcucki 16 17 3 m. Rzeszów 70 39 13 rzeszowski 50 ropczycko 15 - sędziszowski 7 4 strzyżowski 14 2 podregion rzeszowski Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

20 podregion krośnieński
powiat Ilość złożonych wniosków bieszczadzki 14 brzozowski 16 jasielski 31 m. Krosno 15 krośnieński leski 32 sanocki 29

21 podregion krośnieński
powiat MŚP Ilość wniosków bieszczadzki Mikro 11 Mali 2 Średni 1 brzozowski 10 5 jasielski 17 9 m. Krosno 7 3 krośnieński 15 13 leski 21 sanocki podregion krośnieński Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

22 podregion przemyski powiat Ilość złożonych wniosków jarosławski 51
lubaczowski 26 m. Przemyśl 30 przemyski 21 przeworski 24

23 podregion przemyski Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa
powiat MŚP Ilość wniosków jarosławski Mikro 17 Mali 27 Średni 7 lubaczowski 14 8 4 m. Przemyśl 6 przemyski 10 9 2 przeworski 12 3 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

24 podregion tarnobrzeski
powiat Ilość złożonych wniosków dębicki 54 leżajski 13 mielecki 56 niżański 11 stalowowolski 33 m. Tarnobrzeg 19 tarnobrzeski 17

25 podregion tarnobrzeski Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
powiat MŚP Ilość wniosków dębicki Mikro 32 Mali 13 Średni 9 leżajski 3 1 mielecki 21 24 11 niżański 6 5 stalowowolski 15 12 m. Tarnobrzeg tarnobrzeski 8 7 2 podregion tarnobrzeski Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

26 powiaty wg liczby złożonych wniosków

27 Nabór wniosków w ramach osi I RPO WP
Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B – Projekty pozainwestycyjne

28 Rodzaj podmiotów, które mogły ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe,  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

29 Od 31 marca do 18 maja 2009 roku przeprowadzono nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - Projekty pozainwestycyjne: szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektów jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem wynosi 70%,  kwota wsparcia: - minimalna kwota wsparcia PLN,   maksymalna kwota wsparcia PLN, 

30 W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości wpłynęły 44 wnioski o łącznej wartość projektów ,63 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania – ,42 zł. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 13 projektów otrzymało ocenę pozytywną (tj. minimum 40 punktów). Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie – ,85 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania ,11 zł. Do dnia 13 listopada 2009 r. podpisano 5 umów z beneficjentami w ramach Działania 1.4 Schemat B.

31 Indywidualne projekty kluczowe

32 Do dnia 31 października 2009 podpisano trzy pre-umowy w ramach Działania 1.3:
„Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej” - całkowity koszt projektu PLN „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” podpisanej z Uniwersytetem Rzeszowskim - całkowity koszt projektu PLN „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” podpisanej z Uniwersytetem Rzeszowskim - całkowity koszt projektu PLN

33 Głównym utrudnieniem realizacji indywidualnych projektów kluczowych są niezatwierdzone projekty następujących rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

34 Informacja na temat aktualnego
harmonogramu naboru

35 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie Planowany termin rozpoczęcia naborów OŚ PRIORYTETOWA I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe Funduszy luty 2010 Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne maj 2011 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu kwiecień 2010 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji lipiec 2010 Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne grudzień 2009 Schemat B Projekty pozainwestycyjne styczeń 2010

36 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google