Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą
Radca Prawny Halina Klama

2 PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne – to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwa i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. (Encyklopedia multimedialna PWN)

3 PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne określa: przepisy ustrojowe organów administracji publicznej przepisy postępowania administracyjnego przepisy dotyczące kontroli nad działalnością administracji administracyjne prawo materialne (prawo oświatowe…)

4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 27 lutego 2013r. poz.267) Skrót: K.p.a.

5 POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE
Kodeks postępowania administracyjnego zawiera zasady, formy i tryb postepowania administracyjnego. Zakres procedury: Dział I Zakres obowiązywania Dział II Postępowanie Dział III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Dział IV Udział prokuratora Dział VII Wydawanie zaświadczeń Dział VIII Skargi i wnioski Dział IX Opłaty i koszty postępowania Dział X Przepisy końcowe

6 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PODSTAWA PRAWNA DECYZJI Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późń. zm.) Skrót: USO

7 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Podstawa prawna decyzji: o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły (art. 16, ust. 1 i 2 USO) w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (art. 16, ust. 3 i 4 USO) spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16, ust. 8 USO) nie wyrażenie zgody na indywidualny program nauki (art. 66 USO) skreślenie z listy uczniów szkoły (art. 39, ust. 2 i w związku z art. 41, ust. 1, pkt 5 USO)

8 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – WZÓR DECYZJI
……………………………. …………….data…………… (pieczątka szkoły) Nr …………… DECYZJA Na podstawie art. 16, ust. 3 i 4 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm) i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Państwa……………………………………… zam. ……………………………… z dnia …………………… i po zasięgnięciu opinii ……………………………………………………… w ………….. z dnia……………………… nr…………… odraczam/nie odraczam rozpoczęcie przez……………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) ur. ……………… zam. …………………………………………………………. spełniania obowiązku szkolnego do dnia……………………….. UZASADNIENIE ………………………………………………………………………………………………………………………….. Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu prawo odwołania do Kuratora Oświaty w …………………. za pośrednictwem dyrektora tutejszej szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Otrzymują: …………………………… (strona) aa. …………………………………………………… (podpis i pieczątka służbowa dyrektora szkoły)

9 Radca Prawny Halina Klama
Dziękuję za uwagę Radca Prawny Halina Klama


Pobierz ppt "Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google