Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aparatura Diagnostyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aparatura Diagnostyczna"— Zapis prezentacji:

1 Aparatura Diagnostyczna
Krótki opis pomieszczeń i Aparatury diagnostycznej znajdującej się w symulacji ‘wirtualna klinika’

2 Pomieszczenia Sala operacyjna
To miejsce o dużym rygorze higienicznym w którym wykonywane są zabiegi operacyjne. Sale operacyjne wchodzą w skład Bloku Operacyjnego. Gabinet zabiegowy To miejsce zlokalizowane w obrębie oddziału szpitalnego w którym wykonywane są drobne zabiegi i opatrunki.

3 Aparatura Diagnostyczna
CT Tomografia komputerowa To technika obrazowania narządów za pomocą promieni rtg. Dzięki nim można zlokalizować ognisko chorobowe nawet kilkumilimetrowej średnicy, a obrazy narządów przedstawić z dokładnością zbliżoną do obrazów przedstawianych w atlasie. HRCT (ang. High Resolution Computer Tomography) Jest techniką wybiórczego obrazowania tkanek (np. tkanki płucnej).

4 Aparatura Diagnostyczna
Rezonans magnetyczny To technika obrazowania narządów za pomocą zjawiska rezonansu magnetycznego jąder komórkowych. Technika MR może być wykorzystywana do oceny stanu anatomicznego i czynnościowego dowolnie wybranych tkanek i narządów RTG, RTG naczyniowe i RTG przenośne Prześwietlenia przy użyciu promieni X są powszechnie stosowaną formą diagnostyki obrazowej. Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia (RTG naczyniowe – z kontrastem) oraz zmian w układzie kostno-stawowym.

5 Aparatura Diagnostyczna
Ultrasonografia, USG Nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu USG dopplerowskie USG dopplerowskie pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach

6 Aparatura Diagnostyczna
Kardiotokografia (KTG) jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie holterowskie Wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

7 Aparatura Diagnostyczna
Badanie EKG Elektrokardiogram jest to najprostsze i najczęściej przeprowadzane badanie w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Kardiomonitor Jest wielofunkcyjnym urządzeniem umożliwiającym monitorowanie i nadzór istotnych dla życia parametrów pacjenta na sali intensywnej terapii, w trakcie zabiegu na sali operacyjnej i oddziale wybudzeń jak również na oddziale intensywnej opieki internistycznej oraz noworodków.

8 Aparatura Diagnostyczna
Stymulator serca To urządzenie elektryczne (obecnie wszczepiane w ciało chorego) służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca Spirometr Rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

9 Aparatura Diagnostyczna
Elektroencefalografia (EEG) Nieinwazyjna neurologiczna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Elektromiografia (EMG) W szerokim pojęciu badanie nerwów (przewodnictwa) i mięśni (skurczów w odpowiedzi na bodziec elektryczny).

10 Aparatura Diagnostyczna
Endoskopia Badanie wnętrza ciała ludzkiego przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała). Torakoskopia Metoda diagnostyczna polegająca na oglądaniu jamy płucnej przez specjalny wziernik (torakoskop), wprowadzony przez ścianę klatki piersiowej. jest techniką inwazyjną, która jest stosowana przede wszystkim jako metoda diagnostyczna, po wyczerpaniu innych możliwości.

11 Aparatura Diagnostyczna
Mediastinoskopia Polega na bezpośrednim oglądaniu przestrzeni klatki piersiowej pomiędzy płucami (śródpiersia) przy użyciu rurki z układem optycznym Polisomnografia Jest badaniem snu i jego zaburzeń (np. uporczywego chrapania)

12 Aparatura Diagnostyczna
Laser zabiegowy Urządzenie o szerokim zastosowaniu leczniczym, oparte o najnowsze techniki optyki laserowej. Laser okulistyczny Zastosowanie w leczeniu chorób siatkówki, schorzeń oka spowodowanych powikłaniami cukrzycowymi

13 Aparatura Diagnostyczna
Fakoemulsyfikator Najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem do chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka wykorzystującym fale elektromagnetyczne


Pobierz ppt "Aparatura Diagnostyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google