Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie pacjentów w trakcie i po znieczuleniu ogólnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie pacjentów w trakcie i po znieczuleniu ogólnym"— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie pacjentów w trakcie i po znieczuleniu ogólnym
V Zespół Anestezjologiczny, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2 Nadzór anestezjologiczny
Obejmuje obserwację, pomiary i rejestrację zmieniających się funkcji organizmu Dostosowany do przeprowadzanego zabiegu operacyjnego, stanu ogólnego pacjenta, schorzeń towarzyszących Ukierunkowany, systematyczny, dokładny Podstawa postępowania terapeutycznego

3 Standardy nadzoru anestezjologicznego wg ASA
Standard I: wykwalifikowany personel anestezjologiczny musi być stale obecny na sali operacyjnej w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego, znieczulenia regionalnego, nadzoru anestezjologicznego

4 Standardy nadzoru anestezjologicznego wg ASA
Standard II: w trakcie prowadzenia znieczulenia oksygenacja, parametry wentylacji, parametry układu krążenia i temperatura powinny być monitorowane w sposób ciągły Standards for Basic Anesthetic Monitoring, approved by ASA on 21/10/1986, last amended on 25/10/2005

5 Stopnie nadzoru Podstawowy (rutynowy, prowadzony podczas każdego znieczulenia) Specjalny (stosowany podczas dużych zabiegów operacyjnych, którym towarzyszy umiarkowany uraz i utrata krwi > 500 ml) Wszechstronny (dotyczy operacji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, a także rozległych zabiegów z dużym urazem i dużą utratą krwi)

6 Stopnie nadzoru Nadzór podstawowy
obejmuje ocenę głębokości znieczulenia, stopnia zwiotczenia monitorowanie: czynności serca i układu krążenia (rytm i częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi), czynności układu oddechowego, temperatury ciała

7 Stopnie nadzoru Nadzór specjalny
postępowanie rutynowe w krótszych odstępach czasu często uzupełnione metodami inwazyjnymi (pomiar OCŻ, IBP, kontrola diurezy, badania laboratoryjne)

8 Stopnie nadzoru Nadzór wszechstronny
nadzór podstawowy i specjalny uzupełniony o dalsze metody inwazyjne (pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej, ciśnienia zaklinowania, ciśnienia śródczaszkowego, wszechstronne badania laboratoryjne)

9

10

11 Monitorowanie czynności układu oddechowego
Obserwacja pacjenta Osłuchiwanie Pulsoksymetria Kapnometria Spirometria Pomiar ciśnienia w drogach oddechowych Analiza gazometrii krwi tętniczej

12 Monitorowanie czynności układu oddechowego
Parametry wentylacji mechanicznej: częstość oddechów (12-20/min) objętość oddechowa (7 ml/kg podczas oddechu spontanicznego, ml/kg podczas oddechu kontrolowanego) stężenie tlenu w powietrzu wdechowym

13 Monitorowanie czynności układu oddechowego
Monitorowanie bezdechu na podstawie spadku ciśnienia poniżej żądanej wartości w drogach oddechowych/aparacie do znieczulenia Monitorowanie ciśnienia w drogach oddechowych: wysokie ciśnienie – mała podatność (wzmożone napięcie mięśniowe, obturacja, obrzęk śródmiąższowy) niskie ciśnienie – rozłączenie/nieszczelność w układzie oddechowym

14 Monitorowanie czynności układu oddechowego
Kapnometria pomiar EtCO2: ścisła zależność z PaCO2 (EtCO2 ok mmHg niższe niż PaCO2) EtCO2 ~ 1/pojemność oddechowa Spadek EtCO2: rozłączenie/nieszczelność w układzie oddechowym, niedrożność rurki intubacyjnej, intubacja przełyku, zator tętnicy płucnej, również powietrzny, zaburzenia rytmu serca, hipowolemia, spadek rzutu serca, wstrząs, spadek CTK, NZK.

15 Monitorowanie czynności układu oddechowego
Wymiana gazowa w płucach gazometria krwi tętniczej wysycenie hemoglobiny tlenem (saturacja krwi) – pomiar ciągły z zastosowaniem pulsoksymetru Parametry Wartości prawidłowe PO2 70 – 105 mmHg PCO2 35 – 45 mmHg SO2 96 – 98 %

16 Monitorowanie czynności układu krążenia
Rytm i częstość akcji serca Tętno na obwodzie Ciśnienie tętnicze krwi Ośrodkowe ciśnienie żylne Ciśnienie w tętnicy płucnej Ciśnienie zaklinowania Ciśnienie w lewym przedsionku serca Rzut serca

17 Monitorowanie czynności układu krążenia
Monitorowanie EKG ciągła kontrola rytmu serca i częstości akcji serca szybkie rozpoznanie: brady- i tachykardii, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodnictwa, niedotlenienia mięśnia sercowego, zatrzymania akcji serca ocena: wpływu leków na mięsień sercowy, wpływu zaburzeń elektrolitowych na pracę serca

18 Monitorowanie czynności układu krążenia
Monitorowanie CTK z pośrednim wyliczeniem MAP NIBP – automatyczny, nieinwazyjny, pośredni pomiar ciśnienia powtarzany w określonym odstępie czasu; konieczne odpowiednie dopasowanie mankietu (powinien pokrywać 2/3 długości ramienia lub uda) IBP – ciągły, bezpośredni pomiar ciśnienia poprzez cewnik wprowadzony do tętnicy obwodowej, szybkie rozpoznanie zaburzeń hemodynamicznych, pośrednia ocena kurczliwości mięśnia sercowego, ocena objętości wyrzutowej serca

19 Monitorowanie czynności układu krążenia
pomiar ciśnienia w żyle głównej górnej w miejscu ujścia do prawego przedsionka po ułożeniu chorego poziomo na plecach ciśnienie w żyle głównej górnej, prawym przedsionku i żyle głównej dolnej powyżej przepony są równe ocena czynności prawego serca, objętości krwi i wypełnienia łożyska żylnego ograniczenia: zmiany ciśnienia w klatce piersiowej, zaburzenia przepływu krwi w centralnym łożysku żylnym wskazania: zaburzenia dystrybucji płynów ustrojowych, utrata krwi, hipowolemia, wstrząs, uraz wielonarządowy

20 Monitorowanie czynności układu krążenia
Cewnik Swana – Ganza cewnik 4-światłowy: pomiar ciśnienia w prawym przedsionku (1 – 8 mmHg) pomiar ciśnienia w prawej komorze (skurczowe: 15 – 28 mmHg, końcowo-rozkurczowe: 0 – 8 mmHg) pomiar OCŻ (1 – 10 mmHg) pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej (skurczowe: 15 – 28 mmHg, rozkurczowe: 5 – 16 mmHg, średnie: 10 – 22 mmHg) pomiar ciśnienia zaklinowania (5 – 16 mmHg) pomiar rzutu minutowego serca (pojemność minutowa, 5 – 6 l/min)

21 Monitorowanie czynności układu krążenia
Cewnik Swana – Ganza

22 Monitorowanie czynności układu krążenia
Cewnik Swana – Ganza możliwość pobierania krwi żylnej mieszanej do badań laboratoryjnych możliwość obliczenia płucnego oporu naczyniowego, objętości wyrzutowej serca, ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych wskazania: okołooperacyjny nadzór pacjentów z patologiami w obrębie mięśnia sercowego (operacje wad serca, duże zabiegi u pacjentów z poważnymi schorzeniami serca, niestabilne krążenie np. wstrząs hipowolemiczny, zabiegi śródczaszkowe w pozycji siedzącej, podejrzenie zatorowości płucnej, ostra niewydolność oddechowa

23 Monitorowanie temperatury ciała
Pomiar w różnych miejscach ciała (przełyk, odbyt, zewnętrzny przewód słuchowy, tchawica i górna część przełyku, pacha,skóra) Szczególnie istotne u noworodków i małych dzieci (ryzyko wyziębienia) Poważne zaburzenia spadek temperatury < 34°C wzrost temperatury o > 2 – 3°C hipertermia złośliwa

24 Kontrola diurezy Cewnik Foleya do pęcherza moczowego, zwłaszcza podczas długo trwających zabiegów operacyjnych pośrednia ocena funkcji nerek i układu krążenia prawidłowe wydalanie moczu > 1 ml/kg/h świadczy o prawidłowym nawodnieniu, prawidłowej wolemii i dostatecznym rzucie minutowym serca

25 Ocena stopnia zwiotczenia
Stymulator nerwów obwodowych

26 Dziękuję za uwagę;)


Pobierz ppt "Monitorowanie pacjentów w trakcie i po znieczuleniu ogólnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google