Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kardiotokografia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kardiotokografia."— Zapis prezentacji:

1 Kardiotokografia

2 Kardiotokografia Stosowana jest do nadzoru płodu przed porodem i w czasie porodu Dzięki ciągłemu nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe jest wczesne rozpoznanie niedotlenienia płodu i tym samym uniknięcie wystąpienia późnych uszkodzeń u dziecka W sposób ciągły zapisywana jest częstotliwości akcja serca płodu ,równolegle z czynnością skurczową macicy

3 Kardiotokografia Kardiotokografia przerywana - jest to powtarzany (przykładowo co godzinę) zapis kardiotokograficzny (np.15-minutowy) kompromisem między ograniczeniem obciążenia ciężarnej czy rodzącej a dążeniem do bezpieczeństwa płodu jest stosowanie telemetrycznego przekazu ciągłego zapisu kardiotokograficznego

4 Kardiotokografia Czynniki wpływające na częstotliwość akcji serca płodu czynniki biochemiczne czynniki neurogenne czynniki hemodynamiczne

5 Kardiotokografia-czynniki biochemiczne
Podczas każdego skurczu macicy następuje ucisk naczyń tętniczych przechodzących przez mięsień macicy i tym samym do zależnego od skurczów upośledzenia dopływu tlenu do płodu.

6 Kardiotokografia-czynniki biochemiczne
Jeżeli przerwy między skurczami są wystarczająco długie i utlenowanie krwi płodu nie jest zaburzone, to krótkie obciążenia spowodowane skurczami nie wpływają na płód i czynności jego serca. Jeśli występuje niedotlenienie płodu, to chwilowo zmniejsza się częstotliwość tętna płodu, w przypadkach typowych po skurczu- deceleracja późna.

7 Kardiotokografia-czynniki neurogenne
Ucisk na główkę płodu podczas skurczu wskutek pobudzenia nerwu błędnego powoduje synchroniczne ze skurczami zwolnienia tętna płodu (deceleracja wczesna)

8 Kardiotokografia-czynniki hemodynamiczne
Przerwanie krążenia pępowinowego wskutek ucisku żyły pępowinowej i/lub tętnic pępowinowych powoduje zwolnienie tętna płodu, którego amplituda , czas trwania i stosunek czasowy do skurczu są zmienne (deceleracje zmienne). Powrotem krwi żylnej kierują odruchowo baroreceptory.

9 Kardiotokografia Klinicznie zapis kardiotokograficzny oceniamy w trzech przedziałach czasu: a/ charakter zapisu w długim odcinku czasu b/ charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu c/ krótkotrwałe zmiany w charakterze zapisu

10 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Normokardia: uderzeń/min bradykardia: to zwolnienie częstotliwości podstawowej trwające dłużej niż 3 minuty tachykardia: to przyspieszenie częstotliwosci podstawowej trwające dłużej niż 10 minut.

11 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
Przyspieszenia tętna płodu- akceleracje, sporadyczne i niezależne od skurczów, okresowe i zależne od skurczów zależne od skurczów zwolnienia częstotliwości- zależne od skurczów deceleracje: typy regularne-deceleracja wczesna -deceleracja późna typ nieregularny-deceleracja zmienna

12 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
Akceleracje- występują niezależnie od skurczów najczęściej w związku z ruchami płodu Są objawem prognostycznie korzystnym

13 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
zależnie od skurczów akceleracje mogą być objawem synchronicznego ze skurczami upośledzenia przepływu maciczno-łożyskowego lub ucisku pępowiny, który dotyczy tylko żyły pępowinowej Głównie w przypadku ucisku pępowiny mogą być one wczesnym objawem występującego później zagrożenia płodu

14 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja wczesna- początek, najniższy punkt i koniec obniżenia częstotliwości tętna płodu występuja w tym samym czasie co poczatek , najwyższy punkt i koniec skurczu

15

16 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja późna- początek i najniższy punkt obniżenia częstotliwości tętna płodu występują w trakcie skurczu, koniec deceleracji po zakończeniu skurczu

17

18 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja zmienna- zmienny czas obniżenia częstotliwości tętna płodu (początek i koniec) w stosunku do skurczu , zmienny kształt deceleracji

19

20 Kardiotokografia-krótkotrwałe zmiany charakteru zapisu
Oscylacja-fluktuacja ( określana amplitudą i częstotliwością) prawidłowo uderzeń/minutę typy oscylacji -skacząca >25 uderzeń/min-ew.objaw zaburzonego przepływu pępowinowego <10uderzeń/min-falująca, zawężona, milcząca przyczyny oscylacji milczącej - sen płodu - wpływ leków podanych matce niedotlenienie płodu

21 Kardiotokografia Test bez obciążenia (non stress test) występujące w ciągu 20 minut dwa lub więcej przyspieszenia tętna płodu o 15 uderzeń na minutę trwające 15 sekund- wskazują na prawidłowy stan płodu

22 Kardiotokografia Test obciążenia oksytocyna- podczas wykonywanego zapisu KTG podajemy ciężarnej dożylnie roztwór oksytocyny(5j.m.oksytocyny w 500ml 0,9% NaCl) rozpoczynając od 2 kropli na minutę,zwiększając dawkę co 5 minut aż do uzyskania prawidłowej czynności skurczowej, która w celu prawidłowej oceny tętna płodu powinna trwać około 30 minut

23 Kardiotokografia w teście obciążenia oksytocyną za nieprawidłowy uznajemy zapis , w którym deceleracje zależne od skurczów występuja w ponad połowie zapisu KTG Jeżeli deceleracje występują tylko sporadycznie, to zalecane jest wykonanie kontrolnego zapisu po około 6 godzinach.

24 Kardiotokografia Prawidłowy zapis KTG- wskazuje na dobry stan płodu.zależnie od wskazań klinicznych zapis KTG wykonujemy w odstępach kilkugodzinnych lub kilkudniowych

25 Kardiotokografia Nieprawidłowy zapis KTG- należy w sposób zachowawczy spróbować usunąć przyczyny nieprawidłowego zapisu KTG (np.. Zmiana ułożenia w zespole żyły głównej dolnej lub podwyższenia ciśnienia tętniczego w hipotonii).Jeżeli brak poprawy zapisu KTG należy przyjąć inną przyczynę niedotlenienia- w takim przypadku należy ukończyć ciążę-wzniecenie porodu lub wykonanie cięcia cesarskiego.

26 Kardiotokografia Wątpliwy zapis KTG- w krótkich odstępach czasu należy wykonać kontrolę KTG z obciążeniem lub bez.


Pobierz ppt "Kardiotokografia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google