Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY OBRAZOWANIA System przetwarzania obrazów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY OBRAZOWANIA System przetwarzania obrazów:"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY OBRAZOWANIA System przetwarzania obrazów:
akwizycja obrazu – uzyskiwanie informacji w wyniku działania procesów fizycznych, np.. promieniowania przechowywanie obrazu – na kliszy lub w pamięci komputera transmisja obrazu – np.. z oddziału radiologii do klinik przekształcanie obrazu – komputerowe, np.. usunięcie artefaktów, kompensacja zniekształceń analiza obrazu – np.. automatyczne odnajdywanie komórek nowotworowych na obrazie

2 Techniki zobrazowań USG – TECHNIKA ULTRASONOGRAFICZNA
CT – TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG – RADIOGRAFIA KONWENCJONALNA I CYFROWA NMR – JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY MRA – ANGIOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

3 Komputerowe przetwarzanie obrazów
przetwarzanie całościowe – np. wyostrzanie różnic poprzez odpowiednie zmiany jasności segmentacja – wydzielanie interesujących obszarów (ROI – region of interest) wykrywanie cech – uzyskiwanie informacji liczbowych z zaznaczonych wcześniej obszarów klasyfikacja – automatyczne rozpoznawanie

4 PACS Picture Archiving and Communication System archiwizacji i przesyłania obrazu
Diagnostyczne stacje robocze Serwer archiwizujący obrazy Przeglądowe stacje robocze Interfejsy urządzeń generacji obrazu (CT, USG,...) Interfejsy drukarek Sieć PACS PACS

5 DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine Standard odnoszący się do transmisji informacji obrazowej pomiędzy: DICOM DICOM Urządzeniami akwizycji obrazów Archiwami obrazów medycznych Komputerowymi stacjami przetwarzania obrazów Urządzeniami do wizualizacji lub utrwalania obrazów (wydruk, film, ...)

6 Przykładowe ćwiczenia Opracował: Rafał Wasiak
OSIRIS Przykładowe ćwiczenia Opracował: Rafał Wasiak

7 Materiał Do ćwiczenia należy użyć pliku wrist2.pap. Jest to zmodyfikowana wersja pliku wrist.pap, dołączonego do programu. Modyfikacja polega na wyskalowaniu jednostek miary w pliku tak, by zdjęcie odpowiadało wymiarom przeciętnego człowieka.

8 Cel ćwiczenia Zademonstrowanie działania możliwie dużej ilości narzędzi „ilościowych” na wymienionym uprzednio rysunku. Pokazanie działania narzędzi „jakościowych” (tzn. modyfikujących skalę barwną zdjęcia, uwydatniających stosowne szczegóły itp) pozostawiam do decyzji prowadzącego zajęcia.

9 Ćwiczenie Rozpoczyna się uruchomieniem programu i wybraniem pliku wrist2.pap

10 Pomiar kątów Z menu Tools wybieramy przycisk odpowiadający pomiarom kątów. Kąt zaznaczamy pokazując najpierw wierzchołek kąta, a następnie dwa punkty wyznaczające jego ramiona. Proponowana struktura do pomiarów: kąty pomiędzy powierzchniami stawowymi poszczególnych kości nadgarstka

11 Pomiary długości Pomiar długości, poza wybraniem stosownego narzędzia, wymaga jedynie pokazania początku i końca mierzonego odcinka. Proponowana struktura do pomiaru: długości kości śródręcza w poszczególnych palcach.

12 Pomiary pól powierzchni
Najbardziej sensowną strukturą do pomiarów pól powierzchni na tym zdjęciu wydają mi się przekroje nasad kości przedramienia. Proponuje użyć narzędzie polygonal ROI. Aby uzyskać dane nt zaznaczonej powierzchni, selekcjonujemy ją i z menu Overlays wybieramy Show Data.

13 Pomiary średnic Proponowana struktura do pomiarów: głowy kości śródręcza poszczególnych palców. Użycie narzędzia sprowadza się do jego wybrania i zaznaczenia interesującej nas średnicy. Uwaga, narzędzi jest niedostępne z menu obrazkowego, należy je wybrać z pozycji Tools na pasku Menu.

14 Histogram gęstości Narzędzie umożliwia pokazanie w formie histogramu, jak zmienia się gęstość (na zdjęciu: jasność) struktur, przez które poprowadzimy krzywą tnącą. Proponowana struktura: przekroje poprzeczne przez kości, zwrócić uwagę na różnicę w wysyceniu okostnej, wnętrza kości i tkanek miękkich.

15 Opisy Osiris umożliwia opisanie dowolnych zaznaczonych struktur tekstem. Kliknięcie prawym klawiszem na opisie uaktywnia okienko, w którym można opis uszczegółowić.


Pobierz ppt "SYSTEMY OBRAZOWANIA System przetwarzania obrazów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google