Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIEKA PORESCYTACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIEKA PORESCYTACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 OPIEKA PORESCYTACYJNA

2 Cel i zakres informacji
Ważnym jest aby zrozumieć: Potrzebne jest kontynuowanie resuscytacji także po powrocie krążenia Pacjent wymaga monitorowania i dalszych badań Jak zapewnić bezpieczny transport Jak poprawić funkcję poszczególnych narządów i układów Dalsze rokowanie

3 Powrót spontanicznego krążenia jest dopiero pierwszym krokiem w ciągłym procesie resuscytacji

4 Opieka poresuscytacyjna
Cel: Normalne funkcjonowanie OUN Stabilny rytm serca Odpowiedni przepływ narządowy

5 Kontynuacja resuscytacji: drogi oddechowe i wentylacja
Cel: zapewnienie drożności dróg oddechowych, utlenowania i wentylacji Rozważ kontynuowanie intubacji, sedacji oraz mechanicznej wentylacji u pacjentów z obniżonym stopniem świadomości Unikaj hiperwentylacji

6 Drogi oddechowe i wentylacja
Oceń ruchy klatki piersiowej Słuchaj odgłosów oddychania Intubacja dotchawicza Otwarta/prężna odma opłucnowa Niedodma/stłuczenie płuca Obrzęk płuc

7 Kontynuowanie resuscytacji: krążenie
Cel: utrzymanie normalnego rytmu zatokowego i rzutu serca zapewniającego dostateczny przepływ przez ważne dla życia narządy

8 Krążenie Tętno i ciśnienie tętnicze Przepływ obwodowy
Niewydolność prawokomorowa poszerzone żyły szyjne Niewydolność lewokomorowa obrzęk płuc Pomiar OCŻ +/- ciśnienia w tętnicy płucnej

9 Kontynuacja resuscytacji: ocena neurologiczna
Glasgow Coma Scale Źrenice Napięcie i ruchy kończyn Położenie ciała

10 Dalsza ocena Wywiad dotyczący przeszłości
Stan zdrowia przed nagłym zatrzymaniem krążenia Czas pomiędzy zatrzymaniem krążenia a rozpoczęciem akcji reanimacyjnej Czas trwania resuscytacji Przyczyna zatrzymania krążenia

11 Dalsza ocena Monitorowanie
EKG Pulsoksymetria Ciśnienie tętnicze Kapnografia Diureza Temperatura ciała

12 Dalsza ocena Badania Morfologia pełna Badania biochemiczne
12-odprowadzeniowe EKG Radiogram klatki piersiowej Gazometria krwi tętniczej

13

14 Opieka poresuscytacyjna Radiogram klatki piersiowej
Złamane żebra, odma opłucnowa, cechy zachłyśnięcia, obecność gazu pod przeponą Rurka intubacyjna Centralne wkłucie Dreny w jamie opłucnej Sonda żołądkowa Elektroda stymulatora

15 Gazometria krwi tętniczej
Kwasica metaboliczna niskie pH (acydemia), niedobór zasad postępowanie  zwiększenie rzutu serca (płyny +/- leki inotropowe) Kwasica oddechowa niskie pH, wysokie PaCO2 postępowanie  zwiększenie wentylacji

16 Transport pacjenta Cel: zapewnienie bezpiecznego transportu pacjenta pomiędzy miejscem resuscytacji a odpowiednim miejscem dla kontynuowania opieki (Oddziałem Intensywnej Terapii)

17 Transport pacjenta Uprzedzić personel oddziału docelowego
Zabezpieczyć wkłucia, dreny, rurkę intubacyjną, sondę itp. Drenaż opłucnowy Monitorowanie Historia choroby Powtórna ocena przed wyruszeniem

18 Zapewnienie optymalnej funkcji narządów Serce
Niewydolność krążenia pomimo właściwego wypełnienia łożyska naczyniowego: zasięgnij pomocy specjalisty leki iniotropowo dodatnie i/lub mechaniczne wspomaganie krążenia Uszkodzenie reperfuzyjne: zaburzenia rytmu serca ogłuszenie mięśnia sercowego

19 Zapewnienie optymalnej funkcji narządów Mózg
Przekrwienie po niedokrwieniu Brak autoregulacji przepływu mózgowego Utrzymuj „normalne” ciśnienie tętnicze Kontroluj drgawki Utrzymuj normoglikemię Nie ogrzewaj pacjenta w przypadkach płytkiej hipotermii (>33°C)

20 Rokowanie Brak cech neurologicznych, na podstawie których można by przewidzieć dalsze rokowanie już w pierwszych godzinach po powrocie spontanicznego krążenia Poziom białka S-100 w osoczu Potencjały wywołane Za złym rokowaniem przemawiają utrzymujące się przez 3 dni: brak reakcji źrenic na światło brak odpowiedzi ruchowej na ból

21 Pytania?

22 Podsumowanie Powrót spontanicznego krążenia nie oznacza końca resuscytacji Jakość opieki poresuscytacyjnej ma wpływ na dalsze rokowanie Istotne jest właściwe monitorowanie, bezpieczny transport i wspomaganie funkcji narządów Rokowanie jest trudne do przewidzenia


Pobierz ppt "OPIEKA PORESCYTACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google