Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła energii"— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii
Magda Jakubczak kl.3b

2 ENERGIA WODNA BIOMASA ENERGIA WIATRU PODSUMOWANIE definicja definicja
działanie elektrowni wodnych z czego korzystać? budowa elektrowni sposoby uzyskiwania podział elektrowni wady i zalety zalety ENERGIA WIATRU definicja sposób działania z czego korzystać? zastosowania cz.1 zastosowania cz.2 wady zalety dane w liczbach PODSUMOWANIE

3

4 Energia wodna – wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

5 Działanie elektrowni Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry, czy wyżyny do zbiorników wodnych (mórz lub jezior) położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą rzeką wodę.

6 Schemat budowy elektrowni
górna woda transformator prądnica zasuwa kanał dopływowy turbina dolna woda zapora rura ssawna

7 Podział elektrowni meremotoryczna meretermiczna z naturalnym
falowo-wodna, energia pochodzi z fal lub prądów morskich, oceanicznych energia pochodzi z energii cieplnej, której źródło to różnica temperatur ciepłych warstw powierzchni i zimnych warstw głębi morza z naturalnym dopływem wody szczytowo-pompowa znajduje się między zbiornikiem wodnym „górnym” i „dolnym” regulacyjna przepływowa zawiera zbiornik wodny, wyrównujący sezonowe różnice wody ilość energii zależy od ilości wody, która przepływa w danej chwili

8 Zalety dostarczanie energii czystej ekologicznie reguluje stosunki wodne zwiększa retencję wód powierzchniowych polepsza warunki uprawy roślin, zaopatrzenia przemysłu i ludności w wodę Jak widać, ma korzystny wpływ pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

9

10 Energia wiatru Jest to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Bezpośrednią przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia atmosferycznego nad powierzchnią ziemi, co z kolei spowodowane jest niejednakowym nagrzewaniem jej przez słońce. Prędkość wiatru, czyli przemieszczania się mas powietrza, zawiera w sobie ogromny ładunek energii, która praktycznie jest niewyczerpalna.

11 Jak działa? Aby uzyskać 1 MW mocy, wirnik turbiny takiego wiatraka powinien mieć średnice około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc nawet do 1000 MW, to jej zastąpienie wymagałoby użycia wielu wiatraków. W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe, składające się z wielu ustawionych obok siebie turbin.

12 Z jakich wiatrów korzystać?
Najkorzystniejsze: wiejące ze stałą prędkością w granicach 4-14 m/s na wysokości m Nie nadają się: gwałtowne wiatry *tajfuny *cyklony

13 Zastosowanie i wykorzystanie
Siłownie wiatrowe Wykorzystywana głównie w systemie gospodarczym, do suszenia siana i ziarna Wiatrakowe agregaty prądowe Przeznaczone są do pompowania napowietrzania wody w jeziorach, stawach rybnych oraz zbiornikach stabilizacyjnych oczyszczalni ścieków.

14 siłownia wiatrowa do ogrzewania
Używana do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. Nie różni się niczym od elektrowni wiatrowej. elektrownia wiatrowa Zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

15 Wady Jako wady wiatraków, niektórzy ludzie uważają wysokie koszty instalacji, hałas, jaki towarzyszy działaniu urządzenia, a także zeszpecenie krajobrazu i zagrożenie dla ptaków. Jednak nie mogę w pełni zgodzić się z tą opinią. Z pewnością w erze pierwszych wiatraków ich użytkowanie wiązało się z ogromnym hałasem. Lecz obecny postęp technologiczny sprawił, że nawet w bliskiej odległości można swobodnie prowadzić rozmowę, nie podnosząc głosu. To, czy wiatraki nie wyglądają estetycznie, zależy od indywidualnego podejścia. Obecnie wielu osobom taki widok kojarzy się z ekologią i czystym klimatem. Obecnie bardzo często do produkcji wiatraków stosuje się materiały przecenione, użytkowane lecz pełno wartościowe. W dużym stopniu zmniejsza to koszty. Kwestia ptaków zostaje sporna do dziś.

16 Zalety Częściowe zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności, w sposób ekologiczny Używanie energii wiatrowej bardziej się opłaca. Koszt wytworzenia 1kWh e. wiatrowej jest ok. 3 razy mniejszy niż energii z węgla. Zasilanie miejsc trudno dostępnych Możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach. Uważam, że stosowanie energii pozyskiwanej z wiatru jest bardzo korzystne dla środowiska oraz dla ludzi.

17 Dane w liczbach Energia wiatru w poszczególnych miesiącach roku
Stopień pokrycia potrzeb przez energię wiatru

18

19 Biomasę określa się jako masę materii organicznej,
zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, która może być przetworzona na inne rodzaje energii np. energię elektryczną.

20 Najczęściej wykorzystuje się:
drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe odchody zwierząt osady ściekowe słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny

21 Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy,
energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez: zgazowanie - gaz generatorowy powstały ze zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach, jest spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową, bądź silnik spalinowy w wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz, metanol, etanol, butanol i inne związki, które mogą służyć jako paliwo. estryfikację - biodiesel.

22 Zalety Wady Niska emisja CO2 i innych zanieczyszczeń
stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie Zapobiega marnotrawstwu nadwyżek żywności, utylizuje odpady komunalne, gospodaruje odpady rolnicze i leśne. szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych zasoby mogą być magazynowane i wykorzystywane w zależności od potrzeb mniejszą niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo wspomaga zrównoważony rozwój rolnictwa

23 Podsumowanie Uważam, że odnawialne źródła energii mają bardzo dobry wpływ na nasz klimat. Istnieje wiele zalet tej działalności, które moim zdaniem przewyższają nad wadami. Dobrze, że ten sposób pozyskiwania energii staje się coraz bardziej popularny i doceniany, gdyż może to ocalić klimat.


Pobierz ppt "Odnawialne źródła energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google