Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEM POLKĄ… JESTEM POLAKIEM…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEM POLKĄ… JESTEM POLAKIEM…"— Zapis prezentacji:

1 JESTEM POLKĄ… JESTEM POLAKIEM…
UCZNIOWIE Z GIMAZJUM NR 4 W KATOWICACH POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA – MGR DOROTY OGAZY

2 CELE PROJEKTU: Uczniowie potrafią: korzystając z różnych źródeł informacji, wyjaśnić pojęcia: patriotyzmu, patrioty, ojczyzny (małej, lokalnej, regionalnej) oraz tożsamości narodowej; wykorzystując program komputerowy do tworzenia prezentacji, przybliżyć polskie symbole patriotyczne; przy pomocy różnych narzędzi komputerowych wykonać badania na temat obecnych postaw patriotycznych młodzieży i dorosłych; skonstruować test wiedzy o Polsce w formie formularza wykonanego w JavieScript; poddać obróbce komputerowej zdjęcia uczniów i utworzyć z nich galerię; wszystkie zgromadzone materiały umieścić na stworzonej przez siebie stronie WWW.

3 OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy patriotyzmu i jest adresowany do wszystkich uczniów gimnazjum (w szczególności klas II). Zamierzeniem projektu była próba odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszych czasach patriotyzm jest pojęciem przestarzałym, czy też aktualnym. Czy to słowo dla współczesnej młodzieży ma jakiekolwiek znaczenie? Czy dzisiaj, w czasie pokoju, patriotyzm do czegokolwiek zobowiązuje? Na stronie, którą stworzyliśmy, pokazujemy, jak obecnie postrzegany jest patriotyzm. Pytamy Polaków, czy czują się patriotami. Ciekawi nas, jak rozumieją to słowo dzieci, uczniowie gimnazjum, liceum i dorośli. Strona może być pomocą dydaktyczną do nauki WOSu.

4 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE UŻYTE W PROJEKCIE:
PSPad, PhotoShop CS2 – stworzenie strony WWW; PowerPoint – prezentacje na temat polskich symboli patriotycznych; Audacity – audycja radiowa; Windows Movie Maker – filmy wideo; Excel – sporządzenie wykresów obrazujących wyniki ankiety; JavaScript – test na temat znajomości ojczyzny; Google Earth – pokazanie lokalizacji szkoły.

5 ORGANIZACJA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH:
Projekt realizowali chętni uczniowie z klas I-III gimnazjum: wykonanie strony - lider (uczeń klasy IIIb); prezentacje w programie PowerPoint - 17 uczniów (klasy Ia, Ic, IIa, IIb, IIIc); ankieta w Excelu - 3 uczniów (klasy IId, IIe, IIIa); film wideo - 9 uczniów (klasy IIIa, IIIC, IIIf); audycja radiowa w Audacity - 5 uczniów (klasy Ia i IIIf); test w JavieScript - 1 uczeń (klasa IIIe); galeria - 3 uczniów (klasa IIId); animacje i rysunki – 3 uczniów (klasy IIe, IIIe).

6 ORGANIZACJA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH:
zadaniem lidera było zaprojektowanie strony i umieszczanie na niej materiałów opracowywanych przez uczniów; prezentacje w programie PowerPoint wykonało 5 grup uczniów, każda grupa wybrała spośród siebie lidera i dokonała przydziału zadań – gromadzenia informacji, zdjęć, tworzenia prezentacji, dodawania animacji i muzyki; film wideo nagrały i opracowały 3 grupy uczniów, podział czynności polegał na dostarczeniu sprzętu, pomyśle, ułożeniu listy pytań, przeprowadzeniu wywiadów i sondaży oraz obróbki filmów; audycja radiowa w Audacity – grupa wybrała liderkę, która kierowała całym przedsięwzięciem, przydzieliła też role pozostałym członkom zespołu – opracowanie scenariusza audycji, przygotowanie miejsca nagrania, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, nagranie audycji i dodanie podkładu muzycznego; galeria – uczniowie podzielili się pracą - każdy wykonał taką samą część zadania animacje i rysunki – tworzone były przez każdego ucznia oddzielnie; ankieta została przeprowadzona przez uczniów z różnych klas, którzy pracowali w jednym zespole, uczniowie wspólnie ułożyli pytania ankiety i przeprowadzili badania, lider opracował jej wyniki.

7 ROLA NAUCZYCIELA: Przedstawiłam pomysł, cele i zasady realizacji projektu. Pomogłam w utworzeniu listy tematów, podziale na grupy zadaniowe. Doradzałam w doborze narzędzi komputerowych, pilnowałam terminów oddawania prac, nadzorowałam ich przebieg. Udzielałam wskazówek merytorycznych i technicznych. Pomogłam w przeprowadzeniu publicznej prezentacji i nadzorowałam jej przebieg. Uczniowie zrealizowali szereg samodzielnych pomysłów - to z ich inicjatywy powstały dwa filmy, które nie były początkowo zaplanowane. Również pomysły animacji są całkowicie autorskie, temat jednej z prezentacji też został zaproponowany przez uczennicę.

8 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW:
wybór tematu prezentacji; wybór lidera grupy, dobór narzędzi i programów komputerowych, podział na grupy, przydział czynności; planowanie pracy – ustalanie kryteriów oceny, zasad dobrej współpracy, podpisywanie kontraktów, poznawanie norm grupowych, ustalanie miejsc spotkań i form komunikacji. Ustalenie punktów kontrolnych – co tydzień na zajęciach z nauczycielem lub po lekcjach (raz w tygodniu); działanie – zbieranie materiałów, pisanie scenariuszy, przygotowywanie narzędzi i sprzętu oraz osób chętnych do udzielania wywiadów i wypełniania ankiet itd.

9 SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNOSCI JEDNEJ Z GRUP:
KARTA PRACY ZESPOŁU Zadanie do wykonania: nagranie audycji radiowej nt. dzisiejszego patriotyzmu. Skład grupy: lider – Hanna (uczennica klasy IIIf, członkowie: Mariusz, Mateusz, Samuel, Witold (uczniowie klasy Ia). Wykorzystany program komputerowy: Audacity. Sprzęt potrzebny do wykonania zadania: laptop, mikrofon. Materiał potrzebny do wykonania zadania: scenariusz, płyta z podkładem muzycznym.

10 Data wykonania zadania
Zadanie Potrzebne materiały Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania Data wykonania zadania podział czynności, ustalenie harmonogramu spotkań, zapoznanie się z kryteriami oceny pracy przez nauczyciela, kartami samooceny i oceny grupowej, ustalenie zasad pracy w grupie, poznanie norm grupowych kartka papieru, długopis Hanna 2-5 stycznia 2007 r. napisanie scenariusza audycji komputer, edytor tekstu - Word Samuel Mateusz 8-12 stycznia 2007 r. edycja scenariusza scenariusz, długopis wszyscy członkowie zespołu 15-19 stycznia 2007 r.

11 laptop, mikrofon, płyta z programem wszyscy członkowie grupy
próba nagrania laptop, mikrofon, płyta z programem wszyscy członkowie grupy 22-29 stycznia 2007 r. oprawa dźwiękowa płyta z podkładem muzycznym Hanna nagranie prezentacja pracy i ocena nagranie, laptop, karty ocen nauczyciel, lider 29 stycznia 2007 r.

12 REZULTATY PRACY UCZNIÓW:
Efektem pracy uczniów jest strona WWW:

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW:
Strona zawiera następujące elementy: „Wstęp” - definicje: patriotyzmu, patrioty, ojczyzny, małej ojczyzny, tożsamości narodowej, które przeplatane są wierszami i cytatami. „Dawniej” - ten temat dotyczy polskich symboli patriotycznych wykonanych w programie PowerPoint. „Dzisiaj” – tutaj umieściliśmy wywiady dotyczące współczesnego patriotyzmu (nagrane na wideo) oraz audycję radiową. „Ankieta” - pytania na temat dzisiejszego patriotyzmu zadane były 100 osobom. Uczniowie opracowali wyniki ankiety w programie Excel. „Sprawdź się” - test wiedzy o Polsce- jest to korelacja z innymi przedmiotami np. geografią i historią. Test wykonany został w JavieScript. „Galeria” - w niej uczniowie umieścili zdjęcia polskich krajobrazów i zabytków wykonane przez swoich kolegów.

14 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU:
Prezentacje strony WWW, stworzonej przez uczniów w ramach projektu, rozpoczęły się w czwartek (15.03), przebiegały następnego dnia i będą kontynuowane w kolejnych tygodniach. Mniej oficjalne odbywały się na lekcjach informatyki. Korzystając z tego, że prawie w każdej klasie znalazła się przynajmniej jedna grupa zadaniowa, podczas prezentacji słuchaliśmy opowieści tych właśnie uczniów o projekcie, sposobie jego wykonania, sukcesach i porażkach grupy. Pozostali uczniowie oglądali stronę i wypowiadali się na jej temat, zadawali pytania twórcom strony.

15 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU:
Oficjalna prezentacja odbyła się w czwartek w sali audiowizualnej z wykorzystaniem laptopa i projektora. Połączona została z sesją zdjęciową. Jej odbiorcami byli uczniowie klasy II d. Zespoły zadaniowe opowiadały o pracy metodą projektu, pokazując fragmenty swojej twórczości. Publiczna prezentacja zakończyła się oceną projektu przez odbiorców.

16 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU:
Prezentacja została entuzjastycznie odebrana przez młodzież. Uczniowie gratulowali twórcom pomysłu, odwagi podczas nagrywania wywiadów i sondaży, umiejętności komputerowych. Oto wypowiedzi uczniów na temat prezentacji i strony: Dużo ciekawostek, ciekawe zdjęcia robione przez uczniów gimnazjum, starannie dopracowane galerie i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Stronę tę mogę tylko serdecznie polecić. Jest tam wiele ciekawych interesujących rzeczy PO PROSTU STRONA NIEGODNA PrZeOcZeNiA!!!!!!!! Szczególnie podoba mi się dział „Dzisiaj”– zawiera fajne filmy i audycję. Pomysł porównania opinii maluchów i dorosłych na temat patriotyzmu uważam za bardzo dobry – dużo dowiedziałam się z tych wywiadów. Dobry pomysł, profesjonalne wykonanie, żałuję, ze nie znalazłem czasu na udział w projekcie.

17 CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Umiejętności z informatyki: Lider nauczył się: „robienia animacji gif w imagereader, funkcji over mause do animowanego menu, wstawiania multimedii na stronę.” Twórcy prezentacji w PowerPoincie: „obsługi PowerPointa (w tym:hiperłącza, muzyka przez wiele slajdów).” Twórcy galerii: tworzenia jej od podstaw. Twórca testu w JavieScript: po raz pierwszy zrobił w pełni profesjonalny test.

18 CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Umiejętności z WOSu, historii i innych dziedzin: - „gruntowna powtórka wiedzy z trzech klas gimnazjum” (twórcy prezentacji na temat symboli narodowych i testu wiedzy o Polsce), „odkrycie talentu dziennikarskiego” (grupy zadaniowe nagrywające filmy i audycje radiową), „sposób tworzenia bibliografii i webteki” (twórcy prezentacji na temat symboli narodowych), umiejętność sporządzania ankiety, „przeprowadzania badań i opracowywania ich wyników” (ankieterzy). Wszyscy uczniowie podkreślali wagę zdobytych doświadczeń w: podejmowaniu decyzji grupowych, rozwiązywaniu konfliktów, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych, dyskutowania, dzielenia się w grupie rolami i zadaniami, dokonywania oceny pracy grupy, współpracy.

19 A CZEGO JA SAMA SIĘ NAUCZYŁAM:
Poznałam znakomity sposób pracy z uczniami. Metoda projektu nauczyła mnie od nowa poszukiwania w uczniach tego, co najlepsze. Muszę powiedzieć, że praca metodą projektu i sam kurs był najmilszą rzeczą, która przytrafiła mi się w tym roku szkolnym. W pierwszej fazie projektu - tworzeniu grup zadaniowych - zgłosili się do niego uczniowie pomysłowi, ambitni, pracujący z pasją. Ich postawa była wzorowa, a zaangażowanie, pomysłowość i rzetelność były godne podziwu. Współpraca z taką młodzieżą to potwierdzenie podjętego przed laty wyboru - zostania nauczycielem. Dorota Ogaza


Pobierz ppt "JESTEM POLKĄ… JESTEM POLAKIEM…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google