Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński Administracja MS SQL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński Administracja MS SQL."— Zapis prezentacji:

1 25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński Administracja MS SQL

2 25/08/2001 2 Spis Narzędzia do administracji Importowanie bazy danych z MS Access Odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej (backup)

3 25/08/2001 3 Narzędzia do administracji MS SQL Do zarządzania bazą MS SQL służy znajdujący się w grupie programów Microsoft SQL Server konsola Enterprise Manager

4 25/08/2001 4 Importowanie bazy danych z Access MS SQL dostarcza narzędzia, które umożliwiają zaimportowanie bazy z MS Access Podczas importu można przenieść: tabele widoki dane Nie są przeniesione: klucze indeksy więzy integralności

5 25/08/2001 5 Importowanie bazy danych z Access – 1/11 1.W Enterprise Manager zaznacz serwer, do którego ma być zaimportowana baza danych. Na przykładowym rysunku jest to serwer ALFA\SQLSERVER2000, ale domyślnie nazwa jest złożeniem: nazwa_komputera\(local) 2.Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wszyskie zadania (All tasks) > Zaimportuj dane... (Import data...)

6 25/08/2001 6 Importowanie bazy danych z Access – 2/11 1.Pokazuje się okno kreatora importu/exportu danych 2.Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

7 25/08/2001 7 Importowanie bazy danych z Access – 3/11 1.Z listy Źródło danych (Data Source) wybieramy Microsoft Access 2.W polu Nazwa pliku (File name) za pomocą przycisku [...] wskazujemy plik z bazą danych MS Access, którą chcemy zaimportować. Tutaj zaimportowano plik Faktura-3.mdb, który jest dostepny na stronie szkoły http://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/do wnload/BazyDanych_I/Mat eria%C5%82y/Faktura/Fa ktura-3.mdb http://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/do wnload/BazyDanych_I/Mat eria%C5%82y/Faktura/Fa ktura-3.mdb 3.Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

8 25/08/2001 8 Importowanie bazy danych z Access – 4/11 1.Na liście Baza danych (Database) wskazujemy bazę danych na serwerze MS SQL, do której chcemy zaimportować bazę danych MS Access. 2.Jeżeli ma być utworzona nowa baza danych, to wybieramy z listy pozycję ( ) i w oknie, które się pojawi wpisujemy nazwę nowej bazy danych. Na przykładowym rysunku wpisano FAKTURA. 3.Naciśnij OK

9 25/08/2001 9 Importowanie bazy danych z Access – 5/11 1.Jeżeli utworzona została nowa bazy danych to powinna być widoczna na liście Baza danych (Database). Na przykładowym rysunku jest to FAKTURA. 2.Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

10 25/08/2001 10 Importowanie bazy danych z Access – 6/11 1.W tym kroku definiuje się sposoby wybierania danych. Ponieważ my tylko kopiujemy tabelę, więc naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

11 25/08/2001 11 Importowanie bazy danych z Access – 7/11 1.W tym kroku wybieramy tabele, które mają być przeniesione. Jeżeli chcemy zaznaczyć wszystkie naciskamy Zaznaczy wszystkie (Select All) 2.Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

12 25/08/2001 12 Importowanie bazy danych z Access – 8/11 1.W tym kroku decydujesz kiedy mają zostać przeniesione dane. Domyślnie zaznaczona jest opcja Uruchom natychmiast (Run immediately). Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

13 25/08/2001 13 Importowanie bazy danych z Access – 9/11 1.Pokazuje się okno pokazujące wybrane opcje importu danych. Naciśnij przycisk Kontynuuj> (Next>)

14 25/08/2001 14 Importowanie bazy danych z Access – 10/11 1.Pokazuje się okno z animowaną strzałką oraz postępem importu. 2.Po zakończeniu importu pokaże się okno dialogowe z komunikatem, żePomyślnie przetransformowano x tabel (Succesfully trasformed x tables). Naciśnij w nim OK. 3.Naciśnij przycisk Zakończ (Done)

15 25/08/2001 15 Importowanie bazy danych z Access – 11/11 Jeżeli podczas importu zdecydowano, zęby utworzyć nową bazę danych, to może się zdarzyć, że nie jest ona widoczna w oknie Enterprise Manager. Należy wtedy zaznaczyć folder Bazy danych (Databases) i po kliknięciu prawym przyciskiem wybrać z menu kontekstowego polecenie Odśwież (Refresh)

16 25/08/2001 16 Odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej (backup) Procedura została opisana na stronie szkoły w http://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/download/BazyDanych_II/Odt warzanie bazy z pliku backup SQL.htm http://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/download/BazyDanych_II/Odt warzanie bazy z pliku backup SQL.htm Plik z przykładową bazą danych w MS SQL do testowania studentów można znaleźć na stronie szkoły w http://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/download/BazyDanych_II/SW W_TEST.ziphttp://www.wszim- sochaczew.edu.pl/www/download/BazyDanych_II/SW W_TEST.zip

17 25/08/2001 17 Literatura Microsoft SQL Server Books Online


Pobierz ppt "25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński Administracja MS SQL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google