Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński MS Access – Action Query.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński MS Access – Action Query."— Zapis prezentacji:

1 25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński MS Access – Action Query

2 25/08/2001 2 Spis treści Wstęp Podglądanie języka SQL Definicja Action Query Włączanie Action Query Stworzenie tabeli Usunięcie wierszy Wstawienie wierszy Zmiana wierszy

3 25/08/2001 3 Wstęp Wszystkie przykłady omówione w prezentacji znajdują się w bazie Access-Action Query.mdb

4 25/08/2001 4 Podglądanie języka SQL Dla każdej kwerendy można obejrzeć kod języka SQL 1.Wejdź do widoku projektu kwerendy 2.Wybierz z menu Widok (View) polecenie Widok SQL (SQL view) lub kliknij odpowiadający mu guzik w pasku narzędzi. Okno projektu kwerendy zmieni się w okno z kodem kwerendy w języku SQL

5 25/08/2001 5 Definicja Action Query Action Query są to zapytania odpowiadające instrukcjom SQL Data Manipulation Language (DML): SELECT – Wybranie wierszy INSERT – Wstawienie wierszy DELETE – Usunięcie wierszy UPDATE – Zmiana wierszy Data definition Language (DDL): SELECT... INTO...– Stworzenie tabeli

6 25/08/2001 6 Włączanie Action Query 1.Uruchamiamy Utwórz kwerendę w widoku projektu (Create Query in Design View) 2.Wybieramy z menu Kwerenda (Query) polecenie odpowiadające instrukcji SQL, którą chcemy wykonać: SELECT – Kwerenda wybierająca (Select Query) INSERT- Kwerenda dołączająca (Append Query) UPDATE – Kwerenda aktualizująca (Update Query) DELETE – Kwerenda usuwająca (Delete Query) SELECT... INTO...- Kwerenda tworząca tabelę (Make-Table Query)

7 25/08/2001 7 Stworzenie tabeli 1.Stwórz kwerendę w widoku projektu 2.Wybierz z menu Kwerenda (Query) polecenie Kwerenda tworząca tabelę (Make-Table Query) 3.W polu Nazwa tabeli (Table Name) wpisz nazwę nowej tabeli. Na rysunku wpisano TelefonyzId. 4.Stwórz kwerendę, której wybrane wiersze będą przeniesione do nowej tabeli. Na rysunku stworzono kwerendę wybierającą pola z tabel Telefony i Lista. 5.Naciśnij Wykonaj (Execute) 6.Pojawi się okno dialogowe z informacją ile wierszy zostanie wstawionych do nowej tabeli. Naciśnij Tak (Yes)

8 25/08/2001 8 Stworzenie tabeli (kont.) Kwerendę do tworzenia tabel można zapisać tak jak każdą inną kwerendę. Tą zapisano pod nazwą StworzTelefonyzId Kwerenda do tworzenia tabel za każdym uruchomieniem nadpisuje tabelę. W naszym przykładzie kwerenda StworzTelefonyzId za każdym razem będzie nadpisywać tabelę TelefonyzId Stworzona tabela ma takie pola, jakie były wybrane przez kwerendę

9 25/08/2001 9 Stworzenie tabeli – Instrukcja SQL Kod SQL kwerendy do tworzenia tabel odpowiada instrukcji SELECT... INTO... W naszym przykładzie kod SQL kwerendy tworzącej tabelę TelefonyzId ma postać: SELECT Telefony.DZIEN, Telefony.GODZ, Telefony.NRZEW, Telefony.KWOTA, Lista.Identyfikator INTO TelefonyzId FROM Telefony INNER JOIN Lista ON Telefony.NRWEW = Lista.[Nr Tel];

10 25/08/2001 10 Usunięcie wierszy 1.Stwórz kwerendę w widoku projektu 2.Wybierz tabelę, z której chcesz usunąć wiersze. W przykładzie wybrano tabelę TelefonyzId 3.Wybierz z menu Kwerenda (Query) polecenie Kwerenda usuwająca (Delete query) 4.Jeżeli chcesz sprecyzować kryteria wybierania dla pól to wybierz je. Jeśli nie to wybierz * (wszystkie pola). W przykładzie wybrano pole Identyfikator i wpisano warunek (pusty tekst) 5.Naciśnij Wykonaj (Execute) 6.Pojawi się okno dialogowe z informacją ile wierszy zostanie usuniętych. Naciśnij Tak (Yes)

11 25/08/2001 11 Usunięcie wierszy (kont.) Kwerendę do usuwania wierszy można zapisać tak jak każdą inną kwerendę. Tą zapisano pod nazwą UsunWierszezTelefonyzId

12 25/08/2001 12 Usunięcie wierszy– Instrukcja SQL Kod SQL kwerendy do usunięcia wierszy odpowiada instrukcji DELETE W naszym przykładzie kod SQL kwerendy UsunWierszezTelefonyzId usuwającej wiersze z tabeli TelefonyzId ma postać: DELETE TelefonyzId.Identyfikator FROM TelefonyzId WHERE (((TelefonyzId.Identyfikator)=""));

13 25/08/2001 13 Wstawienie wierszy 1.Stwórz kwerendę w widoku projektu 2.Wybierz z menu Kwerenda (Query) polecenie Kwerenda dołączająca (Append Query) 3.W polu Nazwa tabeli (Table Name) wybierz tabelę, do której mają być wstawione wiersze. Na rysunku wybrano ListaSumaryczna. 4.Stwórz kwerendę, której wybrane wiersze będą wstawione do wybranej tabeli. Na rysunku stworzono kwerendę wybierającą pola z tabeli Lista. Wybierz pola, które mają być przepisane. Jeśli nazwy pól wybieranych i docelowych są inne, to musisz je wskazać ręcznie z listy Dodaj do (Append to) 5.Naciśnij Wykonaj (Execute) 6.Pojawi się okno dialogowe z informacją ile wierszy zostanie wstawionych do wybranej tabeli. Naciśnij Tak (Yes)

14 25/08/2001 14 Wstawienie wierszy (kont.) Kwerendę do wstawienia wierszy można zapisać tak jak każdą inną kwerendę. Tą zapisano pod nazwą WstawWierszedoListaSuma ryczna

15 25/08/2001 15 Wstawienie wierszy– Instrukcja SQL Kod SQL kwerendy do usunięcia wierszy odpowiada instrukcji INSERT W naszym przykładzie kod SQL kwerendy WstawWierszedoListaSumaryczna wstawiającej wiersze do tabeli ListaSumaryczna z tabeli Lista ma postać: INSERT INTO ListaSumaryczna ( [Nr Tel], Identyfikator ) SELECT Lista.[Nr Tel], Lista.Identyfikator FROM Lista;

16 25/08/2001 16 Zmiana wierszy 1.Stwórz kwerendę w widoku projektu 2.Wybierz tabelę, której wiersze chcesz zmienić. W przykładzie wybrano tabelę ListaSumaryczna 3.Wybierz z menu Kwerenda (Query) polecenie Kwrenda aktualizująca (Update query) 4.Wybierz pola, które chcesz zmienić lub dla których chcesz sprecyzować kryteria wyboru. W przykładzie wybrano pole Sum i wpisano wartość 0 w polu Zmiana na (Update to) 5.Naciśnij Wykonaj (Execute) 6.Pojawi się okno dialogowe z informacją ile wierszy zostanie zmienionych. Naciśnij Tak (Yes)

17 25/08/2001 17 Zmiana wierszy (kont.) Kwerendę do zmiany wierszy można zapisać tak jak każdą inną kwerendę. Tą zapisano pod nazwą ZmianaWierszywListaSumar yczna

18 25/08/2001 18 Zmiana wierszy– Instrukcja SQL Kod SQL kwerendy do usunięcia wierszy odpowiada instrukcji UPDATE W naszym przykładzie kod SQL kwerendy ZmianaWierszywListaSumaryczna zmieniającej wiersze w tabeli ListaSumaryczna ma postać: UPDATE ListaSumaryczna SET ListaSumaryczna.[Sum] = 0;


Pobierz ppt "25/08/2001 1 Bazy danych II Piotr Górczyński MS Access – Action Query."

Podobne prezentacje


Reklamy Google