Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access – Makropolecenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access – Makropolecenia"— Zapis prezentacji:

1 MS Access – Makropolecenia
Bazy danych II MS Access – Makropolecenia Piotr Górczyński 25/08/2001

2 Spis treści Wstęp Definicja makropolecenia Przykład zastosowania
Tworzenie makropolecenia Dodawanie akcji Typy akcji 25/08/2001

3 Wstęp Wszystkie przykłady omówione w prezentacji znajdują się w bazie Access-Makropolecenia.mdb 25/08/2001

4 Definicja Makropolecenia
Makropolecenie jest to zestaw poleceń, które są wykonywane w określonym porządku Poleceniem może być przykładowo: Wykonanie Action query Otwarcie kerendy, tabeli formularza lub raportu Wykonanie funkcji w Visual Basic Makropolecenie jest wykonywane na żądanie użytkownika lub określone zdarzenie w systemie Dzięki makropoleceniom można zautomatyzować wykonywanie powtarzających się czynności jeśli jest to zestaw więcej niż jednej czynności wykonywanych w określonym porządku. 25/08/2001

5 Przykład zastosowania
Silnik bazy danych Microsoft Access posiada wadę, która uniemożliwia zbudowanie kwerendy aktualizującej, której źródłem jest kwerenda zawierająca klauzulę GROUP BY. Przykładowo mamy tabelę T1, kwerendę Q1 zawierającą klauzulę GROUP BY, której źródłem jest tabela T1 oraz kwerendę aktualizującą Q2, której źródłem jest kwerenda Q1. Przy próbie wykonania kwerendy Q2 wystąpi błąd i nie uda się jej uruchomić. 25/08/2001

6 Przykład zastosowania (kont.)
Obejściem tego problemu jest stworzenie tabeli, która przechowuje zestaw wierszy zwrócony przez kwerendę z klauzulą GROUP BY W naszym przykładzie należy stworzyć tabelę T2 na podstawie kwerendy Q1. Wtedy dla kwerendy Q5 pełniącej tę samą funkcję co poprzednio kwerenda Q2 źródłem będzie tabela T2. Rozwiązanie to niesie ze sobą dodatkowy koszt wynikający z potrzeby utrzymywania tabeli T2. Związane jest to z czynnościami usunięcia wierszy z tabeli T2, wstawienia do tabeli T2 wierszy zwróconych z kwerendy Q1 oraz wykonania kwerendy aktualizującej. Przykładowe makropolecenie automatyzujące przedstawione zadanie będzie składało się z następujących poleceń: Za pomocą kwerendy usuwającej Q3 usuwać wiersze z tabeli T2 Za pomocą kwerendy dołączającej Q4, której źródłem jest kwerenda Q1 wstawić wiersze do tabeli T2. Wykonać kwerendę aktualizującą Q5 25/08/2001

7 Tworzenie makropolecenia
Wybierz zakładkę Makra (Macros) w oknie projektu bazy danych Naciśnij przycisk Nowe (New) Dodaj akcje (opisane na następnym slajdzie) Zapisz makropolecenie i nadaj mu nazwę np. Makro1 25/08/2001

8 Dodawanie akcji W oknie projektu makropolecenia w kolumnie Akcja (Action) wybieramy polecenia, które ma być uruchomione np. OtwórzKwerendę (OpenQuery) Poniżej w części Argumenty akcji (Action Arguments) wypełniamy argumenty z jakimi akcja ma zostać wykonana np. dla akcji OtwórzKwerendę (OpenQuery) będzie to nazwa kwerendy, a dla akcji UruchomKod (RunCode) będzie to nazwa funkcji w Visual Basic 25/08/2001

9 Typy akcji Przykładowe akcje: OpenQuery – uruchom kwerendę
RunCode- uruchom funkcję w Visual Basic MsgBox – pokaż okno z informacją Beep – dźwięk dzwonka OpenForm – otwórz formularz RunSQL – uruchom kod SQL 25/08/2001


Pobierz ppt "MS Access – Makropolecenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google