Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access 2000 Formularze Piotr Górczyński 03/12/2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access 2000 Formularze Piotr Górczyński 03/12/2003."— Zapis prezentacji:

1 MS Access 2000 Formularze Piotr Górczyński 03/12/2003

2 Spis treści Wstęp Tworzenie formularza Otwieranie formularza
Edycja formularza 03/12/2003

3 Wstęp Formularze są to okna, które służą do edycji danych
Formularze powinny być tak zaprojektowane, aby edycja danych była odporna na błędy użytkownika efektywna łatwa, intuicyjna 03/12/2003

4 Tworzenie formularzy Formularze mogą być tworzone:
za pomocą Auto-formularza za pomocą kreatora w widoku projektu 03/12/2003

5 Tworzenie formularzy kreatorem - krok 1 z 6
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Formularze (Forms) pokazane są wszystkie formularze w bazie danych. Aby utworzyć nowy klikamy dwukrotnie Utwórz formularz używając kreatora (Create form by using wizard) 03/12/2003

6 Dodawanie tabel/kwerend i pól - krok 2 z 6
Automatycznie otwiera się okno Kreator formularzy (Form wizard) Z listy rozwijanej Tabele/Kwerendy (Table/Queries) wybieramy tabele lub kwerendy z których chcemy wybrać pola do formularza Na liście Dostępne pola (Available Fields) zaznaczamy pola i przenosimy je do listy Wybrane pola (Selected fields) za pomocą guzika >. Aby przenieść wszystkie pola naciskamy guzik >>. W razie pomyłki, aby usunąć jedno pole z listy Wybrane pola naciskamy guzik <. Kroki 1-2 powtarzamy dla następnych tabel/kwerend, z których chcemy wybrać pola do formularza Naciskamy guzik Następny (Next) 03/12/2003

7 Budowa formularza – krok 3 z 6
UWAGA! Krok ten pojawia się, jeśli została wybrana więcej niż jedna tabela/kwerenda w kroku poprzednim Należy zdecydować, które z dwóch wybranych tabel/kwerend jest główna (master, parent), a która szczegółowa (detail, child). Dla przykładu Faktury pokazanego obok, tabelą główną jest Faktura, a szczegółową PozycjaFaktury Dane z tabeli szczegółowej mogą być pokazane: W podformie (Form with subforms) W innej powiązanej formie (Linked forms) 03/12/2003

8 Wygląd formularza – krok 4 z 6
Dane w formularzu mogą być pokazane w postaci: Tabularycznej (Tabular) – każde pole jest w oddzielnym polu tekstowym Arkusza (Datasheet) – pola są w arkuszu podobnym do arkusza kalkulacyjnego 03/12/2003

9 Wygląd formularza – krok 5 z 6
Dla formularza możemy wybrać z listy gotowy zestaw kolorów. 03/12/2003

10 Nazwanie formularza – krok 6 z 6
W polu Formularz (Form) wpisujemy nazwę dla formularza W polu Podformularz (Subform) wpisujemy nazwę dla podformularza. UWAGA! Pole to pojawia się tylko wtedy, jeśli w formularzu jest podformularz. Naciskamy guzik Zakończ (Finish). Automatycznie zostanie otworzony formularz. 03/12/2003

11 Stworzony formularz Formularz Podformularz 03/12/2003

12 Tworzenie formularza Auto-formularzem
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) zaznaczyć tabelę, dla której ma powstać formularz. Wybrac z menu Wstaw (Insert) polecenie Auto-formularz (AutoForm) lub nacisnąć na pasku guzik UWAGA: Jeżeli wybrana tabela jest tabelą główną i istnieje jedna tabela szczegółowa, to powstanie formularz z podformularzem dla tabeli szczegółowej. 03/12/2003

13 Otwieranie tabeli do edycji rekordów
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) pokazane są wszystkie tabele w bazie danych. Aby otworzy tabelę do edycji, należy ją zaznaczyć i nacisnąć guzik Otwórz (Open) lub kliknąć tabelę dwukrotnie myszą. 03/12/2003

14 Otwieranie formularza
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Formularze (Forms) pokazane są wszystkie formularze w bazie danych. Aby otworzyć formularz, należy go zaznaczyć i nacisnąć guzik Otwórz (Open) lub kliknąć formularz dwukrotnie myszą. Uwaga! Nie należy otwierać podformularzy. Podformularze mają domyślnie w nazwie słowo Podformularz (Subform) 03/12/2003

15 Edycja projektu formularza – Krok 1 z 4
Klikamy formularz, której budowę chcemy zmienić Klikamy guzik Projekt (Design) 03/12/2003

16 Widok projektu – Krok 2 z 4 Każdy obiekt (element) formularza można modyfikować, usuwać lub dodawać nowe Formularz Podformularz 03/12/2003

17 Właściwości obiektu – Krok 3 z 4
Aby zmienić właściwości obiektu należy: Zaznaczyć obiekt Jeśli nie ma wyświetlonego okna Właściwości (Properties) nacisnąć na nim prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Właściwości. W oknie właściwości zmienić właściwość Na przykład to czy pole można zmieniać, czy nie określa właściwość Dostępne (Enabled), które może mieć wartość Tak (True) lub Nie (False) 03/12/2003

18 Zdarzenia – Krok 4 z 4 Do każdego obiektu przypisane są określone zdarzenia (events), na które formularz może odpowiednio reagować. Reakcja może być zrealizowana za pomocą procedury zapisanej w języku komputerowym, którym w przypadku bazy danych Access jest język zwany Visual Basic for Applications (VBA) Na przykładzie do zdarzenia przed modyfikacją rekordu (BeforeUpdate) napisano procedurę NumerFaktury_BeforeUpdate, która spowoduje, że komputer zapiszczy (Beep) 03/12/2003


Pobierz ppt "MS Access 2000 Formularze Piotr Górczyński 03/12/2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google