Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

2 KALENDARIUM 2007 kwiecień – przekazanie robocze projektu Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 (Strategii) do KE maj - spotkanie robocze z DG ds. Rybołówstwa, służące omówieniu przekazanego w kwietniu projektu Strategii czerwiec –przekazanie oficjalne Strategii i Programu Operacyjnego (PO) KE lipiec – spotkanie z DG ds. Rybołówstwa celem wstępnego omówienia przekazanego w czerwcu PO

3 HARMONOGRAM sierpień – przekazanie Strategii w wersji zawierającej uwagi KE przekazane MGM w czerwcu br. wrzesień – spotkanie z KE celem wstępnego omówienia przekazanego oficjalnie PO oraz wyznaczenia pierwszego spotkania negocjacyjnego październik – negocjacje PO listopad – negocjacje PO grudzień – decyzja KE zatwierdzająca PO

4 Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego KE: - Komisja sprawdza spójność przedłożonego PO z celami określonymi w wymienionym rozporządzeniu oraz ze Strategią - 2 miesiące; - Komisja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu PO w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące.

5 Przygotowania aktów prawa krajowego: - - projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - - rozporządzenie MGM w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach PO Zrównoważony… - - rozporządzenie MGM w sprawie podziału środków finansowych w ramach PO Zrównoważony…

6 System instytucjonalny Instytucja zarządzająca - Minister Gospodarki Morskiej Instytucje pośredniczące: 1) ARiMR – w zakresie osi priorytetowej: I – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej II – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe przetwórstwo i rynek rybny III – Środki służące wspólnemu interesowi 2) FAPA – w zakresie osi priorytetowej: IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Instytucja certyfikująca – Minister Finansów Instytucja audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

7 Środki finansowe na realizację PO PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 POMOC PUBLICZNA % WSPÓŁFIN. EFR % WSPÓŁFIN. KRAJOWE OSIE PRIORYTETOWE OGÓŁEM (EURO) EFR (EURO) WKŁAD KRAJOWY (EURO) a=(b+c)( b )( c )( d )=( b )/( a )*100e=( c )/( a )*100 ALL 869 054 682,67651 791 012,00217 263 670,677525

8 ś rodki finansowe na realizację PO Zrównoważony… w podziale na poszczególne osie priorytetowe lp. priorytet wkład EFR (EURO) wkład krajowy (EURO) I. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 149 911 93249 970 644 II. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 227 309 75075 769 914 III. Środki służące wspólnemu interesowi 238 720 82379 573 608 IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 29 330 5959 776 685 V. Pomoc techniczna 6 517 9102 172 637

9 Dziękuję za uwagę. MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ ul. Młynarska 42


Pobierz ppt "Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google