Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Program Ramowy UE Priorytet Aeronautyka. FP6 - Program Pracy dla aeronautyki l Cele s Realizacja społecznych oczekiwań co do bardziej ekonomicznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Program Ramowy UE Priorytet Aeronautyka. FP6 - Program Pracy dla aeronautyki l Cele s Realizacja społecznych oczekiwań co do bardziej ekonomicznego,"— Zapis prezentacji:

1 6. Program Ramowy UE Priorytet Aeronautyka

2 FP6 - Program Pracy dla aeronautyki l Cele s Realizacja społecznych oczekiwań co do bardziej ekonomicznego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku transportu s Zdobycie dla aeronautyki europejskiej pozycji lidera globalnego z konkurencyjnym łańcuchem dostaw, włączając w to małe i średnie przedsiębiorstwa. l Obszar badawczy s Wzmocnienie konkurencyjności przemysłu na rynku globalnym s Poprawa wpływu na środowisko w odniesieniu do emisji i hałasu s Poprawa bezpieczeństwa samolotów s Zwiększenie wydajności operacyjnej systemu transportu powietrznego

3 6. PR - Dwa podejścia w programie pracy dla aeronautyki l Otwarte oddolne podejście badawcze celem poprawy bazy technologicznej i rozwoju innowacyjnych koncepcji oraz przełomu technologicznego otwierającego drogę dla stopniowych zmian w lotnictwie. (Głównie Instrumenty klasyczne) l Skoncentrowane podejście badawcze odgórne integrujące masę krytyczną obszaru technologicznego, działań i środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów. (Preferowane Nowe Instrumenty)

4 Obszary badawcze : Õ Zintegrowane projektowanie i rozwój produktu Õ Wytwarzanie Õ Utrzymanie Õ Aerodynamika Õ Obniżenie ciężaru konstrukcji Õ Zmniejszenie ciężaru wyposażenia i zamiana sposobu zasilania wyposażenia pokładowego Õ Napęd Õ Zmniejszenie obciążenia załogi pracą ą Õ Środowisko w kabinie Õ Usługi pokładowe dla pasażerów Õ Nowe koncepcje samolotów i przełomowych technologii Cele badawcze : s zmniejszenie kosztów opracowywania i rozwoju samolotów o 20% w krótkim i 50% w długim okresie s zmniejszenie kosztów operacyjnych samolotów o 20% w krótkim i o 50% w długim okresie s zwiększenie możliwości wyboru dla pasażerów odnośnie kosztów podróżowania, czasu dotarcia na miejsce, usług na pokładzie i komfortu Wzmocnienie konkurencyjności

5 Obszary badawcze: Õ Napęd Õ Aerodynamika Õ Obniżenie ciężaru konstrukcji Õ Redukcja ciężaru wyposażenia i zamiana sposobu zasilania wyposażenia pokładowego Õ Spalanie Õ Hałas zewnętrzny Õ Produkcja Õ Eksploatacja Õ Nowe koncepcje samolotów i przełomowych technologii Cele badawcze: s redukcja CO 2 o 50% na pasażerokilometr w długim okresie s redukcja NOx o 20% w krótkim i 80% w długim okresie s redukcja hałasu zewnętrznego o 4-5 dB w krótkim okresie i o 10 dB w długim okresie. s zmniejszenie wpływu na środowisko produkcji i eksploatacji samolotów i komponentów Wpływ na środowisko

6 Domeny badawcze: Õ Oddziaływania człowiek-maszyna Õ Zapobieganie wypadkom Õ Zwiększenie szans przeżycia po wypadkach Õ Bezpieczeństwo samolotów Õ Nowe koncepcje samolotów i technologie przełomu Cele badawcze: s redukcja wypadkowości o 50% w krótkim i 80% w długim okresie s osiągnięcie 100% zdolności uniknięcia lub wykrycia i przeciwdziałania ludzkim błędom s łagodzenie skutków wypadków s redukcja do zera ryzyka akcji terrorystycznych na pokładzie Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

7 Obszary badawcze Obszary badawcze Õ Pokładowe i naziemne zautomatyzowane systemy pomocy Õ Systemy nadzoru komunikacji i nawigacji Õ Procedury kierowania lotami, które umożliwią wprowadzenie nowych koncepcji włączając koncepcje the free-flight concept w przyszłym europejskim systemie ATM Cele badawcze : s Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lotniczej i lotnisk, konsekwencją czego będzie zmniejszenie opóźnień lotów, poprzez zintegrowany europejski system zarządzania ruchem powietrznym, który ułatwi dojście do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Zwiększenie operacyjnej wydajności systemu transportu powietrznego

8 l Umocnienie konkurencyjności 1 konkurs s Zintegrowane, inteligentne, wielodyscyplinarne projektowanie w rozszerzonych przedsiębiorstwach s Utrzymanie strukturalne, włączając monitorowanie zdrowia, wykrywanie uszkodzeń i and maintenance-free concept s Zintegrowana, inteligentna, elastyczna produkcja 6.PR - Plan pracy dla aeronautyki Zagadnienia dla projektów zintegrowanych (IP)

9 l Poprawa wpływu na środowisko w odniesieniu do emisji i hałasu 1 konkurs s Wielodyscyplinarne podejście do środowiskowej akceptacji transportu naddźwiękowego s Integracja technologii dla przyjaznego środowisku i pasażerom helikoptera 6.PR - Plan pracy dla aeronautyki

10 l Poprawa bezpieczeństwa samolotów (3-ci obszar) 1 konkurs s Integracja technologii powietrznych dla poprawy bezpieczeństwa lotów i działania w każdych warunkach pogodowych s Bezpieczeństwo działania samolotów 6.PR - Program pracy dla aeronautyki Zagadnienia dla projektów zintegrowanych (IP)

11 l Wzrost operacyjnej wydajności i bezpieczeństwa systemu transportu powietrznego 1-y konkurs s Zaawansowane: podejście i lądowanie s Współpraca ATM i innych systemów zarządzania lotem s Zaawansowane systemy kontroli i zarządzania przemieszczaniem samolotów na lotniskach s Sprawność lotnisk 6.PR - Program pracy dla aeronautyki Zagadnienia dla projektów zintegrowanych

12 l Wzmocnienie konkurencyjności (1-y obszar) s Tunele dla aerodynamicznych zastosowań i zaawansowanych technologii pomiarowych l Poprawa wpływu na środowisko w odniesieniu do emisji i hałasu (2-gi obszar) s Integracja możliwości badawczych zajmujących się oddziaływaniem emisji lotniczych na środowisko 6. PR - Program pracy dla aeronautyki Zagadnienie dla sieci doskonałosci

13 Research Areas for Space in FP6 l General objectives directed towards application fields s GALILEO: Strategic European infrastructure to change transport sector and foster related services s GMES: operational capability to provide information to the user community as per EC Action Plan (2001- 2003) s Satellite Telecommunications: to provide affordable and economically viable services to the largest possible customer base

14 Research Areas for Space in FP6 l Structure and approach s All 3 areas directed towards marketable products and pre-operational services s GALILEO activities to be implemented through the Joint Undertaking All 3 areas to be coordinated with ESA

15 GMES: Objectives and Research Domains l OBJECTIVES s To reach pre-operational capability for environment and security through integration and pre-operational validation of existing or planned research results (EC, ESA, national entities and FP6) l RESEARCH DOMAINS s land cover and vegetation1 s water resources s ocean and marine applications1 s atmosphere s risk management1 s security 1 1- will have related projects in first call

16 GALILEO: Objectives and Research Domains l OBJECTIVES s develop applications and services using satellite positioning, navigation and timing infrastructures s demonstrate ability to provide safe, efficient and cost effective positioning, timing and navigation systems l RESEARCH DOMAINS s applications s user segment s standardisation and certification s deployment of local components

17 SATCOM: Objectives and Research Domains l OBJECTIVES s Support EU policies and validate space technology for public services, i.e. health, education, emergency systems and transport. l RESEARCH DOMAINS s Network and Service interoperability s End to end satellite telecommunication systems 1 s Convergence and integration of satellite communications with other Space application domains 1- will have related projects in first call

18 Possible Scenario FP6 Aeronautics Budget (2002-2006) Total Budget 1.075 – Aeronautics 840 (750 + 90) – Space 235 1st Call – Aeronautics259 (240+19) – Space Galileo 20 GMEs 45 Satcom 15 M


Pobierz ppt "6. Program Ramowy UE Priorytet Aeronautyka. FP6 - Program Pracy dla aeronautyki l Cele s Realizacja społecznych oczekiwań co do bardziej ekonomicznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google