Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego"— Zapis prezentacji:

1 Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego
Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, r.

2 Polityka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bioenergii
Podstawowym celem rolnictwa jest zabezpieczenie potrzeb żywnościowych, dlatego do celów energetycznych w pierwszej kolejności powinny być wykorzystywane lokalnie dostępne: produkty uboczne rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego rośliny energetyczne uprawiane na gruntach o niskiej przydatności rolniczej Podstawą energetyki odnawialnej powinny być: niewielkie jednostki wytwórcze, dostosowane do możliwości surowcowych gospodarstw rolnych, zlokalizowane w niewielkiej odległościach od odbiorców końcowych Zróżnicowany poziom wsparcia dla OZE w zależności od zainstalowanej mocy (wspieranie małych instalacji, instalacje powyżej 20 MW – brak wsparcia). wsparcie dla upraw energetycznych – WPR płatności do zagajników o krótkiej rotacji

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r., dotyczącego OZE Zobowiązanie jednostek wytwórczych do corocznego zwiększania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego w ogólnej ilości biomasy dostarczonej do procesu spalania. Zapewnienie minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji. dla jednostek wytwórczych o mocy elektrycznej powyżej 5 MW udział ten powinien wynosić od 25% w 2010 r. do 100% - w 2017 r. w przypadku jednostek hybrydowych oraz jednostek spalających wyłącznie biomasę o mocy elektrycznej powyżej 20 MW, udział ten został określony na poziomie od 20 % w 2010 r. do 60% w 2017 r. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od dnia 23 lutego 2010 r., rozszerzono definicje biomasy o ziarna zbóż niskiej jakości.

4 Obecne rozporządzenie Projekt nowego rozporządzenia
Udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji Rok Obecne rozporządzenie Projekt nowego rozporządzenia 5 MW - 20 MW pow. 20 MW 2010 25 20 - 2011 40 2012 55 50 2013 70 60 2014 85 30 2015 100 80 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 Struktura pozyskania energii ogółem ze źródeł odnawialnych w Polsce i średnio w UE
Wyszczególnienie Polska UE 2006 r, 2007 r, 2008 r, 2009 r, Biomasa stała 90,8 91,1 87,7 86,1 46 Woda 3,7 4,2 3,4 18,6 Biopaliwa ciekłe 3,5 2,3 5,5 7,1 Biogaz 1,3 1,8 1,6 5,4 Wiatr 0,5 0,9 1,5 7,2 Energia geotermalna 0,3 0,2 4 Biodegradowalne odpady komunalne 10,5 Promieniowanie słoneczne 1,2 Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r,” wydawnictwo GUS 2011

6 Ilość energii elektrycznej wyprodukowana w poszczególnych technologiach
[w GWh] Rodzaj źródła 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Elektrownie wodne 2 176 2 030 2 253 2 153 2 376 2 922 Biomasa 1 345 1 818 2 343 3 313 4 888 5 788 Biogaz 105 117 162 221 295 363 Elektrownie wiatrowe 135 257 472 806 1 045 1 822 Ogółem 3 761 4 222 5 230 6 493 8 604 10 895 Źródło: URE (MG)

7 Saldo handlu zagranicznego Polski biomasą rolniczą i leśną
-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XI 2011 [tys. ton] Słoma i plewy zbóż (niepreparowane, mielone, prasowane lub w formie granulek) Pozostałe produkty pochodzenia roślinnego (w tym łuska słonecznika) Makuchy i inne pozostałości z nasion słonecznika Drewno opałowe (kłody, wióry, trociny, brykiety lub podobne formy) Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

8 Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego w Polsce?
Przyjmując założenia: roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie około GWh, produkcja energii elektrycznej z OZE w 50% z biomasy stałej, realizacja celu w zakresie OZE w 2010 r. na poziomie 6,98% oraz w 2020 na poziomie 15%, wymagany udział biomasy pochodzenia rolniczego na poziomie 60%, rozliczenia udziału biomasy pochodzenia rolniczego wg wartości opałowej, sprawność przemiany energii z biomasy 60%, wartość energetyczną biomasy pochodzenia rolniczego 15 GJ/t, Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego dla sektora energetycznego wynosi: w 2010* – ok. 1,8 mln ton w 2020 – ok. 3,0 mln ton * Szacunek uwzględnia dane MG (URE) dotyczące produkcji energii elektrycznej z biomasy

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google