Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Technologiczne i organizacyjne aspekty elektronicznego systemu poboru opłat w Polsce Warszawa, 14 października 2009 r.

2 Korzyści z wprowadzenia ETC
Korzyści dla użytkownika: zmniejsza a nawet likwiduje kolejki na placach poboru opłat szybka obsługa, brak konieczności odliczania opłaty możliwość opłaty bezpośrednio z konta użytkownika lub z wykorzystaniem karty kredytowej miesięczny wydruk z rachunku otrzymany przez użytkownika

3 Korzyści z wprowadzenia ETC
Korzyści dla operatorów dróg płatnych: niższe koszty obsługi poboru opłat lepsza kontrola poprzez zcentralizowanie kont użytkowników możliwość rozszerzania usługi dla użytkownika (na przykład lokalizacja pojazdu, automatyczne zawiadomienie służb ratunkowych w razie wypadku) możliwość dostosowania wysokości opłat do zmiennych warunków ruchu

4 Korzyści z wprowadzenia ETC
Korzyści dla środowiska: oszczędność paliwa zmniejszenie emisji substancji szkodliwych poprzez ograniczenie lub całkowitą eliminację zwalniana, czasu oczekiwania w kolejce a następnie przyspieszania w Punktach Poboru Opłat

5 Harmonogram wprowadzenia ETC

6 Modele operacyjne systemu elektronicznego poboru opłat
W ramach wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych rozpatrywane są następujące modele operacyjne: Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA) Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu Jeden operator prywatny krajowego systemu poboru opłat Wiele podmiotów bez koordynatora rozliczeń Wiele podmiotów z koordynatorem rozliczeń

7 Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA)

8 Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA)
Funkcje strony publicznej (GDDKiA) w modelu: operator płatnej infrastruktury drogowej operator infrastruktury do poboru opłat podmiot pobierający opłaty elektroniczne dostawca usługi EETS koordynator rozliczeń (w przypadku świadczenia usługi EETS przez więcej niż jeden podmiot) administrator danych osobowych użytkowników usługi EETS Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

9 Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu

10 Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu
Funkcje strony publicznej w modelu: utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia sprawowanie nadzoru nad spółką Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

11 Jeden operator prywatny krajowego systemu poboru opłat

12 Jeden operator prywatny krajowego systemu poboru opłat
Funkcje strony publicznej (GDDKiA) w modelu: sprawowanie nadzoru nad pobieraniem opłaty elektronicznej przez operatora prywatnego udostępnianie dróg zarządzanych przez GDDKiA wchodzących w obszar EETS, w celu instalacji infrastruktury do poboru opłat wypłaty wynagrodzenia prywatnemu operatorowi z tytułu świadczenia usług operatora systemu egzekwowanie kar pieniężnych za nie uiszczanie opłat elektronicznych Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

13 Wiele podmiotów bez koordynatora rozliczeń

14 Wiele podmiotów bez koordynatora rozliczeń
Rola GDDKiA sprowadza się do roli jednego z wielu krajowych operatorów systemu ETC Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

15 Wiele podmiotów z koordynatorem rozliczeń

16 Wiele podmiotów z koordynatorem rozliczeń
Rola GDDKiA sprowadza się do roli jednego z wielu krajowych operatorów systemu ETC Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

17 Technologie elektronicznego poboru opłat
Zgodnie z dyrektywą 2004/52/WE oraz ustawą o drogach publicznych, przy wdrażaniu systemu elektronicznego poboru opłat pod uwagę mogą być brane następujące technologie poboru: mikrofalowa (DSRC) o częstotliwości 5,8 GHz satelitarna (GPS) łączność ruchoma GSM-GPRS W postępowaniu przetargowym nie będzie wskazanej technologii, będzie natomiast określony program funkcjonalno-użytkowy (tak jak w innych krajach europejskich)

18 Zródło: Instytut Transportu Samochodowego
Technologia DSRC Łączność mikrofalowa DSRC – Dedicated Short-Range Communication Antena rejestrująca sygnał z OBU Kamera do klasyfikacji pojazdu Bramka wyjazdowa Wyświetlacz z podaną opłatą elektroniczną OBU Zródło: Instytut Transportu Samochodowego

19 Technologia GNSS Łączność satelitarna GNSS –
Global Navigation Satelite System Zródło: Satellic Na bazie ustalania pozycji (GPS, Galileo) wbudowane urządzenie pokładowe OBU oblicza przejechaną trasę podlegająca opłacie OBU przesyła dane drogi i taryfę poprzez telefonię komórkową (GSM) do centrum obliczeniowego Pojazdy z OBU są kontrolowane przez kontrolę automatyczną lub mobilną. Pojazdy bez OBU są sprawdzane poprzez wykorzystanie numeru rejestracyjnego

20 Podstawowe funkcje systemu elektronicznego poboru opłat

21 Urządzenie pokładowe - OBU
OBU (On Board Unit) – urządzenie pokładowe służące do identyfikacji pojazdu, celem obliczenia należnej opłaty za przejazd. Przykładowe urządzenie OBU oparte o technologię DSRC Przykładowe urządzenie OBU oparte o technologię satelitarną GNSS

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google