Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System nawigacji satelitarnej w długotrwałym transporcie zwierząt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System nawigacji satelitarnej w długotrwałym transporcie zwierząt."— Zapis prezentacji:

1 System nawigacji satelitarnej w długotrwałym transporcie zwierząt.
Warszawa, 27 – 28 kwietnia 2009

2 Problem tylko niektóre wymogi odnośnie dobrostanu zwierząt mogą być zweryfikowane w drodze – kontrole na postojach lub po transporcie (retrospektywne) Zmiany w ustawodawstwie Wspólnoty zostały wprowadzone w 2004 roku w celu zapewnienia lepszego egzekwowania norm, w szczególności poprzez wzrost śledzenia czynności transportowych oraz wprowadzono nowe elementy - System nawigacyji w przypadku długotrwałego transportu zwierząt (> 8 godzin) - Zapis temperatury oraz system ostrzegawczy

3 WYMAGANIA PRAWNE Rozporządzenie (WE) 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu Artykuł 6(9) system nawigacji przy długotrwałych przewozach na dzień 1 stycznia 2007 w pojazdach po raz pierwszy wprowadzonych do użytku; na dzień 1 stycznia 2009 we wszystkich środkach transportu drogowego. Załącznik I odpowiedni system nawigacji umożliwiający zapis i dostarczenie informacji odpowiadających informacjom wymaganym w przypadku długotrwałego przewozu oraz dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej; monitorowanie temperatury oraz system rejestrujący, który powiadamia kierowcę pojazdu, gdy temperatura w przegrodzie (-ach) dla zwierząt osiąga poziom maksymalny lub minimalny. Wymagane środki implementacji

4 Porozumienie administracyjne pomiędzy DG SANCO a Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) odnośnie projektu Systemu Nawigacji startującego w 2006 roku Międzynarodowe konsultacje społeczne – czerwiec 2006 Specyfikacja Techniczna pierwszej wersji – lipiec 2006 Studium Oceny Wpływu – grudzień 2006 Definicja scenariuszy – styczeń 2008 Test zgodności prototypu Badania w terenie

5 Koncepcja Koncepcja systemu zaproponowana przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC): ● w dużej mierze niezależny system przeznaczony do kontrolowania i weryfikacji parametrów dobrostanu zwierząt podczas transportu a) czas transportu oraz czas postojów b) temperatury ● zapewnienie możliwości zdalnego i na miejscu dostępu do danych w czasie rzeczywistym ● ustalenie połączenia z TRACES poprzez numer świadectwa TRACES

6 Zasada działania systemu

7 Zasada działania systemu - opis
Położenie i czas – GPS / Galileo – Komunikacja – GPRS / GMS – Zdecentralizowany zdalny odbiornik, np. prywatny Dostawca Usług – autoryzowany użytkownik (Przewoźnik) – Centralny odbiornik Unii Europejskiej, np. serwer sieciowy TRACES – zdalny dostęp do danych w czasie rzeczywistym – autoryzowani użytkownicy (organy ds. dobrostanu zwierząt) – bezpośrednie pobieranie (opis ciężarówki) Czujnik temperatury, czujnik temperatury, Interfejs użytkownika, czujnik przyczepy, urządzenie do pomiaru prędkości i drogi (urządzenie OBU), czujnik klapy załadunkowej

8 Charakterystyka systemu
Urządzenie do pomiaru prędkości i drogi (urządzenie On-board-unit) uzyskuje i zapisuje przynajmniej - czas i lokalizację pojazdu - temperatury w przegrodzie(-ach) dla zwierząt - otwarcie/zamknięcie klapy załadunkowej - wejście kierowcy - konfigurację dwóch urządzeń OBU znajdujących się wewnątrz ciężarówki i wewnątrz przyczepy Wprowadzanie informacji przez kierowcę - status przewozu (rozpoczęcie, postój, wznowienie przewozu, zakończenie przewozu) - numer(-y) świadectw TRACES - gatunek i kategorię oraz całkowitą liczbę załadowanych zwierząt - liczbę zwierząt rannych lub zmarłych podczas przewozu

9 Logowanie oraz przesyłanie danych
- co 5 minut - niezależnie od urządzeń OBU i SOBU - wszystkie informacje Cogodzinne przesyłanie - Rozpoczyna się wraz z instalacją i ma miejsce również, gdy ciężarówka nie jest w ruchu lub gdy nie przewozi zwierząt - Położenie i czas

10 Logowanie oraz przesyłanie danych
Przesyłanie w przypadku wykrycia zdarzenia - Przy każdej zmianie stanu czujnika (gdy temperatura gwałtownie wzrasta oraz powraca do normy, otwarcie/zamknięcie klapy, próby zafałszowania, interwencje z zewnątrz, sprężanie/rozprężanie) - Przy każdym wprowadzeniu informacji z CUI - Położenie i czas + informacje o zdarzeniu

11 Przykładowa podroż

12 Przykładowa podróż - opis
Rozpoczęcie przewozu: rodzaj i liczba załadowanych zwierząt, numery TRACES Zatrzymanie przewozu Wznowienie przewozu Zakończenie przewozu: liczba zwierząt rannych/martwych

13 Aplikacja do lokalnego pobierania danych

14 Aplikacje sieciowe w centralnej bazie danych

15 Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie
- Analiza danych (np. kontrole czasu trwania transportu) oraz połączenie z TRACES zależy głównie od danych wprowadzonych przez kierowcę - W celu zapewnienia wiarygodności danych, dane wprowadzane z CUI powinny być intuicyjne oraz wdrażać prostą logikę przynajmniej w przypadku zdarzeń podczas przewozu

16 Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie
- Najważniejsze jest zdefiniowanie podróży. Obecny prototyp oparty jest na założeniu prostej definicji podróży (od momentu załadowania pierwszego zwierzęcia to wyładowania ostatniego zwierzęcia; bez partii; bez różnorodnych gatunków). Bardziej złożona definicja podróży wymagałaby innej struktury urządzenia OBU, aby zagwarantować wiarygodność danych - W związku z niezbędnym wsparciem technicznym oraz utrzymaniem zainstalowanego sprzętu pokładowego, korzystne wydaje się rozwiązanie polegające na zdecentralizowaniu satelitarnego systemu nawigacji.

17 Możliwe dodatkowe osiągnięcia / rozbudowa systemu
Dodatkowe parametry pomiaru dobrostanu zwierząt, np.: wilgotność, ciężar, poziom wody pitnej, wentylacja, itp.; Stworzenie połączenia z elementami umożliwiającymi zmniejszenie kosztów, np.: flota, zarządzanie zasobami paliwa, zautomatyzowane wystawianie rachunków, zautomatyzowana dokumentacja, informacje o ruchu drogowym, planowanie trasy

18 Możliwe dodatkowe osiągnięcia / rozbudowa systemu
Stworzenie połączenia ze zdrowiem publicznym / zwierząt, np.: Elektroniczna identyfikacja przy załadunku/rozładunku zwierząt z możliwością natychmiastowego uaktualnienia zwierzęcych baz danych oraz mniejsze obciążenie administracyjne posiadaczy; Czyszczenie i dezynfekcja ciężarówki; Odwzorowywanie stref zakażonych/chronionych w przypadku wybuchu epidemii chorób zwierzęcych, co umożliwi przewoźnikom/organom zapobieżenie możliwemu rozprzestrzenianiu się ryzyka;

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "System nawigacji satelitarnej w długotrwałym transporcie zwierząt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google