Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodziny polskiej demokracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodziny polskiej demokracji"— Zapis prezentacji:

1 Narodziny polskiej demokracji
Ruch egzekucyjny

2 wojna kokosza

3 Zebrana pod Lwowem szlachta żądała:
kodyfikacji prawa poniechania skupu dóbr przez Bonę zwolnienia z ciężarów na rzecz kościoła wprowadzenia zakazu łączenia niektórych urzędów (incompatibilitas) ustanowienia stałych doradców królewskich.

4 Inne żądania ruchu egzekucyjnego:
zniesienia uprzywilejowania duchowieństwa unowocześnienia procedury sądowej zacieśnienia unii z Litwą likwidacji odrębności Prus potwierdzenia elekcyjności (sprzeciw wobec vivente rege) uporządkowania skarbu - rozdzielenia dochodów króla i dochodów państwa oraz przeznaczenia czwartej części państwowych dochodów na wojsko (tzw. wojsko kwarciane) utworzenia stałego wojska zagwarantowania wolności wyznania całkowitej wolności celnej zwolnienia z podatków wewnętrznych, takich jak myta, cła mostowe wzmocnienia pozycji szlachty wobec mieszczan

5 Osiągnięcia ruchu egzekucyjnego:
lustracja dóbr magnackich ujednolicenie miar, wag i monety (złoty polski lub inaczej floren = 30 gr) wojsko kwarciane (skarb rawski) potem piechota wybraniecka wcielenie księstw oświęcimskiego i zatorskiego unia lubelska włączenie ustrojowe Prus Królewskich do Korony akt konfederacji warszawskiej artykuły henrykowskie Trybunał Koronny i Litewski Mazowsze podległe prawu koronnemu ale także np. potwierdzenie zakazu nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan

6 Korona i Litwa

7 Orzeł i Pogoń

8 Jan Matejko – unia lubelska
– historia spod pędzla

9 Korzyści i straty wynikające z unii realnej
Polska Litwa zyski straty


Pobierz ppt "Narodziny polskiej demokracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google