Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1791.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1791."— Zapis prezentacji:

1 1791

2 Konstytucja Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

3 Rozbiory Polski Pierwszy rozbiór Polski w1772 roku (Rosja, Prusy, Austria) Drugi rozbiór Polski w 1793 roku (Rosja, Prusy) Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku (Rosja, Prusy, Austria)

4 Konstytucja Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawiązywały później różne kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując idee ustawy zasadniczej z 1791 roku.

5 Akt prawny

6 Święto Narodowe W 1918 roku została uznana za święto narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku. Święto zniesiono z powodu licznych demonstracji studenckich ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Powróciło do kalendarza świąt państwowych kwietnia 1990 roku. Dzień 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

7 Konstytucja 3 maja – Jan Matejko

8 Postacie na obrazie Jana Matejki
1.Stanisław August Jan Dekert Elżbieta Grabowska Jan Kiliński Klemens Hofbauer 6.Świętopałek Czetweryński Franciszek Branicki Hugo Kołłątaj Ignacy Potocki Adam Czartoryski 11.Stanisław Małachowski Ignacy Zakrzewskia 13.Tateusz Kościuszko 14.Kazimierz Sapiecha 15.Jan Suchorzewski 16.Kazimierz Konopka 17.Stanisław Staszic 18.Andrzej Zamoyski Józef Poniatowski

9 Konstytucja Konstytucję 3 maja uchwalono 3 maja 1791 roku. Miała ona regulować ustrój prawny państwa. Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz otoczyła chłopów ochroną państwa. Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (zaraz po amerykańskiej z 1787 roku).

10 Konstytucja RP Obecnie obowiązuje konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Zawiera Preambułę i XIII rozdziałów: I Rzeczpospolita, II Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Żródła prawa, IV Sejm i senat, V Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, VI Rada ministrów i administracja rządaowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i trybunały, IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, X Finanse publiczne, XI Stany nadzwyczajne, XII Zmiana konstytucji, XIII Przepisy przejściowe i końcowe.


Pobierz ppt "1791."

Podobne prezentacje


Reklamy Google