Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W moim oknie pole i topole i ja wiem, że to właśnie –Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W moim oknie pole i topole i ja wiem, że to właśnie –Polska."— Zapis prezentacji:

1 W moim oknie pole i topole i ja wiem, że to właśnie –Polska.
Stąd i radość, i chmura na czole… Władysław Broniewski

2 215. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Nie zawsze Polska- nasza Ojczyzna- była wolnym krajem
Nie zawsze Polska- nasza Ojczyzna- była wolnym krajem. Smutnym okresem w dziejach Polski był czas zaborów. W 1772 roku trzej nasi ówcześni sąsiedzi: Prusy, Rosja i Austria podzieliły między siebie ziemie Rzeczpospolitej. W tym momencie Polacy zdali sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa i zaczęli myśleć o ratowaniu utraconych ziem, a przede wszystkim o naprawie Rzeczpospolitej.

4 Poseł Tadeusz Rejtan, który nie chciał dopuścić do zatwierdzenia przez sejm I rozbioru Polski ( obraz Jana Matejki)

5 W Polsce nie brakowało ludzi o otwartych umysłach, którzy zaczęli działać na rzecz wzmocnienia państwa. Na łamach gazet i w książkach krytykowali wady częste wśród szlachty: egoizm, nieuctwo, ciemnotę, pijaństwo i niesprawiedliwość społeczną. Do wielkich patriotów popierających postęp w kraju należeli, m.in.:

6 Hugo Kołłątaj Stanisław Staszic

7 Królem Polski był wtedy Stanisław August Poniatowski

8 Popierała go caryca Katarzyna II (władczyni Rosji), ale on nie był jej posłuszny, bo jako człowiek wykształcony dążył do tego, aby Polska była krajem postępu.

9 W 1788 roku król zwołał do Warszawy sejm, który obradował z przerwami 4 lata. Przez ten czas posłowie i senatorowie spierali się, dyskutowali nad tym, jakie przeprowadzić reformy. 3 maja 1791 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, uchwalono konstytucję, czyli ustawę zasadniczą określającą prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Sejm ten przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Czteroletniego lub Sejmu Wielkiego

10 Warszawiacy zgromadzeni na Placu Zamkowym na wieść o uchwaleniu konstytucji wznosili okrzyki:

11 Rękopis Konstytucji 3 Maja

12 Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja:
Ustanowienie katolicyzmu religią panującą Zniesienie liberum veto Zniesienie wolnej elekcji i przywrócenie dziedziczności władzy królewskiej Zlikwidowanie podziału Rzeczpospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, a dla całego państwa wprowadzenie wspólnego rządu, skarbu i wojska Przejście chłopów pod opiekę rządu Zwiększenie liczebności wojska do 100 tysięcy

13 Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r
Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r., dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja ogłoszono świętem narodowym, które obchodzimy po dzień dzisiejszy opracowała: Lucyna Majczyk


Pobierz ppt "W moim oknie pole i topole i ja wiem, że to właśnie –Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google