Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia programu SOCRATES-Erasmus 2000-2006. Jak je wykorzystać w realizacji kolejnej fazy programu Erasmus (2007-2013)? Beata Skibińska Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia programu SOCRATES-Erasmus 2000-2006. Jak je wykorzystać w realizacji kolejnej fazy programu Erasmus (2007-2013)? Beata Skibińska Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia programu SOCRATES-Erasmus 2000-2006. Jak je wykorzystać w realizacji kolejnej fazy programu Erasmus (2007-2013)? Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Erasmus (jako program sektorowy LLP) Erasmus Mundus Tempus Zespół Promotorów/Ekspertów Bolońskich (wsparcie organizacyjno- administracyjne działalności Zespołu)

3 Program Erasmus w Polsce w latach 1998/99 – 2006/07 W latach 1998/99-2006/07 Polska otrzymała około 91 mln euro na działania zdecentralizowane

4 Budżet programu Erasmus w Polsce w latach 1998/99 – 2006/07

5 Program Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013: COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

6 Erasmus w latach 2007-2013 Poprawa jakości i zwiększenie: tak aby do roku 2012 w wymianie Erasmusa udział wzięło co najmniej 3 milionów studentów liczby studentów i nauczycieli akademickich uczestniczących w mobilności na terenie Europy, zakresu współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie, zakresu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami

7 Karta Uczelni Erasmusa Podstawowe Zasady programu Erasmus Policy Statement Przepustka do realizacji działań Erasmusa Aktualnie ok. 2.500 szkół wyższych w Europie posiada EUC

8 Karta Uczelni Erasmusa -Uczelnia zapewnia wysoką jakość organizacji wymiany studentów i pracowników; -Uczelnia zapewnia aktualny, łatwo dostępny i przejrzysty opis programów studiów (Katalog Przedmiotów ECTS); -Uczelnia zapewnia stosowanie systemu akumulacji punktów (ECTS lub podobny), który ułatwia stosowanie procedur związanych z zaliczeniem okresu studiów;

9 Działania programu Erasmus Zdecentralizowane (dokumentacja składana do Narodowej Agencji) Projekty scentralizowane (dokumentacja składana do Komisji Europejskiej) Wyjazdy studentów (studia i praktyki) Programy nauczania (priorytet: joint programmes) Wyjazdy pracowników (nauczycieli akademickich i innych) Współpraca uczelnia - przemysł Organizacja wymianyModernizacja uczelni Kursy Intensywne (Intensive Programmes) Wirtualne kampusy Sieci Tematyczne Erasmusa Więcej informacji: www.frse.org.pl

10 Wyjazdy i przyjazdy studentów

11 Przyjazdy studentów do uczelni polskich w latach 2004/2005 i 2005/2006

12 Wyjazdy i przyjazdy studentów Rok akademickiWyjazdyPrzyjazdyRóżnica 2002/20035 4191 054-4 365 2003/20046 2781 459-4 819 2004/20058 3902 332-6 058 2005/20069 9742 655-7 319 Ogółem 1998-200632 3386 898-25 440 Różnica między liczbą wyjazdów a liczbą przyjazdów studentów

13 Wyjazdy i przyjazdy studentów Wzrost liczby przyjazdów Kraj 2004/052005/06Wzrost o BułgariaBG132613 CzechyCZ4911263 FrancjaFR37840325 HiszpaniaES24632074 IrlandiaIE682 LitwaLT426725 ŁotwaLV020 PortugaliaPT19429298 RumuniaRO031 SłowacjaSK315120 TurcjaTR72199127 WęgryHU172811

14 Wyjazdy i przyjazdy studentów Spadek liczby przyjazdów Kraj 2004/052005/06Spadek o BelgiaBE1048024 FinlandiaFI755718 HolandiaNL62593 NiemcyDE56650957 NorwegiaNO19109 SzwecjaSE41329 Wielka Brytania UK563818 WłochyIT21218626

15 Porównanie skali przyjazdów w ramach Programu Erasmus do wybranych krajów

16 Wnioski końcowe z ubiegłorocznej prezentacji - słabości polskiego szkolnictwa wyższego Oferta w językach obcych (w szczególności w języku angielskim) Promocja kraju Skoordynowana promocja polskiego szkolnictwa wyższego Współpraca z innymi krajami europejskimi

17 Doświadczenia. Jak je wykorzystać? Dbać o dostępność i jakość informacji. Rozsądnie dbać o stypendystę. Dbać o wykonalność podpisywanych umów dwustronnych. Szanować dobrych partnerów, znać swoją wartość.

18 Ocena pobytu i studiów w Polsce przez zagranicznych stypendystów Erasmusa Wyniki badania ESN z roku 2005 Aspekty oceniane pozytywnie Studenci oceniali najwyżej: atmosferę miasta i kraju (pierwsze miejsce); kontakt z kulturą naszego kraju; życie studenckie; Studenci są bardziej zadowoleni z pobytu w naszym kraju niż ze studiowania. Studenci nastawieni akademicko są bardziej zadowoleni ze studiowania niż studenci nastawieni pozaakademicko. Na zadowolenie z praktycznego wymiaru pobytu na stypendium duży wpływ ma aktywność organizacji studenckich, w tym głównie ESN.

19 Ocena pobytu i studiów w Polsce przez zagranicznych stypendystów Erasmusa Wyniki badania ESN z roku 2005 Aspekty oceniane negatywnie Najniżej oceniano poziom poinformowania o Polsce i studiach w naszym kraju. Polska jest postrzegana jako kraj słabo znany. Studenci uważają, że są niedoinformowani na temat warunków studiowania i pobytu w Polsce (zarówno przez uczelnię macierzystą jak i przyjmującą). Studenci są bardziej zadowoleni z samego pobytu niż ze studiowania w naszym kraju.


Pobierz ppt "Doświadczenia programu SOCRATES-Erasmus 2000-2006. Jak je wykorzystać w realizacji kolejnej fazy programu Erasmus (2007-2013)? Beata Skibińska Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google