Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Animacja grup zadaniowych Agnieszka Leśny. Odpowiedź na pytanie czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz w jaki sposób udało nam się je osiągnąć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Animacja grup zadaniowych Agnieszka Leśny. Odpowiedź na pytanie czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz w jaki sposób udało nam się je osiągnąć?"— Zapis prezentacji:

1 Animacja grup zadaniowych Agnieszka Leśny

2 Odpowiedź na pytanie czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz w jaki sposób udało nam się je osiągnąć? Ewaluacja jest badaniem oceniającym realizację projektu. Sformułowanie wniosków i rekomendacji jest jednym z kluczowych zadań ewaluacji. Badacz (ewaluator) ma za zadanie wyrażenie opinii o przedmiocie badania oraz wskazanie pożądanych posunięć, korzystnych w tym działaniu.

3 Ewaluacja pytanie czy podobało Ci się na zajęciach -> takie podejście jest dużym uproszczeniem!

4 Istnieje wiele sposobów planowania i przeprowadzania ewaluacji. Np. zegar ewaluacji, diagram ewaluacji, metoda liniowa. Jeżeli grantodawca/wnioskodawca nie narzuca nam sposobu ewaluacji, wybierzmy taki jaki jest dla nas czytelny np..

5 1. Przedmiot ewaluacji (co ewaluujesz, co chcesz zbadać?) 2. Cel ewaluacji (po co ewaluujesz, czego chcesz się dowiedzieć?) 3. Pytania kluczowe ewaluacji (szczegółowe zagadnienia, o których chcesz otrzymać informację) 4. Ustalenie wskaźników do badanych zagadnień (szczegółowe zasady, które pozwolą na jednoznaczną odpowiedź na pytania kluczowe) 5. Metody ewaluacji (jakich narzędzi użyjesz podczas przeprowadzania ewaluacji) 6. Harmonogram ewaluacji (kiedy dokonano ewaluacji, terminy kolejnych działań w ramach ewaluacji) 7. Wykonawcy ewaluacji (kto przeprowadził ewaluację?) 8. Wyniki ewaluacji (wybór formy prezentacji wyników, raportu ewaluacyjnego) 9. Wnioski z ewaluacji (wskazanie mocnych i słabych stron badanego zagadnienie, propozycje działań naprawczych)

6 Aby dobrze wykonać ewaluacje, trzeba mieć dobrze określone cele i rezultaty Ewaluacja powinna przynosić jednoznaczną odpowiedź czy rezultat został osiągnięty (w praktyce jest to bardzo trudne) Przy stosowaniu ewaluacji należy uwzględnić wiedzę z psychologii i socjologii! (liczba pytań na jakie człowiek jest stanie odpowiedzieć, wiek odbiorcy) Np. Czy odbyłam dobrą podróż samochodem? Wskaźniki: czas, zużycie benzyny, czy jestem zmęczona, czy podróż była bezpieczna (= co uważamy za dobrą podróż, rozłożone na czynniki pierwsze)

7 Ewaluacja kursu pierwszej pomocy: Ewaluacja dotyczy opinii uczestników o jakości przeprowadzanych zajęć, formie sprawdzenia wiedzy (egzaminu), przygotowaniu słuchaczy do uczestnictwa w kursie (zasadność wstępnej kwalifikacji), poziomu satysfakcji.

8 Przyjęte wskaźniki użyteczności i satysfakcji z zajęć: - zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach, poczucie docenienia, adekwatności materiału do potrzeb kursanta - nabycie nowej wiedzy i/lub umiejętności - perspektywa zastosowania nabytej wiedzy i/lub umiejętności - powiązanie przedmiotu zajęć z innymi przeprowadzonymi na kursie - subiektywna ocena opanowania / zrozumienia materiału - polecenie lub odradzenie uczestnictwa w takich zajęciach -przygotowanie do egzaminu Przyjęte wskaźniki jakości zajęć: - kompetencje prowadzącego - tempo zajęć - użycie pomocy dydaktycznych - atmosfera panująca na zajęciach - zrozumienie treści

9 Diagram kursu Pytania otwarte na ścianach Diagramy na ścianach Światła Wskaźniki graficzne Jak oceniasz tempo prowadzenia zajęć? (narysuj strzałkę prędkościomierza na odpowiednim poziomie)

10 W jakim stopniu kurs przygotował Cię do egzaminu końcowego? (zakreskuj odpowiedni obszar) Tabelki

11 Dokończ zdanie… Miłym zaskoczeniem było dla mnie: Jeszcze nigdy wcześniej: Ciężko mi było, gdy: Zabrakło mi: Sposób prowadzenia zajęć: Marzę, aby: Walizka/kosz

12 Więcej metod np. w publikacji FRSE (link na stronie przedmiotu: www.alesny.pl)

13 Dobierz wskaźniki do podanych celów


Pobierz ppt "Animacja grup zadaniowych Agnieszka Leśny. Odpowiedź na pytanie czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz w jaki sposób udało nam się je osiągnąć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google