Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznawanie metody projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznawanie metody projektu"— Zapis prezentacji:

1 Poznawanie metody projektu
edukacyjnego Moduł opracowały Krystyna Haładaj i Barbara Gmur na podstawie materiałów: przygotowanych przez CEO zawartych w poradniku Rady Pedagogiczne i Poradnik Nauczyciela

2 Korzyści ze szkolenia metodą projektów
Dyrektor; Wspólne przećwiczenie wszystkich etapów projektu ułatwi wdrożenie tej metody w szkole; Dyrektor będzie prawdziwym ekspertem w dziedzinie projektów we własnej szkole - również ze względów organizacyjnych. Nauczyciele; Zyskają umiejętności inicjowania, tworzenia planów, realizowania, oceniania i precyzowania rezultatów projektów; Poznają wiele przykładów, co zapewne ułatwi im kreowanie nowych pomysłów. Uczniowie; Szkoła pracująca metoda projektów aktywizuje i poszerza zainteresowania uczniów, pomaga im rozwijać umiejętności samodzielnego uczenia się i pracy zespołowej. Nauka staje się pasjonującą przygodą.

3 Cele warsztatu Umiejętność planowania metody projektu
Rozpoznawanie etapów składających się na metodę projektu Budowanie zespołu i wyznaczanie ról Rozpoznawanie wartości pracy zespołowej Rozpoznawanie metody projektu jako sposobu zdobywania ważnych umiejętności życiowych

4 metoda nauczania nazywana metodą projektów ( lub krótko projektem)
Znaczenie słowa PROJEKT: Sposób realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych metoda nauczania nazywana metodą projektów ( lub krótko projektem) Istota projektu polega na tym, iż uczniowie realizują określone, “duże” przedsięwzięcie (znacznie obszerniejsze niż tradycyjne zadanie domowe, w dłuższym lub krótszym czasie) w praktycznym działaniu w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

5 Przy czym bardzo ważne jest aby:
Projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrujący wiedzę przekazywaną w ramach różnych przedmiotów nauczania, dziedzin nauki. Większość decyzji związanych z realizacją projektu uczniowie powinni podejmować samodzielnie. Powoduje to, że uczniowie są bardziej niż w wielu innych sytuacjach szkolnych odpowiedzialni za skutki decyzji i ich wpływ na realizowane zadanie. Często oznacza to zwiększenie zaangażowania uczniów w pracę i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej

6 Przedsięwzięcie – projekt charakteryzuje się tym, że:
Jest praktycznym sposobem kształcenia wiedzy i umiejętności Jest unikatowy, twórczy, innowacyjny, jest przygodą, wiąże się z pewną dozą ryzyka, niepewności Jest dokładnie zaplanowany, Jego realizatorzy, czyli uczniowie, pracują w znacznym stopniu samodzielnie (tzn. niezależnie od nauczyciela) i na własną odpowiedzialność - ale pod kierunkiem, opieką i przy pomocy wielu innych uczestników Rezultaty pracy prezentowane są publicznie

7

8 Praca metodą projektów od nauczyciela wymaga
zaangażowania, wcześniejszego przygotowania zadań, organizacji pracy zespołów zadaniowych, czuwania nad ich pracą i udzielania pomocy przy opracowywaniu projektu i jego prezentacji. Uwalnia jednak nauczyciela od wielu codziennych nużących obowiązków i zarówno uczniom, jak i nauczycielowi daje dużą satysfakcję.

9

10 ZAINICJOWANIE PROJEKTU
Z inicjatywą projektu może wystąpić szef zespołu nauczycielskiego, poszczególni nauczyciele, dyrektor szkoły, uczniowie, inni pomysłodawcy Wybór zagadnień Rozważenie propozycji tematu Powołanie zespołu nauczycielskiego

11 Wspólne planowanie projektu
Ustalanie celów projektu Wybór treści Oszacowanie zasobów Ustalanie zasad prezentacji Opracowanie wspólnego systemu oceniania (wspólne kryteria) Opracowanie instrukcji dla uczniów Ustalenie harmonogramu

12 Instrukcja do projektu określa:
Rodzaj projektu Temat projektu Cele projektu Źródła projektu Zadania, które prowadzą do realizacji projektu Sposoby realizacji zadań Harmonogram projektu Konsultacje Zasady i kryteria oceny realizacji zadań, prezentacji.

13 Realizacja projektu Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu; Realizacja zajęć z poszczególnych przedmiotów Samodzielna praca uczniów; konsultacje u poszczególnych nauczycieli Okresowe spotkania zespołu realizującego projekt: Ocena przebiegu projektu (w oparciu o monitorowanie jego przebiegu, opinie uczniów itp.); korygowanie ewentualnych błędów Podjęcie ustaleń w sprawach, których nie przewidziano na etapie planowania Wzajemne wspieranie się członków zespołu

14

15

16 Zamknięcie projektu formalne:
Prezentacja projektu przez uczniów – raport, sprawozdanie, konkretne wytwory, prezentacje efektów na forum, podziękowania, Podsumowanie doświadczeń związanych z realizacją projektu przez ze­spół: Omówienie sukcesów i trudności związanych z realizacją projektu Zebranie wniosków przydatnych dla realizacji kolejnych projektów Zaprezentowanie doświadczeń innym nauczycielom np. podczas rady szko­leniowej, zajęć dla nauczycieli z sąsiednich szkół, opublikowanego opisu Zamknięcie projektu formalne: sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu opracowanie bilansu lub raportu finansowego zamknięcie rachunków bankowych napisanie podziękowań do sponsorów i uczestników zamknięcie dokumentacji projektu i zabezpieczenie jej zgodnie z ustaleniami


Pobierz ppt "Poznawanie metody projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google