Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje elektrowni * Aleksandra Garbuś Klasa II TE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje elektrowni * Aleksandra Garbuś Klasa II TE."— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje elektrowni * Aleksandra Garbuś Klasa II TE.

2 Wyróżniamy następujące typy elektrowni:
1. Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia 2. Podział ze względu na źródło energii pierwotnej: elektrownia cieplna elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia geotermalna 3. Rodzaje ograniczeń w stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii. 4. Złoża wód geotermalnych

3 Elektrownia kondensacyjna
Elektrownia kondensacyjna to elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe. Turbina parowa kondensacyjna jest turbiną parową stosowaną przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach kondensacyjnych. Para opuszczająca turbinę pod bardzo niskim ciśnieniem (tzw. próżnia w skraplaczu) kierowana jest do skraplacza (kondensatora), w którym ulega skropleniu. Ciepło oddane przez parę w procesie kondensacji tracone jest do otoczenia, bo skraplacz jest chłodzony wodą z rzeki, jeziora, morza lub cyrkulującą w obiegu zamkniętym (zobacz: chłodnia kominowa).

4 Elektrociepłownia Elektrociepłownia jest to zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu. Elektrociepłownie to najczęściej konwencjonalne siłownie cieplne z turbinami upustowo-kondensacyjnymi i upustowo-przeciwprężnymi. Turbiny obu typów wyposażone są w upusty ciepłownicze, z których para przegrzana zasila wymienniki ciepłownicze przekazując tam ciepło wodzie sieciowej doprowadzanej do instalacji komunalnej centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

5 Elektrownia cieplna Elektrownia cieplna (konwencjonalna) to przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną wykorzystując do tego celu ciepło . Energia chemiczna paliwa zamieniana jest w kotle parowym na ciepło służące do odparowania wody i przegrzania pary wodnej , która następnie napędza turbinę połączoną wałem z generatorem.

6 Elektrownia jądrowa Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop U-235), w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

7 Elektrownia wodna Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne to te o mocy poniżej 5 MW (megawatów 1W=1J/1s). Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW).

8 Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m².

9 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

10 Elektrownia szczytowo-pompowa
Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. W elektrowni szczytowo pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w nocy), a następnie, w godzinach szczytu, następuje odwrócenie procesu.

11 Elektrownia geotermalna
Elektrownia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Energię geotermalną na szeroką skalę wykorzystuje się w Islandii, a w Polsce m.in. na obszarze Podhala.

12 Wady i zalety wybranych elektrowni !

13 Elektrownia cieplna ZALETY WADY
w razie awarii bardzo dotkliwie skaza środowisko doskonały cel ataków terrorystycznych konieczność pozyskiwania wody niezbędnej do chłodzenia co niesie za sobą straty na skutek parowania. posiada nowoczesne technologie, • tańszy prąd, • w czasie wytwarzania energii nie ma hałasu, podstawową zaletą elektrowni cieplnych pracujących w Polsce jest wykorzystywanie paliwa produkowanego (wydobywanego) w kraju, a więc węgiel kamienny, brunatny.

14 Elektrownia jądrowa WADY ZALETY
Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii. Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa. Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność. ZALETY Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe. Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.

15 Elektrownia wodna ZALETY Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi. WADY Zależność od opadów deszczu. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne.

16 Elektrownia słoneczna
WADY brak pobierania energii w nocy stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji instalacja ogniw zajmuje duże obszary duże koszty produkcji i budowy duży nakład finansowy niezbyt duża moc ZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.

17 Elektrownia wiatrowa WADY ZALETY Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa.. Hałas turbin. Zależność od wiatru. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych. ZALETY nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja

18 Elektrownia geotermalna
ZALETY WADY Dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach Przy eksploatacji mogą wydobywać się gazy czy substancje szkodliwe lokalna dostępność (uniezależniająca odbiorców od czynników zewnętrznych np. politycznych) energia geotermalna jest przyjazna środowisku naturalnemu cena jednostki energii otrzymanej z ciepłowni geotermalnej jest stała w dłuższym okresie czasu zasoby energii geotermalnej są, w przeciwieństwie do energii wiatru czy energii Słońca dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych Elektrownia geotermalna Krafla

19 Rodzaje ograniczeń w stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii:
technologiczne – ze względu na postać ich występowania i możliwości praktycznego wykorzystania, ekonomiczne – związane z dużymi kosztami ich stosowania, polityczne lub prawne – związane z możliwościami dywersji w przypadku elektrowni jądrowych, społeczne – społeczna akceptacja to najważniejszy problem energetyki jądrowej. Wiążą się z nim dodatkowe koszty i przedłużająca się budowa elektrowni, co tym samym jeszcze bardziej je zwiększa.

20 Złoża wód geotermalnych
Złoże wód geotermalnych dzieli się: 1.w zależności od temperatury: zimne – do 200C, ciepłe- niskotemperaturowe - 200C -200 C, gorące – średniotemperaturowe - 350C - 800C, bardzo gorące – wysokotemperaturowe - 800C – 1000C przegrzane – ponad 1000C. 2. w zależności od ciśnień, kształtów zbiornika i morfologii powierzchni: artezyjskie, z których woda poprzez otwór wiertniczy samoczynnie wypływa na powierzchnię lub ponad powierzchnię terenu, sub-artezyjskie, z których woda przez otwór wiertniczy podnosi się na duże wysokości, ale nie osiąga powierzchni terenu, grawitacyjne, z których wodę można tylko pompować z głębokości zbliżonych do głębokości złoża.

21 Bibliografia „ Elektrownie” pod red.
Pawlik Maciej, Strzelczyk Franciszek ,WNT 2009r.


Pobierz ppt "Rodzaje elektrowni * Aleksandra Garbuś Klasa II TE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google