Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownia Konrad Kurpiel II Ti.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownia Konrad Kurpiel II Ti."— Zapis prezentacji:

1 Elektrownia Konrad Kurpiel II Ti

2 Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

3 Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego:
elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia

4 Elektrownia kondensacyjna
Elektrownia kondensacyjna to taka elektrownia, której obieg zakłada skroplenie pary wodnej w skraplaczu W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe.

5 Elektrociepłownia Elektrociepłownia jest to zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu.

6 Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:
elektrownia cieplna elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia maretermiczna elektrownia maremotoryczna elektrownia geotermiczna

7 Elektrownia cieplna elektrownia cieplna, elektrownia cieplna klasyczna, elektrownia, w której energię (przenoszoną w postaci ciepła), wytworzoną gł. w kotłach parowych z chem. energii paliw, przetwarza się w turbinach parowych lub gazowych na energię mech., a następnie w generatorach na energię elektr.; sprawność do 60%; e.c. produkują ponad 60% świat. energii elektr.; największa w Polsce w Bełchatowie (na węgiel brunatny), moc 4300 MW, na świecie — Berezowska w Rosji, moc 6400 MW.

8 Wady i zalety energii konwencjonalnej
Rozwój gospodarczy i poziom cywilizacyjny społeczeństwa każdego kraju jest wspomagany i uwarunkowany stanem gospodarki energetycznej i jej możliwościami zaspokajania potrzeb energetycznych. Z powyższego faktu wynika oczywisty wniosek, że energetyka, mimo że stanowi złożony technologicznie i strukturalnie system infrastrukturowy gospodarki krajowej, nie działa sama dla siebie, lecz jedynie służy społeczeństwu i jego gospodarce. Celem końcowym działania energetyki jest pokrycie potrzeb energetycznych na ciepło, prace i światło. Dzisiaj energetyka zapewnia też energię dla potrzeb funkcjonowania systemów przekazywania i przetwarzania informacji. Największe zużycie energii występuje w sektorach: -przemyśle wytwórczym, -mieszkalnictwie, -transporcie, -rolnictwie.

9 Elektrownia jądrowa Elektrownia jądrowa - wielki obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna) wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, której ciepło, do uzyskiwania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

10 Wady Zalety W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym; Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii; Umiejętnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego; Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną „powłokę” środowiska Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci

11 Elektrownia wodna Energetyka wodna- zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mech. i elektr. Przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów siłowniach wodnych (np. młynek) oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń.

12 Elektrownie słoneczne
Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

13 ZALETY WADY nieograniczone zasoby energii, wszechobecność jej dostępu, najmniejszy ujemny wpływ na środowisko i brak emisji szkodliwych substancji, możliwość bezpośredniej konwersji na inne formy energii, łatwy montaż kolektorów Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur). Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary. Trudność korzystania z tego źródła energii wynika m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego. Do wad należy również mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2,


Pobierz ppt "Elektrownia Konrad Kurpiel II Ti."

Podobne prezentacje


Reklamy Google