Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

2 Głównym zadaniem Policji powiatu mieleckiego było w 2009 roku zmniejszenie liczby przestępstw, zmniejszenie liczby przestępstw, zmniejszenie liczny ofiar przestępczości, zmniejszenie liczny ofiar przestępczości, zmniejszenie strat spowodowanych przestępczością, zmniejszenie strat spowodowanych przestępczością,

3 STATYSTYKA

4 Przest ę pstwa stwierdzone ogółem

5 Wykrywalno ść ogólna przest ę pstw w 2009 r.

6 Dynamika przest ę pczo ś ci w pow. mieleckim ogółem oraz jej kategorie w 2009 r.

7 Struktura przest ę pczo ś ci ogółem w 2009 r. Przestępstwa kryminalne Przestępstwa drogowe Przestępstwa gospodarcze

8 Przest ę pstwa kryminalne 14031310119811291319

9 Struktura przest ę pczo ś ci kryminalnej w 2009 r.

10 Przest ę pstwa przeciwko mieniu

11 Przest ę pstwa przeciwko ż yciu i zdrowiu

12 Przest ę pstwa narkotykowe

13 Kradzie ż z włamaniem

14 Miejsca występowania Ul. Warneńczyka- 6 Ul. Warneńczyka- 6 Ul. Kilińskiego- 4 Ul. Kilińskiego- 4 Ul. Sienkiewicza- 3 Ul. Sienkiewicza- 3 Al. Niepodległości- 3 Al. Niepodległości- 3 Ul. Drzewieckiego- 3 Ul. Drzewieckiego- 3 Ul. Jagiellończyka- 3 Ul. Jagiellończyka- 3 Ul. Wyszyńskiego- 3 Ul. Wyszyńskiego- 3 Ul. Przemysłowa- 3 Ul. Przemysłowa- 3 Ul. P. Skargi- 3 Ul. P. Skargi- 3 Ul. Botaniczna- 3 Ul. Botaniczna- 3

15 Udział w bójce lub pobiciu

16 Miejsca występowania Ul. Warneńczyka- 2 Ul. Warneńczyka- 2 Ul. Kochanowskiego- 2 Ul. Kochanowskiego- 2 Ul. Mickiewicza- 2 Ul. Mickiewicza- 2 Ul. Rzeczna- 2 Ul. Rzeczna- 2 Ul. Kusocińskiego- 2 Ul. Kusocińskiego- 2 Ul. Dąbrowskiego- 2 Ul. Dąbrowskiego- 2 Ul. P. Skargi- 2 Ul. P. Skargi- 2

17 Rozboje Miejsca występowania Ul. Wolności Ul. Wolności Ul. Legionów Ul. Legionów Ul. Żeromskiego Ul. Żeromskiego Ul. Obrońców Pokoju Ul. Obrońców Pokoju Ul. Łukasiewicza Ul. Łukasiewicza Ul. Pułaskiego Ul. Pułaskiego Ul. Kopernika Ul. Kopernika

18 Liczba podejrzanych oraz aresztowanych

19 LICZBA NIELETNICH I LICZBA CZYNÓW KARALNYCH POPEŁNIONYCH PRZEZ NIELETNICH

20 RZEST Ę PSTWA GOSPODARCZE

21 BEZPIECZE Ń STWO W RUCHU DROGOWYM

22 WYPADKI I OFIARY Ś MiERTELNE W RUCHU DROGOWYM W POWIECIE MIELECKIM

23 ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W 2009 R. Spadek 11,2 % Spadek 25 % Wzrost 2,1 % Wzrost 11,2 %

24 OFIARY WYPADKÓW

25 SPRAWCY WYPADKÓW

26 SPRAWCY KOLIZJI

27 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU NIETRZE Ź WO Ś CI W Ś RÓD KIRUJ Ą CYCH POJAZDAMI

28 Słu ż ba prewencji

29 REPRESJONOWANIE WYKROCZE Ń

30 Procedura interwencji Policji tzw. Niebieska Karta

31 OFIARY PRZEMOCY

32 SPRAWCY PRZEMOCY

33 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH W trakcie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych w 2009 roku policjanci naszej jednostki zabezpieczyli łącznie 56 imprezy o charakterze masowym w tym 5 imprez rozrywkowych o charakterze masowym, 51 imprez masowych o charakterze sportowym. W przedsięwzięciach tych brało udział łącznie 1022 funkcjonariuszy, w tym 605 policjantów KPP Mielec W związku z realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych sportowych i rozrywkowych poniesiono następujące koszty: zabezpieczenie imprez masowych sportowych – 74 157,79 zł. zabezpieczenie meczy piłki nożnej – 64 535,56 zł. zabezpieczenie imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 13 655,16 zł.

34 Logistyka

35 Struktura zatrudnienia w KPP Mielec Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu na dzień 01.01.2009 r. przedstawiał się następująco: etatów policyjnych 215, korpus służby cywilnej 14, pracownicy policji 13,8 Z uwagi na konieczność oddania z dniem 15.08.2009 r. części etatów policyjnych stan etatowy KPP w Mielcu na dzień 15.08.2009 przedstawiał się następująco: etatów policyjnych 207, korpus służby cywilnej 14, pracownicy policji 13,8 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. to: 201 policjantów, 14 pracowników służby cywilnej, 18 pracowników policji, w przeliczeniu na etaty 12,8 Średnioroczna ilość wakatów w 2009 r. w odniesieniu do etatów policyjnych wyniosła 6,5 etatu. W trakcie 2009 roku ze służby w Policji odeszło 11 osób, przyjęto 5 osób, 8 osób zostało przeniesionych do innych jednostek, a z innych jednostek do KPP w Mielcu przeniosło się 2 osoby.

36 Transport W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu użytkowanych jest ogółem 39 środków transportowych w tym: samochodów: 36 motocykli: 3 - KPP 29 samochodów i motocykli, - PP i Rewiry dzielnicowych na terenach gmin 10 samochodów i motocykli. samochodów i motocykli.

37 Transport wiek ś rodków transportu

38 Wsparcie dla KPP w Mielcu ze strony samorz ą dów W 2009 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała ze strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 110.000 zł. W 2009 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała ze strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 110.000 zł. 1. Starostwo Powiatowe w Mielcu: sfinansowanie remontu pomieszczeń dla dzielnicowych w budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu, kwota ok. 62.000 zł, sfinansowanie remontu pomieszczeń dla dzielnicowych w budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu, kwota ok. 62.000 zł, zakup detektora metali, kwota 2600 zł, zakup detektora metali, kwota 2600 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, 2. Urząd Miasta w Mielcu: Zakup urządzeń do pomiaru stanu trzeźwości, Zakup urządzeń do pomiaru stanu trzeźwości, dofinansowanie do zakupu radarów dla służby RD, kwota 16 900 zł, dofinansowanie do zakupu radarów dla służby RD, kwota 16 900 zł, nagrody pieniężne dla policjantów za zwalczanie narkomanii, kwota 3000 zł. nagrody pieniężne dla policjantów za zwalczanie narkomanii, kwota 3000 zł. 3. Urząd Miasta i Gminy Radomyśl Wielki: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, zakup pomocy biurowych, kwota 1000 zł. zakup pomocy biurowych, kwota 1000 zł. 4. Urząd Gminy w Borowej: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł

39 5. Urząd Gminy w Czerminie: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 2000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 2000 zł, zakup pomocy biurowych, kwota 1000 zł. zakup pomocy biurowych, kwota 1000 zł. sfinansowanie remontu pomieszczeń dla dzielnicowych kwota ponad 30.000 zł, sfinansowanie remontu pomieszczeń dla dzielnicowych kwota ponad 30.000 zł, 6. Urząd Gminy w Gawłuszowicach: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 2000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 2000 zł, 7. Urząd Gminy w Mielcu: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, 8. Urząd Gminy w Padwii Narodowej: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 7000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 7000 zł, 9. Urząd Gminy w Przecławiu: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 10 000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 10 000 zł, 10. Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 4000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 4000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 6000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 6000 zł, 11. Urząd Gminy w Wadowicach Górnych: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł, dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł, 5. Urząd Gminy w Czerminie: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 2000 zł, zakup pomocy biurowych, kwota 1000 zł. sfinansowanie remontu pomieszczeń dla dzielnicowych kwota ponad 30.000 zł, 6. Urząd Gminy w Gawłuszowicach: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 2000 zł, 7. Urząd Gminy w Mielcu: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 5000 zł, 8. Urząd Gminy w Padwii Narodowej: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 7000 zł, 9. Urząd Gminy w Przecławiu: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 10 000 zł, 10. Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 4000 zł, dofinansowanie do zakupu radarów, kwota 6000 zł, 11. Urząd Gminy w Wadowicach Górnych: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota 3000 zł,

40 Problematyka skargowa W 2009 roku do KPP w Mielcu wpłynęło 21 skarg, 17 postępowań skargowych zakończono, nie potwierdzając zasadności skarg, 3 skargi zostały potwierdzone, jedno postępowanie w prowadzeniu. Potwierdzone skargo dotyczyły, użycia środków przymusu bezpośredniego, opieszałego wykonywania czynności, niekulturalnego stosunku do obywatela.

41 Kategorie skarg

42 KIERUNKI DZIAŁA Ń POLICJI POWIATU MIELECKIEGO W 2010 r. Poprawa rozpoznania osobowego, a w szczególności rozpoznanie wśród nieletnich, tym samym poprawa wyników w zakresie przestępczości nieletnich. Poprawa rozpoznania osobowego prowadzonego przez dzielnicowych, głównie na terenach wiejskich, Poprawa wskaźników zatrzymań przestępców na gorącym uczynku. Podejmowanie działań głównie z zakresu prewencji kryminalnej zmierzające do graniczenia napadów z bronią na placówki banków i handlowe. Zmiana zadaniowania, rozliczania i dyslokacji służb prewencyjnych w oparciu o analizę rzeczywistych, często zmieniających się zagrożeń, a nie w oparciu o zagrożenia tzw. zwyczajowe.

43 Najwa ż niejsze kierunki pracy podkarpackiej Policji na rok 2010 Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego. Poprawa wyników w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich. Poprawa wskaźników zatrzymań przestępców na gorącym uczynku. Korekta struktur etatowych podkarpackiej Policji. Ograniczenie napadów z bronią na placówki banków i handlowe. Dalsza poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

44 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google