Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji
w Mońkach Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2010 r. Mońki, 10 styczeń 2011r.

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI
POWIAT MONIECKI Położenie: w centralnej części woj. podlaskiego, u zbiegu rzek Biebrzy i Narwi, graniczy z powiatami: łomżyńskim, białostockim, augustowskim, grajewskim, sokólskim i zambrowskim Obszar: 1385 km kw., tj. ok.7% powierzchni woj. podlaskiego Podział administracyjny: 3 miasta i 7 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 4 gminy wiejskie) Ludność: ok. 45 tysięcy, tj. ok. 4% mieszkańców Podlasia KOMENDA POWIATOWA POLICJI Struktura: Zatrudnienie: 2 wydziały policjantów 1 referat pracowników Policji 3 posterunki Policji 12 zespołów 1 stanowisko samodzielne

3 w zakresie zwalczania przestępczości
Efekty działań w zakresie zwalczania przestępczości

4 Zagrożenie przestępczością
ogółem

5 Przestępczość kryminalna
ogółem

6 Przestępczość kryminalna
p-ko życiu i zdrowiu

7 Przestępczość kryminalna
uszczerbek na zdrowiu

8 Przestępczość kryminalna
bójka lub pobicie

9 Przestępczość kryminalna
p-ko mieniu

10 Przestępczość kryminalna kradzież cudzej rzeczy

11 Przestępczość kryminalna
kradzież z włamaniem

12 Przestępczość kryminalna o charakterze rozbójniczym

13 Przestępczość kryminalna
uszkodzenie rzeczy

14 Przestępczość narkotykowa

15 Przestępczość gospodarcza

16 Przestępczość korupcyjna

17 Przestępczość nieletnich

18 osoby zatrzymane na gorącym uczynku przestępstwa
Wybrane efekty pracy osoby zatrzymane na gorącym uczynku przestępstwa

19 zatrzymane/ujawnione osoby poszukiwane
Wybrane efekty pracy zatrzymane/ujawnione osoby poszukiwane

20 Działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli

21 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
kolizje

22 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
wypadki

23 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osoby ranne w wyniku zdarzeń drogowych

24 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ofiary śmiertelne zdarzeń drogowych

25 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
osoby pod wpływem alkoholu, które kierowały pojazdami

26 Interwencje policyjne

27 Wykroczenia mandaty karne

28 Wykroczenia wnioski o ukaranie

29 Działalność interwencyjno-diagnostyczna przemoc w rodzinie
Interwencje w ramach procedury NK – 170 Wdrożono nowych procedur – 131 Rodziny objęte procedurą – 272 Przesłano informacje: - M/GKRPA – 95 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 85 - inne instytucje – 45 Udział w posiedzeniach LZI – 7 Wszczęto postępowań przygotowawczych: - art.207 kk – 23 - art. 199, 200, 201, 202 kk – 1

30 Działalność interwencyjno-diagnostyczna nieletni
Ujawniono nieletnich zagrożonych demoralizacją – 86 w tym znajdujących się pod wpływem alkoholu – 43 Ujawniono nieletnich pozbawionych właściwej opieki Przesłano informacje: - sądy – 56 - szkoły – 4 - rodzice – 37 Przeprowadzono rozmowy: - profilaktyczno-wychowawcze z nieletnimi – 168 - profilaktyczno-ostrzegawcze z rodzicami – 133

31 Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty
Bezpieczne pierwszaki

32 Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty
Bezpieczne wakacje/ferie Konkurs BĄDŹMY BEZPIECZNI

33 Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty
Bezpieczna droga do szkoły/domu „Słońce na drodze” - odblaski ratują życie STOP bezmyślności

34 Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty
Prewencja na START Wychowawca podwórkowy Współzawodnictwo osiedlowe

35 Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty
STOP 18 Nie Ufaj Bezgranicznie Szkoła bez przemocy

36 Działalność profilaktyczna ogółem
Liczba realizowanych projektów/form działań - 32 Liczba spotkań środowiskowych – 533 Liczba uczestników – 6754 Podmioty współpracujące - 48

37 Zagrożenie przestępczością kryminalną (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców)
1. Komenda Powiatowa Policji Wys. Maz. – 68,9 2. Komenda Powiatowa Policji Mońki – 75,5 3. Komenda Powiatowa Policji Kolno – 83,1 …………… 10. Komenda Powiatowa Policji Sejny – 120,1 ………….. 12. Komenda Miejska Policji Białystok - 142,9 13. Komenda Miejska Policji Łomża – 163,7 14. Komenda Miejska Policji Suwałki – 184,8

38 Geografia przestępstw w powiecie monieckim w latach 2007-2010*
* dane w ujęciu procentowym, dotyczące zaistniałych przestępstw, wyliczone na podstawie rejestru śledztw i dochodzeń Komendy Powiatowej Policji w Mońkach w rozbiciu na poszczególne gminy, przy oddzieleniu przestępstw dla miasta Mońki od terenu gminy Mońki

39 Wszystkie przestępstwa zaistniałe w powiecie monieckim

40 Nietrzeźwi kierujący

41 Nietrzeźwi kierowcy zatrzymani w 2010 roku – wg miejsca zamieszkania

42 Przestępstwa znęcania i niealimentacji

43 Kradzieże z włamaniem

44 Kradzieże

45 Uszkodzenia mienia

46 Uszkodzenia ciała

47 Bójki i pobicia

48 Przestępstwa naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – art
Przestępstwa naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – art. 244 kk

49 Darowizny i użyczenia na rzecz Monieckiej Policji

50 Starostwo Powiatowe Jednostki samorzadu terytorialnego Ogółem 2007
2008 2009 2010 Razem Starostwo Powiatowe - 27500 14980 32000 74480 Jednostki samorzadu terytorialnego 14303 12223 45400 44314 116240 Ogółem 39723 60380 76314 190720

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google