Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność Pracy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy za rok 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność Pracy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy za rok 2012"— Zapis prezentacji:

1 Efektywność Pracy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy za rok 2012
Nidzica r.

2 Służba kryminalna Przestępczość

3 Przestępczość – dane ogólne
Wykrywalność 2010 r. – 77,4% 2011 r. – 81,2% 2012 r. – 83,5%

4 Przestępczość Kryminalna
Wykrywalność 2010 r. – 62,7% 2011 r. – 69,1% 2012 r. – 72,5%

5 Przestępczość Gospodarcza
Wykrywalność 2011 r. – 81,1 % 2012 r. – 94,9 % 5

6 Przestępczość szczególnie uciążliwa społecznie

7 Przestępstwa rozbójnicze
Wykrywalność 2010 r. – 94,1% 2011 r. – 71,4% 2012 r. – 100,0%

8 Bójki i pobicia Wykrywalność 2010 r. – 100,0% 2011 r. – 77,8%

9 Kradzież z włamaniem Wykrywalność 2010 r. – 39,1% 2011 r. – 34,3%

10 Kradzież rzeczy cudzej
Wykrywalność 2010 r. – 36,7% 2011 r. – 40,1% 2012 r. – 57,1%

11 Kradzieże samochodów Wykrywalność 2010 r. – 17,4% 2011 r. – 16,0%

12 Uszkodzenie rzeczy Wykrywalność 2010 r. – 59,3% 2011 r. – 61,1%

13 Uszczerbek na zdrowiu Wykrywalność 2010 r. – 100,0% 2011 r. – 90,9%

14 Przestępczość narkotykowa
Wykrywalność 2010 r. – 94,7% 2011 r. – 98,9% 2012 r. – 98,5%

15 Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym
Wykrywalność 2010 r. – 100,0% 2011 r. – 100,0% 2012 r. – 100,0%

16 Przestępczość dominująca

17 Wskaźnik procentowy przestępstw dominujących do ogółu przestępstw stwierdzonych

18 Przestępczość dominująca w rozbiciu na poszczególne gminy

19 Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (162)

20 Kradzież cudzej rzeczy (122)

21 Kradzież z włamaniem (61)

22 Uszkodzenie rzeczy (49)

23 Kradzieże samochodów (13)

24 Służba Prewencyjna Wykroczenia i zdarzenia drogowe

25 Ogólna liczba wykroczeń
Wskaźnik dynamiki – 90,6%

26 Represja i środki oddziaływania na sprawców wykroczeń
Łączna kwota nałożonych mandatów karnych – zł

27 Struktura wykroczeń (10159)

28 Zdarzenia drogowe i ich skutki

29 Wypadki (32)

30 Zabici (11)

31 Ranni (40)

32 Kolizje (293)

33 Zdarzenia drogowe w rozbiciu na gminy

34 Wypadki (32)

35 Kolizje (293)

36 Mierniki i obszary monitorowane w 2012 roku WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ORAZ STOPNIA REALIZACJI PRIORYTETÓW KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE

37 Mierniki i obszary monitorowane dot. służby kryminalnej

38 Miernik I Wykrywalność w wybranych 7 rodzajach przestępstw pospolitych.

39 Miernik II Dynamika wszczęć w 7 kategoriach przestępstw pospolitych.
Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone 2011r. – r. – 315 2012r. – r. – 348

40 Miernik III Skuteczność poszukiwań osób listami gończymi.

41 Miernik IV Wartość zabezpieczonego mienia dla przestępstw ogółem.

42 Miernik V Średnia wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanego.

43 Miernik VI Liczba przestępstw stwierdzonych przypadających na jednego funkcjonariusza pionu dw. z Przestępczością gospodarczą.

44 Miernik VII Umorzenia postępowań karnych z braku znamion przestępstwa dla przestępstw ogółem.

45 Miernik VIII Przestępstwa wykryte w postępowaniach podjętych po umorzeniu z n/n.

46 Miernik IX Wskaźnik zaległości.

47 Miernik X Dynamika nieletnich sprawców przestępstw kryminalnych. 2011r. – 24 2012r. – 27

48 Miernik XI Dynamika czynów nieletnich dla przestępstw kryminalnych. 2011r. – 18 2012r. – 20

49 Miernik XII Dynamika wszczęć przestępstw narkotykowych ogółem. 2011r. – 16 2012r. – 18 49

50 Miernik XIII Dynamika czynów stwierdzonych dla przestępstw narkotykowych ogółem. 2011r. – 184 2012r. – 68 50

51 Mierniki i obszary monitorowane dot. służby prewencyjnej

52 Miernik I Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych danej jednostki Policji.

53 Miernik II Czas reakcji na zdarzenie – obszar miejski.

54 Miernik III Czas reakcji na zdarzenia – obszar wiejski.

55 Miernik IV Efektywność KPP w Nidzicy w zakresie ujawnień sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

56 Miernik V Ujęcia sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 kategoriach przestępstw.

57 Miernik VI Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez określonych użytkowników drogi (kierowca-pieszy) a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku do tych użytkowników. 57

58 Miernik VII Procentowy udział policjantów Ruchu Drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drodze.

59 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
NA LATA

60 PRIORYTET 1 Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. PRIORYTET 2 Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. PRIORYTET 3 Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą.

61 PRIORYTET 4 Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. PRIORYTET 5 Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. PRIORYTET 6 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 61

62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efektywność Pracy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy za rok 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google