Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMISARIAT POLICJI W DOBCZYCACH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA ZA 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMISARIAT POLICJI W DOBCZYCACH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA ZA 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 KOMISARIAT POLICJI W DOBCZYCACH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA ZA 2011 r.

2 Czynności wykrywcze Na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
Przeprowadzono 217 postępowań karnych (na 374 wszystkich) Podniesiono poziomy wykrywalności w głównych kategoriach

3 Kradzieże z włamaniem – 29

4 Kradzieże mienia – 71

5 Bójki i pobicia – 6, Rozboje - 1

6 Niszczenie cudzego mienia - 14

7 Przestępstwa narkotykowe - 8

8 Przemoc w rodzinie-2 NK-18

9 Wypadki -20 , ofiar - 0

10 Kolizje - 136

11 Nietrzeźwi kierujący-40

12 Przestępstwa internetowe - 3

13 Czynności prewencyjne
Na terenie Gminy i Miasta Dobczyce Załatwiono 823 interwencje ( na 1187 wszystkich), Przeprowadzono 731 spraw przez dzielnicowych, Skierowano 55 wniosków o ukaranie, Przeprowadzono 18 procedur „Niebieskie karty”, Zabezpieczano łącznie 19 imprez w tym 1 masowa, Systematyczne kontrole punktów sprzedaży alkoholu, Udział w spotkaniach GKRPA, Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, Kontrole meldunkowe inicjowane przez UGiM Dobczyce, Wspólne kontrole miejsc nielegalnego wywożenia śmieci, Kontrole przestrzegania Uchwały o utrzymaniu czystości w Gminie, Kontrole rejonów nadwodnych i terenów leśnych, Wzmacnianie służb patrolami WRD, OPP Kraków, Spotkania i pogadanki w Szkołach i Przedszkolach, Patrole w obrębie Szkół oraz miejsc gromadzenia się młodzieży, zatrzymania i doprowadzenia osób do różnych placówek, Sądów i ZK Zabezpieczanie miejsc zdarzeń, kierowanie ruchem, inne czynności.

14 Prewencja kryminalna wśród młodzieży szkolnej

15 Prewencja kryminalna wśród młodzieży przedszkolnej

16 Zabezpieczanie imprez i uroczystości

17 Udział kierownictwa w lokalnych wydarzeniach

18 Prace remontowe i adaptacyjne w Komisariacie

19 Poprawa warunków lokalowych jednostki

20 Planowana termomodernizacja budynku Komisariatu Policji.

21 Propozycje umiejscowienia kamer monitoringu miejskiego
Strefa „0” Centrum miasta Strefa „Z” zewnętrzna

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Nadkom. Krzysztof Mięsowski


Pobierz ppt "KOMISARIAT POLICJI W DOBCZYCACH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA ZA 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google