Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne.

Коpie: 1
PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2009 rok (z autopoprawką)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok

2 Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne itp. Dochody uzupełniające są to udziały w dochodach budżetu państwa tj. subwencje ogólne, dotacje celowe DOCHODY

3 Dochody majątkowe - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

4 WYDATKI Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta, funkcjonowaniem szkół, zakładów budżetowych Dotacje udzielane z budżetu dla zakładów budżetowych i innych instytucji Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach

5 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2009 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 8,0 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 2,0%

6 DOCHODY Wg. projektu budżetu z 14.11.2008 r. 124 924 500 Autopoprawka+ 5 138 606 Razem130 063 106

7 WYDATKI Wg. projektu budżetu z 14.11.2008 r. 128 448 381 Autopoprawka+ 5 138 606 Razem133 586 987

8 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2009 r. Plan na początek 2008 r.Plan na 2009 r. DOCHODY 111 167 942 zł 130 063 106 zł116,9 % WYDATKI 111 167 942 zł 133 586 987 zł120,2 %

9 Dochody na 2009 rok 130 063 106

10 Struktura dochodów przewidywane wykonanie za 2008 rok i w planie na 2009 rok

11 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2005- 2009 PlanWykonanie 200520.000.00020.881.984 200623.560.42524.646.984 200728.380.061 200830.173.96730.524.167 200933.068.485

12 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2005- 2009 PlanWykonanie 20052.000.0001.525.021 20062.000.0002.483.222 20071.380.0002.014.896 20082.000.0002.300.000 20092.000.000

13 Wydatki budżetu Miasta Mielca na 2009 r.

14 Wydatki bieżące w budżecie na 2009r. w porównaniu do roku przewidywanego wykonania za 2008r.

15 Wydatki bieżące w budżecie na 2009r. w porównaniu do roku 2008r. Wg. ważniejszych grup Przewidywane wykonanie za 2008 Plan na 2009 % Wynagrodzenia i pochodne39 354 08142 005 789 107% Pozostałe wydatki bieżące55 304 41762 919 221 113% w tym remonty5 096 1576 136 719 120% RAZEM94 658 498104 925 010 111 %

16 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2008r. i w projekcie na 2009 rok

17 Wydatki na oświatę w roku 2008r. i w planie na 2009r.

18 Utrzymanie szkół 2008/2009 20082009 Subwencja oświatowa 26.325.06027.335.273 Środki z budżetu miasta 6.541.7176.775.034 Liczba uczniów 5 666 5 557

19 Wydatki na utrzymanie szkół –w latach 2006-2009

20 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2007 - 2009 200720082009 159416061666

21 Opieka społeczna w latach 2008-2009 r.

22 INWESTYCJE 2009

23 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2009 r.

24 Inwestycje 1 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: 7.007.000

25 Inwestycje 2 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK Oś.WITOSA sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drogi - podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK Oś.WITOSA sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drogi - podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ SMOCZKA – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta – sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, podbudowa - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ SMOCZKA – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta – sieć wodoociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, podbudowa

26 Inwestycje 3 PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW

27

28 Inwestycje 4 KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ BOROWICZAN –MICHALINA – kanalizacja deszczowa + podbudowa BOROWICZAN –MICHALINA – kanalizacja deszczowa + podbudowa

29

30 Inwestycje 5 PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ UL SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z 2 PRZEPUSTAMI ORAZ WYKONANIE PODBUDOWY DROGI I JEDNEGO PRZEPUSTU PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ UL SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z 2 PRZEPUSTAMI ORAZ WYKONANIE PODBUDOWY DROGI I JEDNEGO PRZEPUSTU

31

32 Inwestycje 6 PRZEBUDOWA UL. STASZICA ( odcinek od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego)– ulica która przejęła funkcję drogi zbiorczej. Skierowany cały ruch ciężarowy w kierunku do mostu spowodował, że ulica nadaje się do kapitalnego remontu.

33 Inwestycje 7 DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO OS. DZIUBKÓW DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO OS. DZIUBKÓW Zakres rzeczowy 0.99 km ( od ul.Długiej do Okrężnej i połączenie z ul. Metalowców )– w roku 2008 wykonano roboty ziemne i podbudowę na całym zakresie oraz nawierzchni na odcinku od ul. Długiej do końca ogrodzenia ZS. Do wykonania w roku 2009 nawierzchnia na pozostałym odcinku łącznie z zagospodarowaniem zieleni.

34 Inwestycje 8 PROJEKT I BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA PROJEKT I BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA Przewidywany zakres to opracowanie projektu i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jagiellończyka od ul. Żeromskiego do wysokości ul. P. Skargi.Połączenie ścieżki z już istniejącą na dalszym odcinku – biegnącą do ul. Padykuły oraz w przyszłości połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Wolności.

35 Inwestycje 9 PROJEKTY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PROJEKTY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Projekty ścieżek - Wojska Polskiego ( brama Główna do ronda na strefie), połączenie istniejącego przejścia przez tory pod wiaduktem Głowackiego Obr. Pokoju ( obok Ruchu) do ul. Sienkiewicza, ul. Staszica od ul. Sienkiewicza do połączenia z istniejącą ścieżką w Al. Jana Pawła II

36

37 Inwestycje 10 CIĄG PIESZO- JEZDNY PRZY SP 11 - Projekt i wykonanie podbudowy CIĄG PIESZO- JEZDNY PRZY SP 11 - Projekt i wykonanie podbudowy Do wykonania odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Dąbrówki – wykonanie podbudowy.

38 Inwestycje 11 II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO Nr 1 – ciągi piesze II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO Nr 1 – ciągi piesze W ramach I etapu wykonano : boisko ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki (siatkówki), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej,4 boiska do tenisa stołowego, trybuny terenowe, górka saneczkowa,siłownia, place rekreacyjne ze stolikami. Do wykonania w II etapie pozostały ciągi piesze wzdłuż Al. Ducha Św. i zieleń.

39 Inwestycje 12 PRZEBUDOWA RYNKU STAREGO MIASTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICKIEWICZA PRZEBUDOWA RYNKU STAREGO MIASTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICKIEWICZA 2.000.000 Rozpoczęcie robót przy remoncie rynku. Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: wymianę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę nawierzchni Rynku wraz z budową małej architektury, przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od Rynku do ul. Sienkiewicza.

40 Inwestycje 13 MODERNIZACJE DRÓG 50.000

41 Inwestycje 14 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – projekt + stan surowy BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – projekt + stan surowy 1.500.000 Zakres rzeczowy obejmuje zespół budynków o powierzchni około 600 m² w którym znajdą pomieszczenia dworca autobusowego (poczekalnia, kasa, zaplecze, pomieszczenia dla kierowców, sanitariaty), pomieszczenia pod usługi,handel i gastronomię oraz drogi dojazdowe i parkingi.

42 Inwestycje 15 WYKUPY GRUNTÓW 950.000

43 Inwestycje 16 BUDYNKI SOCJALNE - PROJEKT 160.000 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 100.000

44 Inwestycje 17 ZAKUPY INWESTYCYJNE - UM 20.000 ZAKUPY INWESTYCYJNE – PROMOCJA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PROMOCJA 10.000

45 Inwestycje 18 ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA 45.730 INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY zabezpieczenie terenów przyszkolnych INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY zabezpieczenie terenów przyszkolnych 120.000

46 Inwestycje 19 Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy 26.000 WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 29.000

47 Inwestycje 20 ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 15.000

48 Inwestycje 21 OŚWIETLENIE ULIC OŚWIETLENIE ULIC 200.000 PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH 200.000

49 Inwestycje 22 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM 100.000 PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIA BASENOWĄ – MOSIR Przy ul. Solskiego w Mielcu PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIA BASENOWĄ – MOSIR Przy ul. Solskiego w Mielcu 100.000

50 Inwestycje 23 ROZBUDOWA BASENU OTWARTEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZATNI BASENOWYCH ROZBUDOWA BASENU OTWARTEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZATNI BASENOWYCH 2.500.000 Rozpoczęcie realizacji rozbudowy basenów otwartych. Całość zadania obejmuje układ basenów o łącznej powierzchni 600 m² o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym w tym : basen rekreacyjny o powierzchni 439,5 m²,basen cichy o powierzchni 149,2 m² oraz budowę pawilonu technologicznego, którego stropodach stanowił będzie jednocześnie platformę startową dla zjeżdżalni, komorę technologiczną, plac zabaw,2 boiska dla siatkówki plażowej, chodniki i ciągi spacerowe, trawniki do rozkładania koców i opalania się, ogrodzenie terenu.

51 Inwestycje 24 BANER INFORMACYJNY MOSIR 150.000

52 Inwestycje 25 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU - MOSIR BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU - MOSIR 3.000.000 MOSiR – zakupy inwestycyjne MOSiR – zakupy inwestycyjne 54.000

53 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

54 Inwestycje 26 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (Projekt został zakwalifikowany) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (Projekt został zakwalifikowany) 3.666.234 (w tym środki UM 301.547) 3.666.234 (w tym środki UM 301.547) 1.975.300 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Al. Ducha Świętego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika - wzdłuż Hali Targowej do połączenia z Wolności przy Szpitalu.

55 Inwestycje 27 Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica 1.006.900 Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego- WiMAX 47.100

56 Inwestycje 28 PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego do UM) PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego do UM) 123.000 Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu - dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu - dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 950.000

57 Inwestycje 29 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: 567.063 a)Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 a)Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 b) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca dotyczy: 1.Szkoły Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr 2 2.2. Żłobka Miejskiego nr 3, 7 b) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca dotyczy: 1.Szkoły Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr 2 2.2. Żłobka Miejskiego nr 3, 7

58 Inwestycje 30 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu 169.350 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego 1.617.000

59 Inwestycje 31 Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii 203.300

60 PROJEKTY ZŁOŻONE O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMOWANIA NA LATA 2007-2013

61 Wnioski złożone w maju 2008

62 Tytuł projektu: REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4.Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i zapobieganie zagrożeniom Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Partner: Gmina Mielec Całkowita wartość projektu: 8 021 506 zł Środki na 2009 r ogółem3 666 234 zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec301 547 zł Środki z EFRR (85%)3 364 687 zł

63 Zakres projektu Przebudowa (modernizacja) i budowa następujących urządzeń wodnych i podczyszczających: Rów Złotnicko-Berdechowski w km 0+750-1+350 i 1+830-3+760, Rów Kisiel w km 0+000-1+250, Rów Złotnicko-Mielecki w km 0+000-0+587 i 0+702- 0+777 oraz od km 0+777 do 1+406.

64

65 Tytuł projektu: USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIELCA I JEGO POWIĄZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 1192 R, 1193 R I 1195 R W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2.Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B - drogi powiatowe Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu: 6 693 028 zł Środki na 2009 r ogółem6 584 138 zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec1 975 300 zł Maksymalny udział środków EFRR70%

66 Zakres projektu Przebudowa odcinków 4 ulic o łącznej długości 2 325,97 m, stanowiących fragmenty trzech ciągów dróg powiatowych: Nr 1192 R (Al. Ducha Świętego) w km 0+061.55 - 1+200.00, tj. o długości 1 138.45 m Nr 1193 R (ul. Jadernych) w km 0+318.82 - 0+549.30, tj. o długości 230.48 m Nr 1195 R (ul. Mickiewicza i ul. Wolności) w km 0+017.00 - 0+338.64, tj. o długości 321.64 m (ul. Mickiewicza) oraz w km 0+338.28 - 0+973.68, tj. o długości 635.40 m (ul. Wolności).

67 Tytuł projektu: BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ, STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ, ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓWNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2.Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu: 8 620 528 zł Środki na 2009 r ogółem2 428 000 zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec1 006 900 zł Maksymalny udział środków EFRR70%

68 Zakres projektu budowa ul. Nowoprojektowanej (Sportowa) - połączenie ul. Padykuły (0+018.50) z ul. Baczyńskiego (0+407.13), o dług. 388.63m., przebudowa ul. Baczyńskiego (połączonej z Nowoprojektowaną) od 0+000- 0+312, przebudowa ul. Nowy Rynek (0+015-0+136.65), Lelewela (0+000-0+015) i Wąskiej (0+000-0+048.7), przebudowa ul. Zagrody (0+000-0+284) i Flisaków (0+000-0+094.60), remont ul Staszica (39+297.60-39+736.42) wraz z budową ekranów akustycznych na dług. 461.5m, remont ul. Reja (0+000-0+688.60), remont ul. Kasprzaka (0+000-0+472.50), remont ul. Moniuszki na odcinkch : pierwszy 0+000-0+155, drugi 0+000- 0+250.8), remont ul. Kolejowej (0+500-1+500), remont ul. Długiej (0+000-0+096) przebudowa ul. Traugutta (0+524.70- 0+940.49), przebudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju.

69 Wnioski złożone we wrześniu 2008

70 Tytuł projektu: POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: 7 839 018 zł Środki na 2009 r ogółem2 413 830 zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec950 000 zł Maksymalny udział środków EFRR 70%

71 Zakres projektu modernizacja 11 placówek przedszkolnych, tj.: Przedszkola Miejskie Nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 kompleksowe wyposażenie 11 placówek przedszkolnych, tj. Przedszkola Miejskiego Nr:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16.

72 Tytuł projektu: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACYJNEJ BAZY SPORTOWEJ W MIELCU POPRZEZ BUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: 7 779 135 zł Środki na 2009 r ogółem wg harmonogramu złożonego wniosku 1 449 914 zł Maksymalny udział środków EFRR 70%

73 Zakres projektu Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mielcu.

74 Tytuł projektu: BUDOWA BIBLIOTEKI Z CENTRUM WIEDZY LOTNICZEJ I TECHNICZNEJ W MIELCU W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Wniosek będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania Całkowita wartość projektu: 30 237 093 zł Koszty kwalifikowane inwestycji24 784 502 zł Koszty niekwalifikowane (VAT)5 452 590 zł Środki z EFRR (85%)21 066 827 zł Wkład Gminy Miejskiej Mielec (15%)3 717 657 zł

75 Zakres projektu budowa budynku Biblioteki z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanie przyłączy: cieplnego, teletechnicznego, wody, energetycznego zapewniających dostawę mediów zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączy. wykonanie instalacji: grzewczej, chłodu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej wewn. i zewn., teletechnicznej (sieci komputerowej i telefonicznej), wod.-kan., C.O. wyposażenie budynku w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu biblioteki polegające na wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, wybudowaniu parkingu oraz włączeniu go do ulicy Długosza, wykonaniu oświetlenia Biblioteki i terenu zewnętrznego.

76 Wnioski przewidywane do złożenia luty/marzec 2009 r - wg najbliższego harmonogramu

77 Tytuł projektu: RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: 2 325 873 zł Środki na 2009 r ogółem1 355 289 zł w tym: Środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec203 300 zł Maksymalny udział środków EFRR 85%

78 Zakres projektu Wyposażenie w kolektory słoneczne zespołu basenów z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Solskiego 1 oraz budowanej obecnie krytej pływalni przy ul. Powstańców Warszawy.

79 Tytuł projektu: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA MIELCA W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: 7 981 536 zł Środki na 2009 r ogółem wg planowanego harmonogramu do wniosku 3 780 424 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR85%

80 Zakres projektu Termomodernizacja obiektów: Żłobek nr 3, ul. Pisarka 9; Żłobek nr 7, ul. Botaniczna 6; Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Solskiego 8; Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Drzewieckiego 11; Zespół Szkół Nr 2, ul. Łąkowa 6; ZSO Nr 1, ul. Tańskiego 3

81 Tytuł projektu: Remont żłobków w Mielcu W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu:7 142 000 zł Maksymalna kwota wsparcia5 000 000 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

82 Zakres projektu Remont obiektów: Żłobek nr 3, ul. Pisarka 9; Żłobek nr 7, ul. Botaniczna 6;

83 Tytuł projektu: REMONT JADERNÓWKI: FILII MUZEUM SCK W MIELCU W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura Działanie 6. Turystyka i kultura Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu:2 000 000 zł Kwota dofinansowania z EFRR1 700 000zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR85%

84 Zakres projektu Remont i modernizacja budynku Jadernówki wraz z wyposażeniem.

85 Tytuł projektu: ROZBUDOWA ODKRYTEGO BASENU W MIELCU W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu:7 142 000 zł Maksymalna kwota wsparcia5 000 000 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

86 Zakres projektu Rozbudowa basenu o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym w tym: basen rekreacyjny basen cichy budowa pawilonu technologicznego, komory technologicznej, placu zabaw,2 boisk dla siatkówki plażowej, chodnika i ciągów spacerowych, trawników do rozkładania koców i opalania się, ogrodzenia terenu.

87 Tytuł projektu: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJĘ OBIEKTU MOPS W MIELCU W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej-schemat B - pomoc społeczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: 1 061 943 zł Przewidywana kwota dofinansowania z EFRR743 360 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

88 Zakres projektu Remont budynku MOPS przy ul. Łukaszewicza Utworzenie klubu Integracji Społecznej w budynku przy ul. Pogodnej (Mościska)


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA na 2009 rok. Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google